فیلتر ها
براساس قیمت
 • مرتب سازی بر اساس

مشکی
گوشی موبایل سامسونگ S24 ultra 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S24 ultra 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 6.8
 • 200
 • 5000
 • 256
67,990,000تومان 67,850,000 تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

140,000 تومان تخفیف
خاکستری
سبز نعنایی
گوشی موبایل سامسونگ S23 FE 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S23 FE 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.4
 • 50
 • 4500
 • 256
22,399,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

بنفش
گوشی موبایل سامسونگ S23 FE 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S23 FE 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.4
 • 50
 • 4500
 • 128
22,080,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سبز
سفید
مشکی
گوشی موبایل سامسونگ A54 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت - پک ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ A54 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت - پک ویتنام
 • 6.4
 • 50
 • 5000
 • 256
14,980,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل سامسونگ A54 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت - پک ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ A54 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت - پک ویتنام
 • 6.4
 • 50
 • 5000
 • 128
13,299,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سبز
مشکی
گوشی موبایل سامسونگ A34 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت - پک ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ A34 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت - پک ویتنام
 • 6.6
 • 48
 • 5000
 • 256
11,590,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی روشن
سرمه ای
گوشی موبایل سامسونگ A25 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A25 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.5
 • 50
 • 5000
 • 256
10,650,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سبز
نقره ای
مشکی
گوشی موبایل سامسونگ A34 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت - پک ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ A34 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت - پک ویتنام
 • 6.6
 • 48
 • 5000
 • 128
9,880,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.6
 • 50
 • 5000
 • 128
9,120,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سرمه ای
گوشی موبایل سامسونگ A25 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A25 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.5
 • 50
 • 5000
 • 128
8,549,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سرمه ای
گوشی موبایل سامسونگ A15 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A15 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 256
 • 50
 • 5000
 • 6.5
8,160,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سبز
گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت - پک ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت - پک ویتنام
 • 6.6
 • 50
 • 5000
 • 128
7,820,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

نقره ای
مشکی
گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 50
 • 6.6
 • 5000
 • 128
7,590,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبايل سامسونگ F14 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبايل سامسونگ F14 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.6
 • 50
 • 6000
 • 128
7,339,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی تیره
گوشی موبایل سامسونگ A15 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A15 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 50
 • 5000
 • 6.5
 • 128
7,060,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سبز
گوشی موبایل سامسونگ A14 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت - پک ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ A14 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت - پک ویتنام
 • 6.6
 • 50
 • 5000
 • 128
6,999,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

نقره ای
مشکی
گوشی موبایل سامسونگ A14 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت - پک ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ A14 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت - پک ویتنام
 • 6.6
 • 50
 • 5000
 • 128
6,190,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی تیره
گوشی موبایل سامسونگ A15 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A15 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 50
 • 5000
 • 6.5
 • 128
5,990,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل سامسونگ A05s 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A05s 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.7
 • 50
 • 5000
 • 128
5,959,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مسی
گوشی موبایل سامسونگ M13 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M13 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.6
 • 50
 • 5000
 • 64
5,840,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل سامسونگ A14 4G ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت - پک ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ A14 4G ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت - پک ویتنام
 • 6.6
 • 50
 • 5000
 • 64
5,250,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل سامسونگ A05s 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A05s 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 6.7
 • 50
 • 5000
 • 128
5,169,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سبز
مشکی
نقره ای
گوشی موبایل سامسونگ A05 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A05 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.7
 • 50
 • 5000
 • 128
4,880,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل سامسونگ A05s 4G ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A05s 4G ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.7
 • 50
 • 5000
 • 64
4,860,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل سامسونگ A04 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A04 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.5
 • 50
 • 5000
 • 64
4,498,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
مشکی
گوشی موبایل سامسونگ A04s ظرفیت 32 رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A04s ظرفیت 32 رم 3 گیگابایت
 • 6.5
 • 50
 • 5000
 • 32
4,410,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل سامسونگ A05 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A05 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 6.7
 • 50
 • 5000
 • 128
4,360,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
نقره ای
گوشی موبایل سامسونگ A05 4G ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A05 4G ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.7
 • 50
 • 5000
 • 128
4,049,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

