آدرس فرنا


آدرس فرنا: تهران، میدان فردوسی، مجتمع مرکز تجارت جهانی فردوسی، طبقه 3/1، انبار فرنا

کد پستی


1145684102

پیگیری سفارشات و راهنمایی خرید: داخلی (1) سنجش رضایت‌مندی مشتریان و پیگیری شکایات: داخلی (2) فروش همکاری: داخلی (3) همکاری تجاری در تامین محصولات: داخلی (4) واحد امور مالی و حسابداری: داخلی (5) ارتباط با مدیریت: داخلی (6)

کارشناس ارتباط با مشتری

E.alimardani@farnaa.com

09960796019

کارشناس فروش همکاری

n.najafi@farnaa.com

09960796016

تماس با مدیر ارتباطات

a.vakili@farnaa.com

09960796024