فیلتر ها
براساس قیمت
 • مرتب سازی بر اساس

ابی
گوشی موبایل آنر honor 90 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل آنر honor 90 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
 • 6.7
 • 200
 • 5000
 • 512
23,239,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سبز
نقره ای
مشکی
گوشی موبایل آنر honor 90 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل آنر honor 90 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.7
 • 200
 • 5000
 • 256
18,269,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سبز
نارنجی
مشکی
گوشی موبایل آنر Honor x9b 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل آنر Honor x9b 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 6.78
 • 108
 • 5800
 • 256
15,344,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

نقره ای
فیروزه ای
مشکی
گوشی موبایل آنر honor 90 lite 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل آنر honor 90 lite 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.7
 • 100
 • 4500
 • 256
9,235,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سبز
نقره ای
مشکی
گوشی موبایل آنر X7b ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل آنر X7b ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 256
 • 108
 • 6000
 • 6.8
8,375,000تومان 8,275,000 تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

100,000 تومان تخفیف
ابی
مشکی
نقره ای
گوشی موبایل آنر Honor x8a 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل آنر Honor x8a 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.7
 • 100
 • 4500
 • 128
7,485,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل آنر Honor x7a 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل آنر Honor x7a 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.75
 • 50
 • 6000
 • 128
5,789,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی
نقره ای
مشکی
گوشی موبایل آنر Honor x7a 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل آنر Honor x7a 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 6.75
 • 50
 • 6000
 • 128
5,135,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی
نقره ای
گوشی موبایل آنر X6 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل آنر X6 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.5
 • 50
 • 5000
 • 64
4,433,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی
گوشی موبایل آنر X5 plus ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل آنر X5 plus ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.56
 • 5200
 • 50
 • 64
4,299,000تومان 4,199,000 تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

100,000 تومان تخفیف
گوشی موبایل آنر 9X ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل آنر 9X ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.59
 • 48
 • 4000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل آنر 10 Lite ظرفیت 128 رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل آنر 10 Lite ظرفیت 128 رم 3 گیگابایت
 • 6.21
 • 13
 • 3400
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل آنر 9A ظرفیت 64 رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل آنر 9A ظرفیت 64 رم 3 گیگابایت
 • 6.3
 • 13
 • 5000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل آنر Honor 50 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل آنر Honor 50 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.57
 • 108
 • 4300
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل آنر Honor 50 lite ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل آنر Honor 50 lite ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.67
 • 64
 • 4300
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل آنر Honor x8 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل آنر Honor x8 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.7
 • 64
 • 4000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل آنر Honor X7 ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل آنر Honor X7 ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 6.74
 • 48
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل آنر X9 ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل آنر X9 ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.81
 • 64
 • 4800
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل آنر Honor 50 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل آنر Honor 50 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.57
 • 108
 • 4300
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل آنر X9 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل آنر X9 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.81
 • 48
 • 4800
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل آنر X9 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل آنر X9 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.81
 • 48
 • 4800
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل آنر Honor x8 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل آنر Honor x8 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.5
 • 48
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل آنر X7 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل آنر X7 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.74
 • 48
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل آنر Honor 70 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل آنر Honor 70 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.67
 • 54
 • 4800
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل آنر Honor X5 ظرفیت 32 رم 2 گیگابایت
گوشی موبایل آنر Honor X5 ظرفیت 32 رم 2 گیگابایت
 • 6.5
 • 8
 • 5000
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل آنر Honor x6 ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل آنر Honor x6 ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 6.5
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل آنر Honor x8a 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل آنر Honor x8a 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.7
 • 100
 • 4500
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل آنر Honor x8a 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل آنر Honor x8a 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.7
 • 100
 • 4500
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل آنر X9a 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل آنر X9a 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.67
 • 64
 • 5100
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل آنر Honor x8a 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل آنر Honor x8a 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.7
 • 100
 • 4500
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل آنر Honor x6a 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل آنر Honor x6a 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 6.56
 • 50
 • 5200
 • 4
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل آنر Magic 5 pro ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل آنر Magic 5 pro ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
 • 50
 • 5100
 • 6.81
 • 12
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی آنر (honor)

احتمالاً در سال‌های اخیر نام تجاری به نام آنر را برای سری گوشی‌های هوشمند زیاد شنیده‌اید. گوشی آنر به دلیل ترکیب مشخصات فنی چشمگیر و ویژگی‌های هوش مصنوعی خلاقانه با قیمت‌های پایین و مقرون به صرفه بسیار تحسین شده و طرفداران زیادی را به خود جلب کرده است. در حالی که ایده اولیه برای گوشی موبایل آنر در سال 2011 شکل گرفت، اما شرکت آنر به طور رسمی در سال 2013 تاسیس شد.