برنز
مشکی
گوشی موبایل سامسونگ A04 ظرفیت 32 رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A04 ظرفیت 32 رم 3 گیگابایت
 • 6.5
 • 50
 • 5000
 • 32
3,970,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت - پک ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت - پک ویتنام
 • 6.6
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت - پک ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت - پک ویتنام
 • 6.6
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت - پک ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت - پک ویتنام
 • 6.6
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سامسونگ از شرکت‌های محبوب در بازار ایران است که گوشی‌های هوشمند این برند، سهم زیادی از بازار را بدست آورده‌اند. با توجه به گزارش‌های منتشر شده، بیش از ۵۰ درصد فروش گوشی‌های هوشمند در بازار، متعلق به سامسونگ است که این موضوع به دلیل پایین بودن قیمت گوشی سامسونگ و سخت‌افزار به‌روز آن‌ها است. گوشی‌های جدید این شرکت از طراحی‌های منحصر به فرد و جذابی بهره می‌برند و از طرفی، شاهد سخت‌افزار قدرتمند، نمایشگر باکیفیت و دوربین‌های حرفه‌ای هستیم. در صورتی که از طرفداران این برند هستید و یا می‌‌خواهید برای خرید گوشی سامسونگ اقدام نمایید، در ادامه این مطلب با فروشگاه فرنا همراه باشید.

سامسونگ ابتدا در زمینه خدمات بیمه و اوراق بهادر، ظاهر شد و پس از گذشت چند سال، پا به حوزه دیجیتال گذاشت. از سال ۱۹۶۰، شاهد عرضه محصولات دیجیتال این شرکت در بازارهای جهانی بودیم و در مدت‌زمان کوتاهی توانست، محبوبیت بالایی در سراسر دنیا به دست آورد. در حال حاضر این شرکت محصولاتی از جمله لپ‌تاپ، تبلت، لوازم‌خانگی و موبایل را در بازارهای جهانی عرضه می‌کند. سامسونگ از پیشتازان حوزه فناوری و گوشی‌های هوشمند است که گوشی‌های پرچم‌دار آن، جزو بهترین محصولات بازار هستند و از پردازنده‌های قدرتمندی بهره می‌برند که می‌توانند تجربه کاربری فوق‌العاده‌ای را در اختیار شما قرار دهند. اگر قصد خرید یا اطلاع از قیمت گوشی سامسونگ را دارید؛ با فروشگاه آنلاین فرنا همراه باشید، چرا که به‌نقد و بررسی و ویژگی‌های گوشی این برند کره‌ای خواهیم پرداخت.

ساختمان اصلی شرکت سامسونگ در کره جنوبی

ویژگی‌های گوشی سامسونگ

اگر از کاربرهای سامسونگ باشید، احتمالاً با قابلیت‌های گوشی‌های این شرکت آشنا هستید و ممکن است، برخی از ویژگی‌های گوشی‌های سامسونگ برایتان مخفی باشد که به آن‌ها، خواهیم پرداخت. از قابلیت‌های گوشی سامسونگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. عملکرد چندوظیفه‌ای؛

2. بهره‌وری اداری؛

3. سامسونگ DEX؛

4. امنیت ناکس؛

5. اتوماسیون وظیفه؛

6. کنترل خانه هوشمند؛

7. دوربین‌های باکیفیت؛

8. پشتیبانی از اینترنت 5G.

ویژگی‌های گوشی سامسونگ: عملکرد چندوظیفه‌ای

از سال ۲۰۱۲ پس از عرضه گلکسی نوت ۲‌، سامسونگ در بخش رابط کاربری خود، قابلیت چندوظیفه‌ای را اضافه کرد که به لطف آن، می‌توان از چند برنامه به‌صورت هم‌زمان استفاده کرد. البته ناگفته نماند که این قابلیت بیشتر برای گوشی‌های کاربردی است که صفحه‌نمایش بزرگی دارند و امکان باز کردن دو برنامه به‌صورت هم‌زمان روی نمایشگر را فراهم می‌کند.

ویژگی‌های گوشی سامسونگ: بهره‌وری اداری

در حال حاضر کاربرهای اداری به‌صورت روزانه، از اپلیکیشن‌های آفیس استفاده می‌کنند و دسترسی سریع به این برنامه‌ها، جزو مزیت‌های گوشی‌های سامسونگ محسوب می‌شود. مایکروسافت با همکاری این شرکت، جدیدترین گوشی‌های Samsung را به برنامه‌های آفیس مجهز کرده است و به‌صورت پیش‌فرض، برنامه‌های ورد، اکسل و پاورپوینت روی این گوشی‌ها نصب هستند.

