فیلتر ها
براساس قیمت
 • مرتب سازی بر اساس

ابی
مشکی
گوشی موبایل ریلمی Realme Note 50 4G ظرفیت 64 رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی Realme Note 50 4G ظرفیت 64 رم 3 گیگابایت
 • 3
 • 13
 • 5000
 • 64
5,449,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی Realme C11 ظرفیت 32 رم 2 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی Realme C11 ظرفیت 32 رم 2 گیگابایت
 • 3
 • 13
 • 5000
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی Realme 8 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی Realme 8 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 48
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی realmi GT Master Edition 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی realmi GT Master Edition 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 64
 • 4300
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی realme 8 pro ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی realme 8 pro ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 108
 • 4500
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی Realme 7 Pro ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی Realme 7 Pro ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 64
 • 4500
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی Realme 7 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی Realme 7 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 48
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی Narzo 30 5G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی Narzo 30 5G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 4
 • 48
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی Narzo 50A ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی Narzo 50A ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 4
 • 50
 • 6000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی Realme C21 ظرفیت 64 رم4 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی Realme C21 ظرفیت 64 رم4 گیگابایت
 • 4
 • 13
 • 5000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی realmi GT Master Edition 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی realmi GT Master Edition 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 64
 • 4300
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی GT Neo2 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی GT Neo2 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 12
 • 64
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی Realme C25Y ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی Realme C25Y ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 4
 • 50
 • 5000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی Realme C25Y ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی Realme C25Y ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 4
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی Realme C25Y ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی Realme C25Y ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی Narzo 50 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی Narzo 50 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 4
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی Realme 10 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی Realme 10 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 50
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی Realme C55 4G ظرفیت 256رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی Realme C55 4G ظرفیت 256رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 64
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی Realme C30s 4G ظرفیت 64 رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی Realme C30s 4G ظرفیت 64 رم 3 گیگابایت
 • 3
 • 8
 • 5000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی Realme C30s 4G ظرفیت 32 رم 2 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی Realme C30s 4G ظرفیت 32 رم 2 گیگابایت
 • 2
 • 8
 • 5000
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی Realme C53 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی Realme C53 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی Realme C51 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی Realme C51 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 4
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی Realme C51 4G ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی Realme C51 4G ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 4
 • 50
 • 5000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی مدل Realme 11 Pro Plus 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی مدل Realme 11 Pro Plus 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 200
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی مدل Realme 11 Pro Plus 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی مدل Realme 11 Pro Plus 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 12
 • 200
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی مدل Realme 11 Pro Plus 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی مدل Realme 11 Pro Plus 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
 • 12
 • 200
 • 5000
 • 512
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی مدل Realme 11 Pro Plus 5G ظرفیت 1 ترابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی مدل Realme 11 Pro Plus 5G ظرفیت 1 ترابایت رم 12 گیگابایت
 • 12
 • 200
 • 5000
 • 1
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی مدل Realme 11 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی مدل Realme 11 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 108
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی مدل Realme 11 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی مدل Realme 11 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 108
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی مدل Realme 11 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی مدل Realme 11 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 108
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی مدل Realme 11 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی مدل Realme 11 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 108
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل ریلمی مدل Realme 12 Pro 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل ریلمی مدل Realme 12 Pro 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
 • 12
 • 50
 • 5000
 • 512
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی ریلمی

ممکن است اخیراً تعریف‌های زیادی از گوشی‌های ریلمی شنیده باشید، اما این برند برایتان ناشناخته باشد. طبیعی است.  شرکت ریلمی، زمانی که در چین تاسیس شد، یک شرکت فناوری کوچک بود. ریلمی به تازگی در چند سال گذشته شروع به رشد در تولید گوشی‌های هوشمند کرده است و امروز در بقیه کشورها، به ویژه در ایران و اروپا (کشورهایی که خرید گوشی‌های هوشمند ارزان قیمت رو به رشد است) به سرعت طرفداران خود را پیدا کرده است.

