فیلتر ها
براساس قیمت
 • مرتب سازی بر اساس

ّبژ
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 Plus X816B 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 Plus X816B 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 12
 • 12.4
 • 10090
 • 13
57,350,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

خاکستری
بنفش
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 FE X516 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 FE X516 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 10.9
 • 8000
 • 8
39,700,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

بنفش
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 FE Plus X616 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 FE Plus X616 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 12
 • 12.4
 • 10090
 • 8
37,450,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

خاکستری
تبلت سامسونگ Galaxy Tab A7 Lite LTE SM-T225 ظرفیت 32 رم 3 گیگابایت
تبلت سامسونگ Galaxy Tab A7 Lite LTE SM-T225 ظرفیت 32 رم 3 گیگابایت
 • 8.7
 • 8
 • 5100
 • 32
9,999,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 8.0 LTE (2019) SM-T295 ظرفیت 32 گیگابایت
تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 8.0 LTE (2019) SM-T295 ظرفیت 32 گیگابایت
 • 8
 • 8
 • 5100
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 8.0 Wi-Fi (2019) SM-T290 ظرفیت 32 گیگ
تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 8.0 Wi-Fi (2019) SM-T290 ظرفیت 32 گیگ
 • 8.0
 • 8
 • 5100
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 10.1 Wi-Fi (2019) SM-T510 ظرفیت 32 گیگ
تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 10.1 Wi-Fi (2019) SM-T510 ظرفیت 32 گیگ
 • 10.1
 • 8
 • 6150
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ Galaxy Tab A7 10.4 LTE (2020) SM-T505 ظرفیت 32 گیگابایت
تبلت سامسونگ Galaxy Tab A7 10.4 LTE (2020) SM-T505 ظرفیت 32 گیگابایت
 • 10.4
 • 8
 • 7040
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ Galaxy Tab S6 LTE SM-T865 ظرفیت 128 گیگابایت
تبلت سامسونگ Galaxy Tab S6 LTE SM-T865 ظرفیت 128 گیگابایت
 • 10.5
 • 13
 • 7040
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ Galaxy Tab S6 Wi-Fi SM-T860 ظرفیت 128 گیگ
تبلت سامسونگ Galaxy Tab S6 Wi-Fi SM-T860 ظرفیت 128 گیگ
 • 10.5
 • 13
 • 7040
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ Galaxy TAB S6 Lite SM-P615 LTE ظرفیت 128 گیگابایت
تبلت سامسونگ Galaxy TAB S6 Lite SM-P615 LTE ظرفیت 128 گیگابایت
 • 10.4
 • 8
 • 7040
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019) SM-T515 ظرفیت 32 گیگ
تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019) SM-T515 ظرفیت 32 گیگ
 • 10.1
 • 8
 • 6150
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 10.4 Wi-Fi (2020) SM-T500 ظرفیت 32 گیگ
تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 10.4 Wi-Fi (2020) SM-T500 ظرفیت 32 گیگ
 • 10.4
 • 8
 • 7040
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ Galaxy TAB S6 Lite SM-P615 LTE ظرفیت 64 گیگ
تبلت سامسونگ Galaxy TAB S6 Lite SM-P615 LTE ظرفیت 64 گیگ
 • 10.4
 • 8
 • 7040
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ Galaxy Tab S7 FE SM-T735 ظرفیت 64 رم 4 گیگ
تبلت سامسونگ Galaxy Tab S7 FE SM-T735 ظرفیت 64 رم 4 گیگ
 • 12.4
 • 8
 • 10090
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ Galaxy S7 SM-T875 ظرفیت 256 رم 6 گیگ
تبلت سامسونگ Galaxy S7 SM-T875 ظرفیت 256 رم 6 گیگ
 • 11.0
 • 13
 • 8000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ Galaxy S7 SM-T875 ظرفیت 128 رم 6 گیگ
تبلت سامسونگ Galaxy S7 SM-T875 ظرفیت 128 رم 6 گیگ
 • 11.0
 • 13
 • 8000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ Galaxy Tab S7 FE SM-T735 ظرفیت 128 رم 6 گیگ
تبلت سامسونگ Galaxy Tab S7 FE SM-T735 ظرفیت 128 رم 6 گیگ
 • 12.4
 • 8
 • 10090
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ Galaxy Tab A8 SM-X205 ظرفیت 32 رم 3 گیگابایت
تبلت سامسونگ Galaxy Tab A8 SM-X205 ظرفیت 32 رم 3 گیگابایت
 • 10.5
 • 8
 • 7040
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ Galaxy Tab A8 SM-X205 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
تبلت سامسونگ Galaxy Tab A8 SM-X205 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 10.5
 • 8
 • 7040
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ Galaxy Tab S8-X706 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگ
تبلت سامسونگ Galaxy Tab S8-X706 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگ
 • 11
 • 13
 • 8000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ Galaxy Tab S8 plus X806 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
تبلت سامسونگ Galaxy Tab S8 plus X806 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 12.4
 • 13
 • 10090
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ Galaxy Tab S7 FE 5G SM-T736 ظرفیت 64 رم 4 گیگ
تبلت سامسونگ Galaxy Tab S7 FE 5G SM-T736 ظرفیت 64 رم 4 گیگ
 • 12.4
 • 8
 • 10090
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ Galaxy TAB S6 Lite SM-P619 LTE ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
تبلت سامسونگ Galaxy TAB S6 Lite SM-P619 LTE ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 10.4
 • 8
 • 7040
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 Ultra X916 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 Ultra X916 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 11200
 • 13
 • 14.6
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 Plus 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 Plus 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
 • 13
 • 10090
 • 12.4
 • 12
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 Ultra 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 Ultra 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
 • 14.6
 • 13
 • 11200
 • 12
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 11.0
 • 8400
 • 13
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 X716 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 X716 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 256
 • 13
 • 8400
 • 11.0
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 (X115) 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 (X115) 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 8.7
 • 8
 • 5100
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 FE Plus X616 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 FE Plus X616 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 10090
 • 12.4
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 FE X516 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 FE X516 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 8000
 • 10.9
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