ویژگی‌های گوشی سامسونگ: سامسونگ DeX

پس از فراگیرشدن استفاده از لپ‌تاپ و تلویزیون‌های هوشمند، سامسونگ برای اولین قابلیت سامسونگ DEX را به گلکسی S8 اضافه کرد که به لطف آن، امکان اتصال گوشی به تلویزیون و لپ‌تاپ وجود دارد. همچنین این قابلیت به کاربر اجازه می‌دهد تا با جفت کردن موس و کیبورد، تجربه مشابه استفاده از لپ‌تاپ را داشته باشد. با استفاده از قابلیت Samsung DEX، کافی است گوشی را به لپ‌تاپ خود متصل کنید و آن را در کیف قرار دهید و شاهد تجربه کاربری لپ‌تاپ در گوشی سامسونگ خود باشید.

یکی از ویژگی های گوشی سامسونگ قابلیت DeX است

ویژگی‌های گوشی سامسونگ: امنیت ناکس

هر کاربر در گوشی خود، اطلاعات با ارزشی دارد که همیشه ترس از دست‌دادن آن‌ها یا به‌خطرافتادن توسط حملات سایبری را دارد. سامسونگ با رونمایی از قابلیت Samsung Knox مجموعه‌ای جامع از قابلیت‌های امنیتی و سخت‌افزاری را در اختیار کاربرهای خود قرار دارد تا خیالشان بابت حافظت از اطلاعات گوشی، راحت باشد. اگر جزو کاربرهای سامسونگ باشید، به‌محض روشن‌کردن تلفن همراه خود، اطلاعات شما رمزنگاری شده و در مقابل حملات سایبری، امن خواهند ماند. همچنین قابلیت سامسونگ ناکس به چهار مورد تقسیم می‌شود که شامل samsung Pass، حفاظت بیومتریک پیشرفته، پوشه امن و سرویس موبایل من را پیدا کن، هستند.

ویژگی‌های گوشی سامسونگ: Samsung Pass

از مشکلات عموم مردم در هنگام استفاده از شبکه‌های اجتماعی، مجله‌ها و مدیریت حساب‌های خود، فراموشی رمز عبور است که برای اغلب کاربرها، این اتفاق می‌افتد. به همین دلیل سامسونگ، با ارائه قابلیت samsung Pass به‌صورت رایگان، سرویس مدیریت رمزهای عبور را در اختیار کاربرهای خود قرار می‌دهد که عملکرد مشابهی مانند انبار رمز دارد و با مراجعه به آن، می‌توانید رمز عبور حساب‌های خود را مشاهده کنید.

یکی از ویژگی های گوشی سامسونگ Samsung Pass است

ویژگی‌های گوشی سامسونگ: حفاظت بیومتریک پیشرفته

احراز هویت یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های امنیتی هر گوشی محسوب می‌شود تا به سایر کاربرها اجازه ندهد، وارد گوشی شما شوند. سامسونگ اولین شرکتی بود که سنسورهای التراسونیک را جایگزین سنسورهای خازنی کرد. این حسگرها تصویر سه‌بعدی از اثر انگشت را شناسایی می‌کنند و در صورت تأیید تمامی مراحل، قفل گوشی باز می‌شود. همچنین سنسورهای سامسونگ هرساله دچار پیشرفت قابل‌توجهی می‌شوند و در آخرین‌ مدل گوشی samsung، شاهد سرعت عمل بالایی در احراز هویت هستیم.

ویژگی‌های گوشی سامسونگ: پوشه امن

پوشه امن از قابلیت‌های قابل‌توجه و امنیتی گوشی‌های سامسونگ است که از اطلاعات شما به‌صورت کامل محافظت می‌کند. اگر زمانی گوشی شما در معرض سرقت قرار گرفت؛ پوشه امن، این امکان را به شما می‌دهد تا اطلاعات و برنامه‌های موردنیاز خود را به آن منتقل کنید و بدون احراز هویت، قابل‌دسترسی نباشند.