گوشی های ریلمی

در واقع، Realme یکی از سریع‌ترین شرکت‌های تلفن همراه در چند سال اخیر بوده است، بنابراین قطعاً ارزش توجه را دارد. شرکت ریلمی یک سازنده گوشی هوشمند چینی است که تنها کمی بیش از 4 سال از عمرش می‌گذرد. از زمان راه‌اندازی این شرکت و تولید گوشی موبایل ریلمی توسط آن‌ها، اقتصادی بودن به ویژگی‌ ممتاز این گوشی‌ها با قیمت‌های رقابتی تبدیل شده است. به‌طور کلی خرید گوشی ریلمی، مناسب برای خریدارانی به شمار می‌رود که به دنبال داشتن گوشی‌های مقرون به صرفه و در عین حال با کیفیت هستند.

 گوشی ریلمی از کیفیت نسبتاً خوبی برخوردار است به خصوص گوشی‌های مقرون به صرفه این برند که ویژگی‌های بسیار زیادی را ارائه می‌دهند. آنها رقیب مستقیم گوشی‌های ردمی شیائومی هستند، بنابراین تمرکز زیادی روی آخرین ویژگی‌ها، دوربین عالی و پردازنده دارند؛ بنابراین اگر به دنبال داشتن یک گوشی با کیفیت و با دوام و در عین حال مقرون به صرفه هستید خرید گوشی ریلمی می‌تواند برای شما مناسب باشد.

فروشگاه اینترنتی فرنا به فروش گوشی ریلمی می‌پردازد و شما می‌توانید در ابتدای همین صفحه انواع گوشی ریلمی را یافته و برای انتخاب بهتر به بررسی هر یک و مقایسه آن ها با هم بپردازید. شما می‌توانید با اطمینان و ضمانت کامل به خرید گوشی ریلمی از فرنا بپردازید. همچنین توصیه می‌کنیم برای انتخاب درست و مناسب با نیازهای خود، تا انتهای این مطلب را مطالعه کنید تا اطلاعات کافی در رابطه با گوشی‌های ریلمی را دریافت کنید.

تاریخچه مختصری از گوشی‌های ریلمی

Realme در سال 2010 به عنوان یک برند فرعی برای یک شرکت گوشی هوشمند دیگر به نام Oppo تاسیس شد، اما در سال 2018، زمانی که شروع به تولید گوشی‌های ریلمی کرد، استقلال یافت. از آن زمان تاکنون، این شرکت گوشی موبایل ریلمی را با نرخ قابل توجهی تولید کرده و همچنین از فروش گوشی‌های هوشمند خود در بازار موبایل ایران و چین به بسیاری از نقاط دیگر جهان نیز گسترش یافته است.

شرکت اپو

ریلمی به دیگر برندهای گوشی‌های هوشمند Oppo، OnePlus و Vivo پیوسته و به یک مجموعه فناوری به نام BBK Electronics تعلق دارد. رابطه دقیق بین شرکت‌های گوشی‌های هوشمند BBK هرگز مشخص نشده اما گاهی اوقات شاهد اشتراک فناوری و نوآوری‌ها بین شرکت‌ها، به ویژه Oppo و OnePlus هستیم.

معرفی خط تولید انواع گوشی ریلمی

شرکت ریلمی دارای دو خط اصلی تلفن هوشمند است، هرچند که ممکن است به زودی تغییر کند. در برخی مناطق، این شرکت دارای خطوط بسیار بیشتری از گوشی‌های ریلمی مانند دستگاه‌های Narzo، Q، C و V-prefix است، اما آنها در سطح جهانی در دسترس نیستند، بنابراین ما به جزئیات آن ها نمی‌پردازیم. اولین خط از دو خط اصلی، خط شماره‌دار گوشی‌ موبایل ریلمی مانند Realme 7 و Realme 7 Pro است. این گوشی‌ها دستگاه‌های مقرون‌به‌صرفه و میان‌رده‌ای هستند که با گوشی‌های Moto G موتورولا یا Redmi شیائومی رقابت می‌کنند. این دسته از گوشی‌های ارزان قیمت و با کیفیت ریلمی برای افرادی طراحی شده‌اند که به دستگاه‌های قابل اعتماد، مقرون به صرفه و بدون مشخصات بالا نیاز دارند.