تبلت سامسونگ

سامسونگ یکی از بهترین برندهای تولیدکننده لوازم دیجیتال در طول سال‌ها بوده است. یکی از وسایلی که این برند در چندین سال اخیر طراحی و تولید کرده و البته از محبوبیت بسیار زیادی هم بهره‌مند شده است، تبلت‌های سامسونگ است. ازآنجایی‌که کاربران نیاز روزافزونی به این وسیله دیجیتال پیدا کرده‌اند، شرکت سامسونگ در تلاش بوده تا مدل‌های جدیدی را به بازار عرضه کند. احتمالاً اگر شما هم قصد خرید تبلت سامسونگ را داشته باشید با مدل‌های مختلف تبلت‌ها که هر کدام از آن‌ها قابلیت‌ها و ویژگی‌های متفاوتی دارند مواجه شده‌اید. به همین خاطر قبل از انتخاب انواع تبلت‌های سامسونگ باید حتماً با ویژگی‌ها و نکات مختلف هنگام خرید تبلت آشنایی داشته باشید. ما در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم تا درباره مشخصات تبلت سامسونگ صحبت کرده و جدیدترین تبلت سامسونگ را به شما معرفی کنیم پس با ما همراه شوید.

معرفی تبلت های سامسونگ

نکات ابتدایی برای خرید تبلت سامسونگ

به این خاطر که شما باید بخشی از سرمایه خود را برای خرید بهترین مدل تبلت سامسونگ بپردازید، بنابراین باید تبلتی را انتخاب کنید که بتواند به طور کامل نیازهایی که در ذهن دارید را برطرف کند. در نتیجه باید حتماً به نکات زیر توجه داشته باشید:

شناخت نیازهای خود

هنگامی که به پیشنهادهای مخاطبان و فروشندگان درباره انتخاب بهترین تبلت سامسونگ گوش می‌دهید، در نگاه اول برای شما اهمیتی ندارد که این تبلت جزء بهترین تبلت‌های سامسونگ  یا آخرین‌مدل تبلت سامسونگ باشد. بلکه توجه شما به سمت ویژگی‌های این وسیله معطوف می‌شود و می‌خواهید که مطابق با نیاز و سلیقه خود اقدام به خرید تبلت کنید. به همین خاطر در قدم اول بهتر است برای خود و یا فروشنده مشخص کنید که نیاز و کاربرد اصلی شما از تبلت سامسونگ چه خواهد بود. یعنی قرار است با آن چه‌کارهایی انجام دهید؟ آیا داشتن ویژگی‌های ابتدایی و ساده برای شما کافی است یا می‌خواهید که کارهای تخصصی‌تری با آن انجام دهید؟ اگر قصد انجام کارهای تخصصی‌تری را دارید، قطعاً ویژگی‌های عملکردی اولویت انتخاب شما هنگام خرید تبلت سامسونگ خواهد بود.