یکی از ویژگی های گوشی سامسونگ پوشه امن (secure folder) است

ویژگی‌های گوشی سامسونگ: سرویس موبایل من را پیدا کنید

سامسونگ برای به سرقت رفتن یا مفقودشدن گوشی‌های گلکسی، قابلیت Finde My Mobile را معرفی کرد که با استفاده از این سرویس، می‌توان گوشی خود را پیدا کرد. این سرویس اطلاعات مکان و داده‌های گوگل را از طریق گوشی ثبت می‌کند و در صورت مفقودشدن دستگاه، با مراجعه به وب‌سایت گوگل از طریق مرورگر، می‌توان مکان گوشی را پیدا کرد یا قابلیت‌هایی مانند زنگ‌زدن حتی در حالت سایلنت و پاک کردن داده‌های موبایل در اختیار شما قرار دارد.

ویژگی‌های گوشی سامسونگ: اتوماسیون وظایف

اگر می‌خواهید در برنامه روزانه خود و انجام کارها نظم داشته باشید؛ قابلیت Bixby Routines این امکان را به شما می‌دهد تا برای کارهای خود، برنامه منظمی تنظیم کنید. به طور مثال می‌توان نحوه صبح به خیر گفتن یا ساعت اتمام کار اداری خود را به‌صورت دلخواه تنظیم کنید و روتین متناسب باسلیقه خود را داشته باشید که این قابلیت در جدیدترین گوشی سامسونگ، به‌صورت رایگان در دسترس قرار دارد.

ویژگی‌های گوشی سامسونگ: کنترل خانه هوشمند

سامسونگ برای مدیریت کارهای منزل و انجام به‌موقع آن‌ها، پلتفرم Samsung Samrt Things‌ را عرضه کرد که امکان اتصال به طیف وسیعی از دستگاه‌ها مانند لامپ‌های Philips Hue، آمازون Echo، Google Home و اسپیکرهای Bose را دارد. با اتصال لوازم منزل خود به این پلتفرم، می‌توان از دمای ترموستات، زمان تمام‌شدن کار لباسشویی و روشن ماندن لامپ‌ها مطلع شوید.

یکی از ویژگی های گوشی سامسونگ پلتفرم Samsung Samrt Things‌ (کنترل خانه هوشمند) است

ویژگی‌های گوشی سامسونگ: ارائه بهترین دوربین‌ها

باتوجه‌به گزارش‌های منتشر شده و تجربه کاربرها از کار با گوشی‌های مختلف، گوشی‌های سامسونگ از دوربین‌های باکیفیت‌تری در میان گوشی‌های اندرویدی بهره می‌برند و ثبت لحظات با دوربین‌ گوشی‌های این شرکت، لذت‌بخش‌تر است. همچنین بخش نرم‌افزاری و اپلیکیشن دوربین گوشی‌های samsung، این امکان را به شما می‌دهند تا ویرایش‌های حرفه‌ای را روی تصاویر و ویدئوهای خود انجام دهید و خروجی رضایت‌بخشی را داشته باشید.

ویژگی‌های گوشی سامسونگ: آمادگی G5

در دو سال اخیر، فناوری 5G رشد قابل‌توجهی در میان گوشی‌های موبایل داشت که گوشی موبایل سامسونگ، از پیشتازهای این حوزه بودند. سامسونگ ابتدا این فناوری را برای گوشی‌های پرچم‌دار عرضه کرد و پس از مدتی، شاهد اضافه‌شدن آن به میان‌رده‌هایی مانند A54 بودیم که به لطف آن، می‌توان سرعت اینترنت بهتری را تجربه کرد.

استفاده از فناوری 5G در گوشی های سامسونگ

ویژگی‌های گوشی سامسونگ: باتری‌های بادوام

باتوجه‌به اینکه گوشی‌های موبایل به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای هر کاربر تبدیل شده‌اند و در طول روز نیاز داریم که همراه ما باشند؛ شرکت‌های سازنده از جمله سامسونگ، تصمیم گرفتند تا از باتری‌هایی بادوام بیشتر برای گوشی‌های خود استفاده کنند. بااین‌حال در دو سال گذشته، شاهد استفاده از باتری‌های پرظرفیت ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی در انواع گوشی سامسونگ‌ بودیم که دوام بالایی برای کارهای روزمره دارند. از طرفی در کنار این باتری‌ها، آداپتورهای جدید با فناوری فست‌شارژ قرار گرفتند که در مدت‌زمان کمتر از یک ساعت، باتری گوشی را به‌صورت کامل شارژ می‌کنند.