سپس خط Realme GT از این برند در دسترس است که در سال 2021 به عنوان جایگزینی برای خط "X" راه‌اندازی شد. در حالی که گوشی ریلمی X میان رده بود، خط GT با تلفن‌های سطح متوسط و رده بالا، با GT 2 Pro اولین گوشی پرچمدار ممتاز این شرکت است. گوشی‌های ریلمی GT عموماً پردازنده‌های سطح بالا، شارژ سریع و طراحی‌های رنگارنگ و زیبا را ارائه می‌کنند و تأکید کمتری بر قابلیت‌های دوربین دارند.

قیمت گوشی ریلمی

حتماً تا این بخش از توضیحات در رابطه با گوشی‌های ریلمی متوجه مقرون به صرفه بودن آن ها شدید. خرید گوشی ریلمی می‌تواند برای آن دسته از افراد که به دنبال گوشی‌های ارزان قیمت اما در عین حال با دوام و با کیفیت در بازار موبایل ایران هستند، مناسب باشد. برای اطلاع از قیمت روز گوشی ریلمی می‌توانید به ابتدای همین صفحه از فروشگاه اینترنتی فرنا مراجعه کنید. ما در این صفحه لیست قیمت گوشی ریلمی را برای اطلاع شما عزیزان و مقایسه بین آن ها جهت بهترین انتخاب ارائه کردیم. شما می‌توانید انواع گوشی ریلمی، مشخصات و قیمت آن ها را مشاهده کرده و در انتها متناسب با نیازها و بودجه خود بهترین انتخاب را داشته باشید.

جدیدترین گوشی ریلمی

Realme امسال گوشی‌های زیادی را روانه بازار کرده است که ممکن است گیج شوید که کدام‌یک را بخرید. اگر شما نیز به دنبال جدیدترین گوشی ریلمی و البته بهترین آن ها هستید توصیه می‌کنیم خواندن این بخش را از دست ندهید.

 1. گوشی ریلمی مدل Realme Narzo 50

گوشی نارزو 50

گوشی موبایل ریلمی مدل Realme Narzo 50 جدیدترین گوشی ریلمی است که در فوریه 2022 عرضه شد. این گوشی ریلمی دارای صفحه‌نمایش 6.6 اینچی IPS LCD با رزولوشن Full HD+، نرخ تازه سازی تطبیقی 120 هرتز و حداکثر روشنایی تا 480 نیت است. Realme Narzo 50 مجهز به پردازنده MediaTek Helio G96، حداکثر 6 گیگابایت رم و حداکثر 128 گیگابایت حافظه داخلی است.

این گوشی‌های ریلمی دارای رابط کاربری Realme UI 2.0 مبتنی بر Android 11 بوده اما با Realme UI 3.0 به اندروید 12 قابل ارتقا هستند. همچنین Realme Narzo 50  دارای یک دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی، یک دوربین 2 مگاپیکسلی تک رنگ با کمک پرتره و یک دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی است. قسمت جلویی دستگاه نیز دارای دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی است. Realme Narzo 50 دارای باتری 5000 میلی‌آمپر ساعتی است و از شارژ سریع 33 واتی پشتیبانی می‌کند.

 1. گوشی موبایل ریلمی مدل Realme 9i

گوشی ریلمی مدل realmi 9i

گوشی ریلمی مدل Realme 9i یکی دیگر از انواع گوشی‌های ریلمی با قیمت مقرون به صرفه است. این گوشی صفحه‌نمایش 6.6 اینچی IPS LCD با رزولوشن فول اچ دی پلاس و نرخ رفرش 90 هرتز دارد. این دستگاه از پردازنده Qualcomm Snapdragon 680، حداکثر 6 گیگابایت رم و حداکثر 128 گیگابایت فضای ذخیره‌سازی قدرت می‌گیرد.