قیمت

اغلب افراد فکر می‌کنند که تبلت جدید سامسونگ و یا بهترین تبلت سامسونگ تبلتی است که قیمت بالایی داشته باشد. همان‌طور که در قسمت قبل هم گفته شد، بهترین تبلت برای شما تبلتی است که ویژگی‌های آن بیشتر با نیازهایتان همخوانی داشته باشد. بااین‌حال چیزی که به‌هیچ‌عنوان نباید نادیده بگیرید قیمت تبلت‌های سامسونگ است. به این خاطر که هر فردی باید متناسب با بودجه خود و همچنین رنج قیمت موجود در بازار دست به خرید تبلت بزند. اگر برای فروش تبلت سامسونگ به مغازه‌ها یا سایت‌های مختلف مراجعه کرده باشید، حتماً متوجه شده‌اید که این برند خوشبختانه تنوع زیادی در مدل و قیمت دارد. به همین خاطر شما می‌توانید با هر بودجه‌ای که دارید تبلتی برای خود خریداری کنید. بااین‌حال می‌توان گفت که قیمت انواع تبلت سامسونگ نسبت به کارایی و خدماتی که به شما ارائه می‌دهند مناسب است.

ویژگی‌های مهم تبلت

شرکت سامسونگ همیشه در تلاش بود تا نیازهای کاربران خود را در نظر بگیرد و به همین خاطر تبلت‌هایی را طراحی می‌کند که تاحدامکان بتوانند رضایت مشتریان را به دست آورد. البته که این اتفاق رخ‌داده است. به‌طوری‌که اگر نگاهی به قیمت تبلت سامسونگ بیندازید متوجه می‌شوید که تقاضا چقدر برای خرید تبلت‌های این برند بالا است. از جمله عواملی که می‌توانند در انتخاب یک تبلت تأثیرگذار باشند می‌توان به ظرفیت و عمر باتری، ابعاد صفحه، قدرت و نوع پردازنده، طراحی، دوربین، حافظه ذخیره‌سازی، کیفیت صفحه‌نمایش، اتصالات، لوازم جانبی مانند قلم، شارژر و... اشاره کرد. هر کدام از این ویژگی‌ها برای تبلت‌هایی که در بازار مشاهده می‌کنید متفاوت خواهد بود و همین موضوع باعث می‌شود انتخاب تبلت سامسونگ کمی برای مخاطبان دشوار باشد. سامسونگ تبلت خود را در انواع تبلت قلم دار سامسونگ، تبلت با قلم نوری، تبلت سیم‌کارت خور و... معرفی می‌کند. اکنون که با فاکتورهای انتخاب تبلت سامسونگ بیشتر آشنا شدید، در بخش بعد می‌خواهیم بهترین و پرفروش‌ترین تبلت‌های سامسونگ را به شما معرفی کنیم.

معرفی پرفروش‌ترین و بهترین تبلت‌های سامسونگ

از جمله پرفروش‌ترین و بهترین تبلت‌های سامسونگ در بازار ایران عبارت‌اند از:

تبلت Galaxy Tab S8 Ultra

اگر به دنبال تبلت سامسونگ با قلم هستید، تبلت گلکسی تب اس ۸ اولترا بهترین تبلت اندرویدی است که می‌توانید در بازار پیدا کنید. این تبلت به دلیل ابعاد بزرگ‌تری که نسبت به مدل‌های دیگر دارد برای تمام افراد مناسب نخواهد بود. اما بااین‌حال با قلم استایلوس عالی که در آن قرار داده شده است این وسیله را برای یادداشت‌برداری، ایجاد آثار هنری و همچنین ویرایش اسناد و مدارک مناسب می‌کند. از جمله مشخصات این تبلت سامسونگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