آشنایی با انواع سری سامسونگ

سامسونگ دسته‌بندی متنوعی برای گوشی خود ایجاد کرده است تا کاربر باتوجه‌به بودجه خود و نوع نیاز کاربری، گوشی موبایل خود را انتخاب کند. دسته‌بندی گوشی‌های سامسونگ با حروف الفبای انگلیسی شناخته می‌شوند که هر حروف، نشان‌دهنده قیمت گوشی و قدرت پردازشی آن است. در صورت تمایل برای خرید گوشی سامسونگ و اطلاع از قیمت روز گوشی سامسونگ (samsung)، می‌توانید به فروشگاه آنلاین فرنا مراجعه نمایید.

انواع سری سامسونگ: سری A

سری A گوشی‌های سامسونگ از پرفروش‌ترین گوشی‌های میان‌رده بازار هستند که جزو قدرتمندترین محصولات سامسونگ هم محسوب می‌شوند. این میان‌رده‌ها نسبت به سایر سری‌های سامسونگ، از سخت‌افزار به‌روز، نمایشگر باکیفیت و طراحی مدرن‌تری بهره می‌برند و به همین خاطر، ‌ با قیمت گران‌تری به فروش می‌رسند.

یکی از سری های پرطرفدار سامسونگ سری a می باشد

از مشخصات گوشی‌های سری A سامسونگ می‌توان به نمایشگر Super AMOLED، دوربین‌های باکیفیت و باتری‌های ۴۵۰۰ یا ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کرد که با خرید آن‌ها، نیاز هر کاربری را برای کارهای معمولی و نیمه‌سنگین، رفع می‌کند. جهت اطلاع از قیمت گوشی‌های سری A و قیمت روز موبایل سامسونگ، می‌توانید به فروشگاه آنلاین فرنا مراجعه نمایید.

انواع سری سامسونگ: سری S

سامسونگ گوشی‌های پرچم‌دار خود را در چند سری متفاوت عرضه می‌کند که هر کدام، طرفدارهای خاص خود را دارند. سری S گوشی‌های این شرکت، از محبوب‌ترین پرچم‌دارهای بازار هستند که از متریال باکیفیت ساخته می‌شوند و طراحی کاملاً جدید و مدرنی دارند. از طرفی سری اس گوشی‌های سامسونگ دارای سخت‌افزار به‌ٰروز و قدرتمند مانند تراشه‌های ۴ نانومتری کوالکام هستند و در کنار آن، می‌توان تجربه عکاسی و فیلم‌برداری حرفه‌ای را داشت.

سری s سامسونگ (سری پرچمدار)

در حال حاضر جدیدترین گوشی سامسونگ، سری اس ۲۴ محصولات این شرکت هستند که در همان ابتدای عرضه‌، توجه بسیاری از کاربرها را به خود جلب کردند. سامسونگ در ساختار بدنه این گوشی‌ها، از تیتانیوم و گوریلاگلس استفاده کرده است که مقاومت بالایی در برابر ضربه و فشار دارند. از طرفی شاهد نمایشگر داینامیک امولد 2X هستیم که تجربه بصری فوق‌العاده‌ای را در اختیار شما قرار می‌دهد. برای مشاهده نقد و بررسی گوشی‌های S24 و اطلاع از لیست قیمت گوشی سامسونگ، می‌توانید به فروشگاه آنلاین فرنا که مرکز بازار موبایل ایران است، مراجعه نمایید.

انواع سری سامسونگ: سری F

سری F گوشی‌های این شرکت را می‌توان نسخه اقتصادی گوشی‌های سری A‌ نام‌گذاری کرد؛ چرا که با طراحی مشابهی عرضه می‌شوند و از طرفی، مشخصات آن‌ها مقداری ضعیف‌تر است. از مشخصات سری F گوشی‌های سامسونگ می‌توان به نمایشگر IPS LCD، پردازنده‌های اگزینوس و دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی اشاره کرد که در سایر میان‌رده‌های بازار مشاهده می‌شوند.

سری F سامسونگ یا گوشی های اقتصادی سامسونگ

انواع سری سامسونگ: سری M

این سری از گوشی‌های سامسونگ، نسخه‌ به‌روز شده گوشی‌های سری J و محصولات پایین‌رده هستند که با بهبودهایی در بخش سخت‌افزاری و باتری، روانه بازار شدند. از مشخصات قابل‌توجه سری M گوشی‌های سامسونگ می‌توان به باتری‌های پرظرفیت آن‌ها اشاره کرد که طول عمر بالایی دارند. جدیدترین گوشی‌های سری M، از باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برند که طول عمر آن‌ها در استفاده معمولی، به بیش از یک روز می‌رسد.