گوشی های آنر

آنر به عنوان بخشی از گروه هوآوی، با هدف قرار دادن مخاطبان مصرف‌کننده بودجه محور، در چین ایجاد شد. گوشی آنر اولین بار در سال 2014 به بازار بین المللی راه یافت و مالزی اولین کشوری بود که برای عرضه محصولات خود خارج از چین انتخاب کرد. این مرحله در آوریل اتفاق افتاد و چند ماه بعد در اکتبر 2017 آنر بال‌های خود را به اروپا گشود. گوشی موبایل آنر مدل 6 اولین دستگاهی بود که در اروپا عرضه شد و 20 میلیون گوشی در نیمه اول سال 2015 فروخته شد. انواع گوشی‌های آنر به سرعت رشد کردند، در واقع تا ژوئن 2015 گوشی های آنر در 74 کشور مختلف از جمله هند و ژاپن برای خرید در دسترس بودند.

از مهم‌ترین ویژگی این گوشی‌ها علاوه بر کیفیت بسیار قابل قبول آن ها می توان به پایین بودن قیمت گوشی آنر به نسبت رقبای آن اشاره کرد. اگر شما نیز طرفدار این برند فوق العاده و گوشی‌هایی با کیفیت بالا اما مقرون به صرفه هستید می‌توانید برای خرید گوشی آنر به فروشگاه آنلاین فرنا مراجعه کنید. فروشگاه آنلاین فرنا به صورت تضمینی به فروش انواع گوشی‌های آنر می‌پردازد که خیال شما را بابت هرگونه نگرانی در رابطه با اصالت کالا راحت می‌کند. برای یافتن اطلاعات بیشتر در رابطه با گوشی آنر توصیه می‌کنیم تا انتهای مطلب را مطالعه کنید.

گوشی آنر و برند هواوی

حتی اگر تا به حال نام آنر را نشنیده باشید، احتمالاً برند اصلی آن هوآوی را می‌شناسید. هوآوی که بسیار قدیمی‌تر از آنر است، در سال 1987 توسط رن ژنگفی که تا به امروز رئیس این شرکت است، تأسیس شد. امروزه، هوآوی دومین تولیدکننده بزرگ گوشی‌های هوشمند در کل جهان است (فقط جایگاه برتر سامسونگ را از دست داده است) و در کنار موبایل‌های پیشرفته، تجهیزات شبکه، دستگاه‌هایی مانند ساعت‌های هوشمند و تبلت‌ها را نیز تولید کرده و نقش بزرگی در پیشرفت فناوری هوش مصنوعی ایفا می‌کند.

همکاری آنر و هواوی

قیمت گوشی آنر

برای برخی از مصرف کننده‌ها هنگام خرید بررسی قیمت گوشی آنر در اولویت قرار دارد. آنر چند سالی است که در بازار موبایل ایران در زمینه فناوری فعالیت می‌کند. با دانستن خواسته‌های مشتریان این شرکت، گوشی‌های هوشمند با کیفیت تولید و با قیمت مناسب می‌رساند. خرید گوشی آنر نه‌تنها مقرون به صرفه است بلکه دارای طراحی باریک، زرق و برق‌دار، اندازه نمایشگر مناسب، دوربین‌های با کیفیت خوب برای سلفی و عکاسی، عمر باتری کافی و گزینه‌های ارتباطی پیشرفته مانند شبکه 3G، 4G، WiFi، GPS و NFC را ارائه می‌دهد. گوشی موبایل آنر به صورت افتخاری اغلب با رم و رام کافی عرضه می‌شوند تا مصرف کنندگان بتوانند به راحتی با این اسمارت فون ها بازی کرده و فضای ذخیره‌سازی ایده آلی داشته باشند.

با تمام قابلیت‌هایی که پیش تر ذکر شد، قیمت گوشی هونور در بازار موبایل ایران کاملاً مناسب است، بنابراین مصرف‌کننده هنگام خرید گوشی هوشمند در ایران تردیدی به خود راه نمی‌دهد. برای اطلاع از قیمت گوشی امروز و خرید آن می‌توانید همین صفحه از فروشگاه آنلاین فرنا را بررسی کنید. تمامی موارد برای بررسی قیمت گوشی آنر، مشخصات آنها و حتی مقایسه بین آن ها در این صفحه برای هر محصول ارائه شده است.