معرفی و بررسی مشخصات تبلت اس 8اولترا سامسونگ

1. نمایشگر 14.6 اینچی سوپرامولد

2. رزولوشن 1848 در 2960 پیکسل

3. پشتیبانی از اندروید 12

4. پردازنده مرکزی 8 هسته‌ای

5. 128 گیگ حافظه داخلی و 8 گیگ حافظه رم

6. دوربین پشتی 13 مگاپیکسلی با لنز واید 26 میلی‌متری

7. دوربین جلو ۱۲ مگاپیکسلی برای ثبت سلفی و برقراری تماس‌های ویدئویی

8. سرعت شارژ سریع 45 وات

9. قابلیت حسگر اثر انگشت اپتیکال

10. قابلیت قراردادن سیم‌کارت به‌صورت نانو

تبلت سامسونگ گلکسی Tab S7 Plus

این تبلت یکی دیگر از بهترین تبلت‌های سامسونگ موجود در بازار است. با اینکه چند سال از ساخت این تبلت می‌گذرد، اما همچنان عملکرد عالی دارد و جز یکی از برترین تبلت‌های سامسونگ به شمار می‌رود. تبلت گلکسی تب اس ۷ پلاس به دلیل عمر باتری خوب خود در بین مخاطبان پرطرف‌دار است. باتری این تبلت بیشتر از ۱۳ ساعت عمر دارد که این یکی از ویژگی‌های شگفت‌انگیز این محصول به‌حساب می‌آید. از جمله دیگر مشخصات این تبلت عبارت‌اند از:

 • نمایشگر 12.4 اینچ
 • دارای قلم اس پن
 • رزولوشن 1752 در 2800 پیکسل
 • اندروید 10
 • پردازنده مرکزی 8 هسته‌ای
 • حافظه داخلی 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت
 • 13 مگاپیکسل دوربین اصلی و 8 مگاپیکسل دوربین سلفی
 • شارژ سریع 45 وات
 • دارای سنسور اثر انگشت
 • قابلیت پشتیبانی از 5G

تبلت سامسونگ گلکسی Tab S7

تبلت تب اس ۷ شباهت بسیار زیادی به ویژگی‌های مدل قبلی خود یعنی تبلت سامسونگ گلکسی تب اس ۶ دارد. از جمله ویژگی‌های بارز این تبلت می‌توان به شارژ سریع ۴۵ واتی و صفحه‌نمایش ۱۲۰ هرتزی که عملکرد بسیار قابل‌قبول و سریعی را به شما ارائه می‌دهد اشاره کرد. در واقع این ویژگی‌ها باعث می‌شود تا این تبلت به یک دستگاه دیجیتال مدرن تبدیل شود. از جمله دیگر ویژگی‌های این دستگاه عبارت‌اند از:

 • صفحه‌نمایش 11 اینچی
 • رزولوشن 1600 در 2560 پیکسل
 • پشتیبانی از سیم‌کارت به‌صورت نانو
 • سیستم‌عامل اندروید 10
 • پردازنده مرکزی 8 هسته‌ای
 • حافظه داخلی 128 گیگابایت
 • 13 مگاپیکسل دوربین اصلی و 8 مگاپیکسل دوربین سلفی
 • سرعت شارژ سریع 45 وات
 • دارای حسگر اثر انگشت در کنار تبلت
 • پشتیبانی از فناوری 5G

تبلت Galaxy Tab S7 FE

اگر به دنبال جدیدترین و بهترین تبلت سامسونگ با قیمت مناسب هستید، تبلت گلکسی تب اس ۷ اف ای مناسب شما خواهد بود. این تبلت سامسونگ قیمت بسیار مناسبی دارد؛ اما درعین‌حال ویژگی‌های منحصربه‌فردی را درون خود جای‌داده است. اگر می‌خواهید از تبلت خود برای بازی‌کردن استفاده کنید این مدل تبلت بهترین گزینه برای شما خواهد بود. به این خاطر که قدرت اجرایی بسیار بالایی در انجام بازی‌ها دارد. از جمله ویژگی‌های بسیار خوب این تبلت می‌توان به پشتیبانی از فناوری فایو جی، در اختیار داشتن قلم استایلوس، پشتیبانی از سیم‌کارت نانو و... اشاره کرد. دیگر مشخصات تبلت گلکسی تب اس ۷ اف ای عبارت‌اند از:

بررسی تبلت سامسونگ s7 fe

 • صفحه‌نمایش 12.4 اینچی
 • رزولوشن 1600 در 2560 پیکسل
 • اندروید 11
 • پردازنده مرکزی 8 هسته‌ای
 • حافظه داخلی 64 گیگ و 4 گیگ حافظه رم به همراه درگاه حافظه microSDXC
 • 13 مگاپیکسل دوربین اصلی و ۵ مگاپیکسل دوربین سلفی
 • سرعت شارژ سریع 45 وات

تبلت سامسونگ Galaxy S6 Lite

تبلت سامسونگ گلکسی‌اس ۶ لایت بدنه فلزی یکپارچه‌ای دارد‌ اما درعین‌حال کاملاً سبک و باریک است و به همین خاطر باعث خسته شدن دست شما نخواهد شد. این تبلت را می‌توان یکی از بهترین تبلت‌های برند سامسونگ برای انجام هر نوع کاری دانست. اگر قصد شما بازی‌کردن، یادگیری، طراحی کارهای گرافیکی و... است، می‌توانید از این تبلت استفاده کنید. سرعت مناسب قلم استایلوس یکی از بهترین خصوصیت‌هایی است که در این تبلت وجود دارد. از سوی دیگر با داشتن نگهدارنده مغناطیسی دیگر هیچ‌گونه نگرانی نباید بابت گم‌کردن قلم تبلت خود داشته باشید. از جمله مشخصات این دستگاه عبارت‌اند از:

 • نمایشگر 10.4 اینچی
 • رزولوشن 1200 در 2000 پیکسل
 • پشتیبانی از سیستم‌عامل اندروید 10
 • پردازنده 8 هسته‌ای
 • سرعت شارژ سریع 15 وات
 • حافظه داخلی 64 گیگابایت، درگاه اختصاصی حافظه microSDXC
 • ۸ مگاپیکسل دوربین اصلی و دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی
 • ظرفیت باتری ظرفیت 7040 میلی‌آمپر ساعت

تبلت سامسونگ مدل گلکسی Tab S6

مشخصاتی که این تبلت از برند سامسونگ دارد باعث شده تا به‌عنوان یکی از بهترین تبلت‌های این برند شناخته شود. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دستگاه طراحی آن است که به خوش‌دست بودنش بسیار کمک می‌کند. به این معنی که کاربران می‌توانند به‌راحتی این تبلت را در دست بگیرند و با آن کارهای خود را انجام دهند. این موضوع به دلیل به‌کارگیری آلومینیوم در فریم و پنل پشتی این تبلت است. از جمله دیگر خصوصیت‌های این دستگاه که باعث شده تا جز بهترین تبلت‌های برند سامسونگ شناخته شود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بررسی تبلت سامسونگ s6

 • نمایشگر 5.10 اینچی
 • رزولوشن 1600 در 2560 پیکسل
 • سیستم‌عامل اندروید 9
 • پردازنده 8 هسته‌ای
 • سرعت شارژ سریع 15 وات
 • حافظه داخلی 256 گیگابایت
 • 13 مگاپیکسل دوربین اصلی و 8 مگاپیکسل دوربین سلفی
 • ظرفیت باتری 7040 میلی‌آمپر ساعت
 • دارای سنسور اثر انگشت اپتیکال

تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 8.0

اگر دانش‌آموز مدرسه‌ای دارید که باید حتماً با تبلت کار کند و قصد خرید تبلت برای انجام کارهای مدرسه، درس‌خواندن و شرکت در کلاس‌های آنلاین را دارید، تبلت سامسونگ گلکسی تب a۸ بهترین تبلت میان‌رده سامسونگ با قیمتی مقرون‌به‌صرفه برای رفع نیازهای دانش‌آموزان است. از جمله ویژگی‌های بارز این تبلت عبارت‌اند از:

 • نمایشگر 8 اینچ
 • رزولوشن 800 در 1280 پیکسل
 • سیستم‌عامل اندروید 9
 • پردازنده 4 هسته‌ای
 • پشتیبانی از نانو سیم‌کارت
 • حافظه داخلی 32 گیگابایت
 • درگاه حافظه MicroSD
 • دوربین اصلی 8 مگاپیکسلی و 2 مگاپیکسل دوربین سلفی
 • ظرفیت باتری 5100 میلی‌آمپر ساعت