سری M سامسونگ یکی از سری های میان رده سامسونگ

انواع سری سامسونگ: سری Z

از بهترین تصمیمات سامسونگ که باعث انقلابی جدید در بازار موبایل شکل بگیرد؛ عرضه سری Z گوشی‌های این شرکت بود. گوشی‌های تاشو تا پیش از سامسونگ، در حد یک ایده برای شرکت‌های سازنده بودند و سامسونگ برای اولین باعرضه گوشی‌های تاشو سری Z، کاربرها را شگفت‌زده کرد. این گوشی‌های تاشو با تلفیقی از طراحی مدرن و استفاده از دو نمایشگر، تجربه جدید و لذت‌بخشی را برای کاربرها، از جمله افراد گیمر و طراح، فراهم می‌کند. دو نمایشگر تعبیه شده در این گوشی و ابعاد کوچک آن، ارزش خرید این محصول را دوچندان می‌کند و از طرفی، مشخصات به‌روز و قیمت مناسب، هر کاربری را برای خرید این گوشی وسوسه می‌کند.

سری z سامسونگ نسل گوشی های تاشو

انواع سری سامسونگ: سری J

اولین گوشی‌های پایین‌رده سامسونگ، با پیشوند J عرضه شدند که در آن زمان، محبوبیت بالایی به دست آوردند. این گوشی ابتدا در سال ۲۰۱۳ روانه بازارهای جهانی شدند و از سال ۲۰۱۹، تولید آن‌ها با این نام، متوقف شد. این محصولات اکنون به‌ندرت در بازار موبایل پیدا می‌شوند که البته، از نرم‌افزار و سخت‌افزار قدیمی بهره می‌برند و جوابگوی برنامه‌ها و بازی‌های جدید نیستند.

انواع سری سامسونگ: سری نوت

زمانی که برای اولین‌بار، سری نوت گوشی‌های سامسونگ عرضه شدند، لقب رایانه‌های جیبی را به خود گرفتند. این لقب به‌خاطر قلم S موجود در گوشی بود که تجربه کاربری جدیدی را به ارمغان می‌آورد. عرضه سری نوت گوشی‌های سامسونگ تا اکنون ادامه داشته است و جزو موفق‌ترین گوشی‌های این شرکت هستند. این گوشی‌های پرچم‌دار با بهره‌گیری از نمایشگرهای باکیفیت و بزرگ، سخت‌افزار قدرتمند و طراحی‌های منحصربه‌فرد، هر سال توجه کاربرها را در سراسر دنیا به خود جلب می‌کنند.

بهترین گوشی میان‌رده سامسونگ کدام است؟

در حال حاضر بازار موبایل سامسونگ، مملو از انواع گوشی‌های میان‌رده با سخت‌افزارهای متفاوت است که خرید را برای شما دشوار می‌کند. اما اگر به دنبال بهترین گوشی میان‌رده هستید، باید به سراغ گوشی‌های سری A بروید که نسبت سایر سری‌های سامسونگ، ‌ سخت‌افزار قدرتمندتری دارند.

از جدیدترین گوشی‌های سری A سامسونگ می‌توان به گوشی A53 و A73 اشاره کرد که نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت قابل‌توجهی داشتند. از مشخصات گوشی A53 می‌توان به نمایشگر سوپر امولد ۱۲۰ هرتزی، پردازنده اگزینوس ۱۳۸۰، دوربین ۵۰ مگاپیکسلی و باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کرد.

جدیدترین گوشی‌های سامسونگ

سامسونگ طیف گسترده‌ای از گوشی‌های هوشمند بازار را شامل می‌شود که به لطف آن، با هر میزان بودجه‌ای، می‌توان صاحب یکی از گوشی‌های این برند شد. همان‌طور که اشاره کردیم، سری F و M، جزو پایین‌رده‌ها و سری A، جزو میان‌رده‌های قدرتمند این شرکت هستند و در صورت نیاز، با خرید پرچم‌دارهای این شرکت، تا چند سال از خرید گوشی جدید بی‌نیاز خواهید شد.