ریلمی 9i مبتنی بر اندروید 11 رابط کاربری Realme UI 2.0 را به صورت خارج از جعبه اجرا می‌کند، اما قابل ارتقا به اندروید 12 است. با توجه به مشخصات دوربین، گوشی موبایل ریلمی مدل Realme 9i دارای یک دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی، یک دوربین با عمق 2 مگاپیکسلی و یک دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی است. در قسمت جلویی دستگاه یک دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی نیز دارد. انرژی آن توسط یک باتری 5000 میلی‌آمپر ساعتی تأمین می‌شود و از شارژ سریع 33 واتی پشتیبانی می‌کند.

 1. گوشی ریلمی مدل Realme 9 5G

گوشی ریلمی realmi 9 5G

گوشی موبایل ریلمی مدل Realme 9 5G یکی از معدود گوشی‌های هوشمند 5G است که قیمتی بسیار مناسب دارد. این گوشی ریلمی دارای یک پنل 6.5 اینچی IPS LCD با وضوح Full HD+، روشنایی تا 600 نیت، نرخ تجدید 90 هرتز و نرخ نمونه‌برداری لمسی 180 هرتز است. Realme 9 5G به پردازنده MediaTek Dimensity 810 مجهز شده است که با حداکثر 6 گیگابایت رم و حداکثر 128 گیگابایت حافظه داخلی همراه است.

این گوشی موبایل ریلمی نرم‌افزار Realme UI 3.0 مبتنی بر اندروید 12 را به‌صورت خارج از جعبه اجرا می‌کند. در مورد دوربین‌ها، Realme 9 5G دارای یک دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی، با عمق 2 مگاپیکسلی و یک دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی است. برای عکس‌های سلفی، دستگاه دارای یک دوربین 16 مگاپیکسلی نیز جلو است. در مورد باتری، گوشی ریلمی مدل Realme 9 5G از یک باتری 5000 میلی‌آمپر ساعتی تغذیه کرده و از شارژ سریع 18 واتی پشتیبانی می‌کند.

 1. گوشی موبایل ریلمی مدل Realme 9 5G SE

Realme اخیراً از گوشی ریلمی مدل Realme 9 5G SE خود رونمایی کرده است. این گوشی موبایل ریلمی دارای یک پنل 6.6 اینچی IPS LCD با وضوح Full HD+، نرخ تجدید 144 هرتز و حداکثر روشنایی صفحه‌نمایش تا 600 نیت است. منبع تغذیه گوشی ریلمی مدل Realme 9 5G SE، چیپست قدرتمند Qualcomm Snapdragon 778G است. اگر یک گیمر مشتاق موبایل هستید، جدا برای خرید گوشی ریلمی مدل Realme 9 5G SE تامل نکنید. در بررسی Realme 9 5G SE ما متوجه شدیم که این تلفن بهترین بازی و عملکرد روزانه را با قیمت بسیار مقرون به صرفه دارد. این گوشی حتی پس از جلسات طولانی بازی، افت عملکرد بسیار کمی دارد. همچنین دارای 8 گیگابایت رم و 128 گیگابایت حافظه داخلی نیز هست.

گوشی ریلمی realmi 9 5G se

گوشی ریلمی مدل Realme 9 5G SE دارای رابط کاربری Realme UI 3.0 مبتنی بر Android 12 است. از دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی، دوربین تک رنگ 2 مگاپیکسلی، دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی نیز برخوردار است. انرژی این گوشی توسط یک باتری 5000 میلی‌آمپر ساعتی تأمین می‌شود و از شارژ سریع 30 واتی پشتیبانی می‌کند.