فرنا فروشگاهی برای خرید لوازم دیجیتال

حالا که با انواع تبلت سامسونگ آشنا شدید حتماً دوست دارید که بهترین تبلت‌های سامسونگ موجود در بازار را خریداری کنید. اما بااین‌حال پیداکردن یک فروشگاه اینترنتی که هم بتواند تمام این تبلت‌ها را در اختیار داشته باشد و هم با بهترین قیمت و ضمانت این کالا را ارائه دهد، کمی سخت است. به همین خاطر تصمیم گرفته‌ایم که به شما فروشگاه فرنا را معرفی کنیم. فروشگاه فرنا در زمینه فروش انواع وسایل دیجیتال مانند تلفن همراه، تبلت، کنسول بازی و لوازم جانبی مربوط به آن‌ها فعالیت می‌کند. با مراجعه به این فروشگاه می‌توانید انواع تبلت سامسونگ قلم دار، تبلت سامسونگ با قلم نوری، تبلت سامسونگ بدون سیم‌کارت و... را خریداری کنید. علاوه بر اینکه کالاهای متنوعی را می‌توانید در فروشگاه فرنا پیدا کنید، این فروشگاه اینترنتی قیمت روز تبلت سامسونگ را به مخاطبان خود ارائه می‌دهد. با مشاهده قیمت روز تبلت سامسونگ بهتر می‌توانید تصمیم بگیرید که باتوجه‌به سلیقه و بودجه خود کدام یک از موارد پیشروی خود را خریداری کنید. علاوه بر این‌ها امکان مقایسه تبلت‌های سامسونگ نیز برای شما مهیا است. به این صورت که با مطالعه مشخصات و لیست قیمت تبلت سامسونگ بسیاری از ویژگی‌های این کالا را متوجه خواهید شد.

سخن پایانی

در این مقاله به معرفی جدیدترین و البته بهترین تبلت‌های سامسونگ پرداختیم. شرکت سامسونگ دیگر نیازی به معرفی ندارد به این خاطر که هر کسی که تابه‌حال یک‌بار از محصولات آن استفاده کرده باشد به‌خوبی با نقاط ضعف و قوت آن آشنا است. سامسونگ تبلت‌های زیادی دارد که امکانات متنوعی با رنج قیمتی متفاوت را به کاربران ارائه می‌دهند. به همین خاطر دست کاربران هنگام انتخاب تبلت موردنظر بسیار باز است و می‌توانند متناسب با نیازها، خواسته خود، امکانات و ویژگی‌های تبلت، دستگاه موردنظر خود را خریداری کنند. حالا که با بهترین تبلت‌های برند سامسونگ آشنا شدید، می‌توانید ویژگی‌های موردنظر خود را بررسی کرده و بهترین گزینه را از میان گزینه‌های متعددی که پیش رو دارید انتخاب کنید.

سؤالات متداول

بهترین تبلت سامسونگ برای خرید کدام مدل است؟

اگر به دنبال یک تبلت همه‌کاره از برند سامسونگ هستید، تبلت گلکسی تب اس ۸ اولترا در حال حاضر بهترین تبلت برند سامسونگ است که نمایشگر فوق‌العاده‌ای دارد و البته برای انجام تمام کارها از جمله سبک تا سنگین مناسب است.

در بین تبلت‌های میان‌رده سامسونگ کدام مدل از همه بهتر است؟

در بین تبلت‌های میان‌رده برند سامسونگ تبلت گلکسی تب a۷ و گلکسی تب a۸ بهترین آن‌ها هستند. درست است که مدل a۸ جدیدتر از a۷ است، اما بااین‌حال پیشرفت بسیار زیادی نسبت به آن نداشته است و عملکرد آن‌ها بسیار نزدیک به یکدیگر است.

کدام یک از تبلت‌های ارزان‌قیمت سامسونگ بهتر است؟

اگر نمی‌خواهید هزینه زیادی برای خرید تبلت سامسونگ صرف کنید تبلت تب a۷ لایت یکی از خوش‌قیمت‌ترین تبلت‌های سامسونگ موجود در بازار است که هم صفحه‌نمایش قابل‌قبولی دارد و هم می‌تواند با سرعت خوبی از پس انجام کارهای مختلف برآید.

 

ادامه مطلب بستن