معرفی بهترین و جدیدترین گوشی موبایل آنر برای خرید

انواع گوشی‌های آنر با سخت افزار قابل اعتماد اما با قیمت مقرون به صرفه به بازار عرضه می‌شوند. در عوض، باید به خاطر داشته باشید که همه گوشی‌های آنر خدمات Google Mobile را ارائه نمی‌دهند. به طور کلی هنگام خرید گوشی آنر باید بدانید که کدام گوشی‌ها متناسب با نیازهای شما هستند. محدوده آنر دارای گوشی‌هایی با قیمت‌های مختلف است، بنابراین تمام بودجه‌ها در نظر گرفته شده اند. در ادامه برخی از بهترین و جدیدترین گوشی آنر جهت انتخاب هرچه بیشتر شما معرفی شده است:

1. گوشی آنر مدل 70 Honor

گوشی آنر 70 با ظاهری جدید و زیبا

گوشی موبایل آنر مدل 70 یک گوشی درجه‌ یک با برچسب قیمت مقرون به صرفه و با طراحی چشم‌نواز، بسیار فریبنده است. ممکن است این گوشی کامل نباشد، اما با قیمت مناسبی که در بازار موبایل ایران دارد، برخی از ویژگی‌های سطح بالا را با کمتر از آنچه انتظار دارید در اختیار شما قرار می‌دهد. با گوشی آنر مدل 70 با صفحه‌نمایش 6.67 اینچی لبه خمیده، تماشای آن با کنتراست خوب و رنگ‌های غنی هر کاری که انجام می‌دهید جذاب است. همچنین این گوشی قابلیت‌های دوربین عالی مانند لنز اصلی 54 مگاپیکسلی و سنسور ساخت سونی IMX800 و یک لنز فوق عریض 50 مگاپیکسلی که به خوبی از همه چیز پشتیبانی می‌کند، دارد. جدای از مشکلات جزئی، آنر 70 با عملکرد سریع و شارژ سریع و عمر باتری عالی بسیار انتخاب مناسبی است.

2. گوشی آنر مدل Honor Magic 4 Pro

گوشی آنر Honor Magic 4 Pro

گوشی موبایل آنر Honor Magic 4 Pro طراحی آینه‌ای درجه‌یک و صفحه‌نمایش 6.8 اینچی OLED فوق العاده را ارائه می‌دهد که به این معنی است که هر چیزی را که تماشا می‌کنید لذت‌بخش است. سیستم دوربین این گوشی آنر به همین ترتیب با عملکرد لنز تله فوتو آن نسبت به آیفون 13 پرو در زوم بسیار چشمگیر است. چیپست رده بالای Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 موجود در این گوشی به این معنی است که بسیار سریع است و همچنین قابلیت شارژ بی‌سیم با 100 وات را دارد که به این معنی است که شارژ آن بسیار پرسرعت انجام می‌شود. اگر به دنبال یک گوشی زیبا، سریع و با قیمت مناسب هستید این مدل گوشی موبایل آنر می‌تواند برای شما مناسب باشد.

3. گوشی آنر مدل 50 Honor

گوشی آنر 50

گوشی موبایل آنر مدل 50 به طور مشابه برای هواوی نوا 9 طراحی شده است، همچنین در یک پورت USB-C برای شارژ سریع‌تر قرار می‌گیرد، اما جک 3.5 میلی‌متری هدفون موجود در گوشی هواوی را ندارد. صفحه‌نمایش آن با پنل 6.57 اینچی OLED که دارای وضوح +FHD، نرخ تازه‌سازی 120 هرتز و نرخ ورودی لمسی 300 هرتز است، بیش از همه چیز این گوشی آنر را متمایز می‌کند. صفحه‌نمایش همیشه روشن گوشی موبایل آنر مدل 50 همیشه آنطور که در نظر گرفته شده کار نمی‌کند اما وقتی روشن می‌شود، بسیار پر جنب و جوش است. همچنین دوربین اصلی آن به خوبی کار می‌کند اما این دوربین سلفی آن است که تصاویری جسورانه با جلوه‌های عمق طبیعی ارائه می‌کند که باعث بهبود بیشتر اوضاع می‌شود. هر چیز دیگری در این گوشی آنر نسبتاً استاندارد است، اما برای معتادان به سلفی، این ویژگی گوشی موبایل آنر مدل 50 می‌تواند یک نقطه فروش قابل‌توجه باشد.

4. گوشی آنر مدل Honor Magic 4 Lite

گوشی آنر مجیک 4 Lite

گوشی موبایل آنر مدل Honor Magic 4 Lite نسبت به قیمتی که دارد نسبتاً گوشی مناسبی به شمار می‌رود. این گوشی آنر صفحه‌نمایش بزرگ 6.81 اینچی با نرخ رفرش 120 هرتز ارائه می‌دهد. این یک صفحه‌نمایش IPS LCD معمولی است که گاهی اوقات زاویه دید ضعیفی دارد، اما به غیر از آن، ظاهر خوبی دارد. به همین ترتیب، دوربین‌های آن با آرایش دایره‌ای که حسگر اصلی 48 مگاپیکسلی، دوربین عمق 2 مگاپیکسلی و لنز ماکرو 2 مگاپیکسلی را ارائه می‌کند، کاملاً چشمگیر هستند. همچنین دارای یک دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی برای دوستداران سلفی است. عکس‌ها واضح هستند اما همیشه در مورد رنگ‌ها دقیق نیستند، اما هنوز هم نسبت به قیمت این مدل از گوشی آنر خوب هستند. عمر باتری قوی و عملکرد سریع خرید گوشی آنر مدل را Honor Magic 4 Lite برای بسیاری مناسب می‌کند.