 1. گوشی ریلمی مدل Realme 9 Pro 5G

گوشی ریلمی realmi 9 pro plus

گوشی ریلمی مدل Realme 9 Pro 5G دارای صفحه‌نمایش 6.6 اینچی IPS LCD با رزولوشن Full HD+ و نرخ رفرش 120 هرتز است. این گوشی به پردازنده Qualcomm Snapdragon 695 5G و با حداکثر 8 گیگابایت رم و 128 گیگابایت حافظه داخلی مجهز شده است. از جنبه نرم افزاری، Realme 9 Pro 5G رابط کاربری Realme UI 3.0 مبتنی بر Android 12 را بوت می‌کند. این گوشی موبایل ریلمی دارای یک دوربین اصلی 64 مگاپیکسلی، یک دوربین اولتراواید 8 مگاپیکسلی، یک دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی و یک دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی است. یک باتری 5000 میلی‌آمپر ساعتی انرژی گوشی را نیز تأمین کرده و از شارژ سریع 33 واتی پشتیبانی می‌کند.

 1.  گوشی موبایل ریلمی Realme 9 Pro+ 5G

 گوشی موبایل ریلمی Realme 9 Pro+ 5G

گوشی موبایل ریلمی Realme 9 Pro+ 5G دارای صفحه‌نمایش 6.43 اینچی AMOLED با وضوح Full HD+، نرخ تجدید 90 هرتز، حداکثر روشنایی تا 1000 نیت و Corning Gorilla است. این گوشی به پردازنده مدیاتک Dimensity 920 مجهز شده که با رم 6/8 گیگابایتی و حافظه داخلی 128/256 گیگابایتی جفت شده است. این دستگاه نرم‌افزار Realme UI 3.0 مبتنی بر اندروید 12 را به صورت خارج از جعبه اجرا می‌کند. انرژی مورد نیاز آن توسط یک باتری 4500 میلی‌آمپر ساعتی تأمین می‌شود و از شارژ سریع 60 واتی پشتیبانی می‌کند. مزیت اصلی گوشی ریلمی Realme 9 Pro+ 5G کیفیت دوربین آن است. دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی آن دارای OIS برای تصاویر و ویدیوهای عالی در تمام شرایط نوری، حداقل در محدوده قیمت آن است. این گوشی دوربین فوق عریض 8 مگاپیکسلی، دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی نیز دارد.

سؤالات متداول

 1. آیا گوشی‌های ریلمی گوشی‌های خوبی هستند؟

گوشی‌های ریلمی با توجه به کیفیت و قیمتی که ارائه می‌کنند گوشی‌های نسبتاً خوبی به شمار می‌روند. در واقع به این دلیل که به عنوان رقیب اصلی گوشی‌های ردمی شیائومی به حساب می‌آیند، تمرکز بسیار زیادی روی آخرین ویژگی‌ها، دوربین عالی و پردازنده داشته و همواره در تلاش برای ارتقا این موارد هستند؛ بنابراین می توان از گوشی ریلمی انتظار یک عملکرد خوب را داشت.

 1. آیا گوشی موبایل ریلمی ارزان است؟

با صراحت می توان به این سؤال، پاسخ بله داد. در بازار موبایل ایران تقریباً قیمت گوشی ریلمی کمی پایین است. می‌توانید برای مشاهده لیست قیمت گوشی ریلمی به ابتدای همین صفحه از فروشگاه اینترنتی فرنا مراجعه کنید. به طور کلی ریلمی برای کسانی که به دنبال انتخابی ارزان‌تر هستند، مجموعه‌ای از تلفن‌های ارزان‌قیمت را ارائه می‌کند.

 1. آیا می توان به گوشی‌های ریلمی اعتماد کرد؟

گفته می‌شود، اکثر گوشی‌های ریلمی به طور کلی قابل اعتماد و بادوام هستند و استفاده درست از آن ها معمولاً منجر به طول عمر حدود دو سال یا بیشتر می‌شود. اگر به دنبال گوشی مقرون به صرفه‌ای هستید که شما را ناامید نکند، قطعاً یک گوشی ریلمی ارزش بررسی را دارد.

 

ادامه مطلب بستن