فیلتر ها
براساس قیمت
 • مرتب سازی بر اساس

مشکی
سفید
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Non Active ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Non Active ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 4
 • 12
 • 3240
 • 128
48,799,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Non Active ظرفیت 256 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Non Active ظرفیت 256 رم 4 گیگابایت
 • 4
 • 12
 • 3240
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Non Active ظرفیت 512 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Non Active ظرفیت 512 رم 4 گیگابایت
 • 4
 • 12
 • 3240
 • 512
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Plus ظرفیت 256 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Plus ظرفیت 256 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 48
 • 4383
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Plus ظرفیت 512 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Plus ظرفیت 512 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 48
 • 4383
 • 512
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 48
 • 3274
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 48
 • 3274
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 48
 • 3349
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro ظرفیت 512 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro ظرفیت 512 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 48
 • 3274
 • 512
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 pro max دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 pro max دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 48
 • 4323
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 Pro max دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 Pro max دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 48
 • 4323
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 Pro دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 Pro دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 48
 • 3200
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 Pro دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 Pro دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 48
 • 3200
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 12
 • 3279
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 12
 • 3279
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 دو سیم‌ کارت ظرفیت 512 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 دو سیم‌ کارت ظرفیت 512 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 12
 • 3279
 • 512
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 Plus دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 Plus دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 12
 • 4323
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 Plus دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 Plus دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 12
 • 4323
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Plus ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Plus ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 48
 • 4383
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 ظرفیت 256 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 ظرفیت 256 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 48
 • 3349
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro Max ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro Max ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 48
 • 4422
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 pro max BA Non Active ظرفیت 256 رم 6 گیگابایت انگلیس
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 pro max BA Non Active ظرفیت 256 رم 6 گیگابایت انگلیس
 • 6
 • 12
 • 4352
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 ظرفیت 512 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 ظرفیت 512 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 48
 • 3349
 • 512
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro ظرفیت 1 ترابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro ظرفیت 1 ترابایت رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 48
 • 3274
 • 1
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Not Active AA/A ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Not Active AA/A ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 4
 • 12
 • 3110
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Active AA/A ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Active AA/A ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 4
 • 12
 • 3110
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro Max ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro Max ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 48
 • 4422
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro Max ظرفیت 512 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro Max ظرفیت 512 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 48
 • 4422
 • 512
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro Max ظرفیت 1 ترابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro Max ظرفیت 1 ترابایت رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 48
 • 4422
 • 1
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی ایفون

استیوجابز موسس و بنیان گذار شرکت اپل آیفون یا یک طرح خلاقانه‌ای، آیفون را روی انواع گوشی های اپل نامگذاری کرد و در بازار عرضه کرد. از این تصمیم استیوجابز تا الان بیش از 20 نوع گوشی آیفون رونمایی شده است و اتفاقا در این سال‌ها اپل آیفون به یکی از پرفروشترین گوشی‌های جهان تبدیل شده است که طرفداران بیشماری دارد.

گوشی آیفون به دلیل اینکه از لحاظ ساختاری و امکانات جزء محصولات رده بالا شرکت اپل محسوب می شود، باعث شده است که قیمت گوشی موبایل اپل نسبت به سایر شرکت ها از جمله سامسونگ و شیائومی بالاتر باشد. به همین دلیل گوشی آیفون جز انتخاب های افراد ثروتمند بوده است و افرادی که متمول هستند، ترجیح می دهند از گوشی اپل استفاده کنند.

البته شرکت اپل با عرضه گوشی آیفون مینی و SE که قیمت مناسب تری دارند، توانسته است سهم بیشتری از بازار را تسخیر کند و افراد متوسط جامعه نیز بتوانند از گوشی های اپل استفاده کنند. در واقع شرکت اپل با عرضه این دو مدل گوشی که از قیمت پایین تری نسبت به قیمت گوشی امروز در بازار دارند، توانسته است افرادی که از لحاظ بودجه دچار محدودیت بودند، به مشتریان خود تبدیل کند.