5. گوشی آنر مدل 9 Honor

گوشی موبایل آنر 9

گوشی موبایل آنر Honor 9 دقیقاً یک گوشی جدید نیست، اما هنوز هم یک گوشی همه جانبه چشمگیر به شمار می‌رود و به لطف کمی قدیمی‌تر بودن، در حال حاضر کاملاً مقرون به صرفه است. این گوشی موبایل آنر دارای دو دوربین مناسب بوده و نسبت به سایر دستگاه‌های موجود در این لیست جمع‌وجورتر است، بنابراین اگر گوشی کوچک‌تری می‌خواهید، ممکن است این گوشی برای شما مناسب باشد. مطمئناً، این گوشی از بسیاری جهات بهترین گوشی نیست، زیرا حاشیه‌های آن بسیار بیشتر از آن چیزی است که در انواع گوشی‌های آنر و دیگر گوشی‌های مدرن می‌بینید. با این حال، این امر برای همه مهم نیست، بنابراین اگر نمی‌خواهید پول زیادی خرج کنید اما یک گوشی آنر می‌خواهید، این گزینه بسیار مناسب است.

6. گوشی آنر مدل Honor 9X

گوشی موبایل آنر 9x

گوشی آنر مدل Honor 9X بخشی از سری X گوشی‌های مقرون به صرفه این شرکت است (و در واقع مربوط به آنر 9 از چندین سال قبل نیست). این گوشی موبایل آنر دارای یک دوربین پاپ آپ و یک صفحه‌نمایش بزرگ و تمام صفحه است که در بالای آن یک دوربین 48 مگاپیکسلی و همچنین یک باتری نسبتاً بزرگ قرار دارد. به طور کلی، چند ویژگی مناسب وجود دارد، اما واقعاً این قیمت گوشی آنر است که باید برای خریداران احتمالی جذاب باشد، زیرا گوشی آنر مدل Honor 9X یک گوشی نسبتاً ارزان است.

7. گوشی آنر مدل 10 Honor

گوشی موبایل آنر 10

پرچمدار آنر در سال 2018، گوشی موبایل آنر Honor 10 بود که یک گوشی هوشمند مناسب است (اگرچه رتبه آن پایین‌تر از آنر 9 نسبت به سال قبل است). از بسیاری جهات این یک گوشی هوشمند اندرویدی معمولی است، اما ما از اسکنر اثر انگشت آن خوشتان خواهد آمد و دوربین‌های آن نیز مناسب به نظر می‌رسند. این گوشی آنر حتی با گذشت از دوران اوج خود نیز شیک‌تر از بسیاری از گوشی‌های دیگر است.

سؤالات متداول

1.آیا گوشی آنر گوشی خوبی است؟

گوشی موبایل آنر عموماً یک گوشی بزرگ با دوربینی شگفت‌انگیز با قیمتی مقرون به صرفه است. آنر ممکن است اولین برندی نباشد که هنگام جست‌وجوی یک گوشی هوشمند به آن فکر می‌کنید، اما اگر به دنبال خرید یک گوشی مقرون به صرفه‌تر از آیفون 14 یا سامسونگ گلکسی هستید، با توجه به عملکرد با کیفیت می‌تواند گوشی بسیار خوب و مناسبی باشد.

2. آیا گوشی هانر هنوز توسط گوگل پشتیبانی می‌شود؟

در حال حاضر گوشی آنر می‌تواند دوباره از خدمات Google استفاده کند، به این معنی که گوشی‌های جدید آنر می‌تواند از همه محصولات Google از جمله Gmail، Chrome و مهمتر از همه، Google Play Store استفاده کند که امکان دسترسی به همه برنامه‌های Android موجود در آن را فراهم می‌کند.

3. آیا گوشی هونور ایمن است؟

Honor زیرمجموعه‌ای از غول مخابراتی و فناوری چینی هوآوی است. اما کاربران می‌توانند از ایمن بودن در مورد آسیب‌پذیری‌های متعددی که در گوشی‌های هوشمند هواوی وجود دارد که می‌تواند به مهاجم اجازه دسترسی به اطلاعات حساس و دور زدن احراز هویت در سیستم هدف را بدهد، مطمئن باشند.

 

  

ادامه مطلب بستن