سال ۲۰۲۳ فرصت خوبی برای سامسونگ بود تا لیست گوشی‌های خود را در هر بازه قیمتی، به‌روز کند. از جدیدترین مدل‌های گوشی سامسونگ (samsung) می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

سامسونگ گلکسی S24 Ultra

پرچم‌دار جدید سامسونگ باعرضه در بازارهای جهانی، عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش گذاشت. گوشی S24 Ultra به نمایشگر Dynamic LTPO AMOLED 2X با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، دوربین باکیفیت ۲۰۰ مگاپیکسلی و پردازنده اسنپ‌دراگون ۸ نسل ۳ مجهز شده است. پردازنده استفاده شده در این گوشی از تراشه گوشی‌ آیفون ۱۵ پرومکس، قدرت پردازشی بیشتری دارد و در حال حاضر، قدرتمندترین پردازنده بازار موبایل و جدیدترین تراشه کوالکام محسوب می‌شود که از پس از اجرای هر نوع عملیاتی، برمی‌آید.

گوشی s24 الترا سامسونگ

گوشی S23 Fe

سامسونگ هرساله پس از عرضه گوشی‌های پرچم‌دار خود، نسخه اقتصادی یا Fan Edition را روانه بازار می‌کند. این نسخه از گوشی‌های پرچم‌دار تحت عنوان مدل‌های اقتصادی شناخته می‌شوند که از همان طراحی اصلی بهره می‌برند؛ اما به دلیل قیمت اقتصادی، سخت‌افزار ضعیف‌تری در آن‌ها به کار برده می‌شود. گوشی S23 Fe هم از همان قاعده پیروی می‌کند و چند ماه پس از عرضه سری S23، در بازارهای جهانی معرفی شد. این گوشی از نمایشگر باکیفیت داینامیک امولد 2X بهره می‌برد که به لطف پردازنده قدرتمند اگزینوس ۲۲۰۰، می‌تواند قدرت پردازشی بالایی را به رخ بکشد. از طرفی دوربین‌های سه‌گانه باکیفیت موجود در پنل پشتی، عکس‌های باکیفیتی را ثبت می‌کند و وجود سنسور تله فوتو 3X، پیشرفت قابل توجهی در سری Fan Edition محسوب می‌شود.

سامسونگ گلکسی A54

پس از عرضه موفق A53، سامسونگ تصمیم گرفت با ارتقا قابل‌توجهی، نسخه A54 این سری را روانه بازار کند که ارزش خرید بالایی دارد. گوشی‌های سامسونگ معمولا از نمایشگرها و دوربین‌های باکیفیتی بهره می‌برند که گوشی A54، از این قاعده مستثنی نیست. این گوشی از نمایشگر سوپرامولد ۱۲۰ هرتزی و دوربین 50 مگاپیکسلی بهره می‌برد که عملکرد خوبی برای عکاسی و فیلم‌برداری در هرنوع شرایط نوری دارد. همچنین در قلب تپنده دستگاه، پردازنده ۵ نانومتری اگزینوس 1380 تعبیه شده است که عملکرد پردازشی خوبی را برای کارهای روزمره و اجرای بازی‌ها و نرم‌افزارهای سنگین در اختیار شما قرار می‌دهد.

گوشی A54

سامسونگ گلکسی A35

گوشی A35 از جدیدترین گوشی‌های سری a سامسونگ است که در سال ۲۰۲۴ روانه بازارهای جهانی شد و با طراحی مشابه با گوشی‌های S23، توانست توجه بسیاری از کاربرها را به خود جلب کند. این میان‌رده خوش ساخت از نمایشگر سوپرامولد ۱۲۰ هرتز با رزولوشن فول اچ دی، ۱۲ گیگابایت رم و پردازنده مدیاتک دیمنسیتی 720 MT6853V بهره می‌برد. پردازنده ۷ نانومتری استفاده شده در این گوشی، قدرت پردازشی خوبی را ارائه می‌دهد و با استفاده از آن، می‌توان بازی‌های سنگین مانند کالاف دیوتی موبایل را با حداکثر گرافیک ممکن و نرخ نوسازی ۴۰ الی ۶۰ هرتز اجرا کرد. از طرفی به لطف نمایشگر ۱۲۰ هرتز، وب‌گردی و رابط کاربری روان و لذت‌بخشی را تجربه خواهید کرد. در صورت تمایل برای اطلاع از قیمت جدیدترین میان‌رده‌های بازار و قیمت گوشی‌های سامسونگ، ما به شما فروشگاه آنلاین فرنا که مرکز بازار موبایل ایران است را معرفی می‌کنیم.

سامسونگ گلکسی Z Fold 5

همانطور که اشاره کردیم، گوشی‌های تاشو سامسونگ، انقلابی جدید در بازار موبایل ایجاد کردند و با طراحی بی‌نقص توانستند، توجه بسیاری از کاربرهای دنیا را به سمت خود جلب کنند. گوشی Z Fold 5 آخرین مدل گوشی سامسونگ از نوع تاشو است که از دو نمایشگر بهره می‌برد که برای هر دو صفحه نمایش، از پنل داینامیک امولد 2X استفاده شده است.

گوشی Z Fold 5

در کنار نمایشگر با کیفیت این گوشی تاشو، شاهد پردازنده قدرتمند اسنپ‌دراگون ۸ نسل ۲ هستیم که یکی از قدرتمندترین پردازنده‌‌ها در میان گوشی‌های موبایل است و عملکرد پردازشی فوق العاده‌ای را ارائه می‌دهد. این گوشی برای تماشای فیلم، گیم و طراحی گرافیک، یکی از بهترین پیشنهادهای بازار است که می‌تواند تجربه متفاوتی از گوشی‌های موبایل را در اختیار شما قرار دهد. فروشگاه آنلاین فرنا از معتبرترین مراکز خرید موبایل و لوازم دیجیتال است که با مراجعه به آن، می‌توانید گوشی‌های برند سامسونگ را با بهترین قیمت بازار و ضمانت اصالت کالا خریداری نمایید.

قیمت گوشی سامسونگ

قیمت انواع گوشی سامسونگ براساس سخت‌افزار، دوربین، طراحی و نوع صفحه نمایش تعیین می‌شود و متناسب با نیاز و بودجه خود، می‌توان محصول مناسبی را انتخاب کرد. سامسونگ با استفاده از استراتژی هوشمندانه خود، در هر بازه قیمتی گوشی موبایلی برای ارائه دارد و کاربرها با هر نوع بودجه‌ای، می‌توانند صاحب یکی از گوشی‌ های سامسونگ (samsung) شوند. اگر قصد خرید یا اطلاع از  قیمت گوشی سامسونگ دارید، کافی است به فروشگاه آنلاین فرنا مراجعه نمایید. فرنا از مراکز معتبر بازار موبایل ایران است که امکان خرید گوشی‌های سامسونگ با بهترین قیمت بازار را به شما می‌دهد و می‌توان با ضمانت اصالت کالا، محصول مورد نظر خود را درب منزل دریافت نمایید.

سوالات متداول

از گوشی‌های میان‌رده سامسونگ، کدام یک ارزش خرید بیشتری دارند؟

همانطور که اشاره کردیم، سری A گوشی‌های سامسونگ با سخت‌افزار قدرتمند و مشخصات با کیفیت‌تری روانه بازار می‌شوند و ارزش خرید بیشتری دارند.

با کمترین بودجه، کدام یک از سری گوشی‌های سامسونگ ارزش خرید دارند؟

اگر بودجه کمی برای خرید موبایل دارید، پیشنهاد می‌شود به سراغ سری M محصولات این شرکت بروید؛ چرا که علاوه بر مشخصات مناسب، باتری پرظرفیت و بادوام را در اختیار شما قرار می‌دهند که طول عمر بالایی دارند.

از میان پرچم‌دارهای سامسونگ، قدرت پردازشی کدام یک بهتر است؟

سامسونگ هرساله با عرضه پرچم‌دارهای خود، از سخت‌افزار به‌روز استفاده می‌کند و شاهد تراشه‌های قدرتمندی در آن‌ها هستیم که قدرت پردازشی فوق العاده‌‌ای را در کارهای روزمره‌ و حتی عملیات‌های سنگین، از خود به نمایش می‌گذارند. با توجه به مشخصات جدیدترین پرچم‌دار این شرکت یعنی گلکسی S24 Ultra که از پردازنده اسنپ‌دراگون ۸ نسل 3 بهره می‌برد؛ می‌توان گفت که قوی‌ترین پردازنده بازار در قلب تپنده این گوشی تعبیه شده است که از پس انجام هر عملیاتی بر می‌آید.

ادامه مطلب بستن