استیو جابز

 

تاریخچه موبایل اپل

اولین مدل گوشی آیفون در سال 2007 توسط خالق اپل یعنی استیوجابز رونمایی شد؛ البته لازم به ذکر است که بخش موبایل اپل سالها قبل شروع به فعالیت کرده بود و همچنین با شرکتی به نام موتورلا همکاری داشت، اما نتیجه همکاری این دو شرکت برای اپل اصلا مورد قبول نبود و با تصمیم و اصرار استیو جابز، سری گوشی های هوشمندی به نام ایفون طراحی شد و به بازار ارائه کردند.

اولین مدل‌ های آیفون چنان موفق شده بود که باعث شد بسیاری از شرکت های طراحی گوشی، محصولات جدید خود را از گوشی های آیفون الگو برداری کنند. این الگو برداری در بسیاری از شرکت های چینی که در تولید گوشی های هوشمند فعالیت می کنند، به وضوح دیده می شود.

گوشی آیفون از ابتدا پیشرو بوده است و اولین گوشی آیفون که دارای صفحه نمایشی در حدود 3.5 اینچی لمسی بود که اصلا کیبورد فیزیکی نداشت و افراد برای اینکه بتوانند متنی را تایپ کنند، از کیبورد مجازی استفاده می کردند که در زمان خود بی نظیر بود.

ناگفته نماند که آیفون دارای بدنه ای بسیار شیک و زیبا دارد که از جنس فلزی ساخته شده است و همچنین لوگوی اپل به زیبایی هر چه تمام‌تر در پنل پشتی به چشم می خورد. نکته ای که باعث پیشرفت شرکت اپل و فروش گوشی اپل شده است، این است که طراحی های منحصر به فردی دارند و چندان تحت تاثیر رقبا قرار نمی گیرند.

 

بهترین گوشی اپل موجود در بازار ایران

مجموعه جدید ترین گوشی های آیفون

اپل در شروع فعالیت خود در بخش موبایل، هر سال فقط یک گوشی آیفون را رونمایی و روانه بازار می کرد. اما با گذشت زمان کوپرتونشین ها یک تصمیم انقلابی برای پاسخ به نیازهای مشتری گرفتند و این تصمیم باعث شده که سالانه آیفون محصولات خود را در چندین نسخه روانه بازار کند.

این تصمیم با آیفون 4 شروع شد و به صورت فزاینده ای افزایش پیدا کرد. جدیدترین مدل آیفون یعنی آیفون 13 شامل چهار گوشی است که گران ترین و بهترین آن، آیفون 13 پرومکس است و ارزان ترین آیفون 13 مینی می باشد.

نکته بسیار جالبی که در گوشی های آیفون به چشم دیده می شود، این است که حتی ارزان ترین نسخه این گوشی ها، تجربه کاربری را قربانی قیمت نکرده است. به همین دلیل، پردازند آیفون SE 2020  با آیفون 11 پرومکس هیچ تفاوتی ندارد، بلکه سایر قسمت های گوشی مانند دوربین، حسگر ها و ... حذف شده است و از نوع اقتصادی تری انتخاب و استفاده شده است.

 

نکات مهم هنگام خرید گوشی اپل

امروزه بازار آیفون‌های غیر اصل یا همان کپی در بازار بسیار داغ شده است. اما این نکته را نیز باید یادآور شویم که امروزه با افزایش آگاهی کاربران تقریبا دیگر احتمال خرید گوشی آیفون تقلبی به اسم آیفون اصلی بسیار کمرنگ شده است. اما همچنان این احتمال وجود دارد که آیفون ریفربشد (Refurbuished) با قیمت آکبند به کاربران فروخته شود.

بنابراین در هنگام خرید گوشی اپل به نکاتی که در ادامه برای شما بیان می کنیم، دقت کنید تا بتوانید گوشی اورجینال را تهیه کنید.

 

 1. تشخیص آیفون اصل از ریفربیشد

در هنگام خرید گوشی آیفون اگر متوجه این نکته شدید که قیمت گوشی آیفون مورد نظر شما به صورت فضایی پایین است، بهتر است در این حالت احتمال ریفربیشد بودن گوشی آیفون را بررسی کنید.

شاید این سوال الان برای شما پیش آمده باشد که ریفربشید چیست؟ گوشی های آیفون ریفربشید،دستگاه هایی هستند که به اپل ارجاع داده شده اند و بعد از حل مشکل مجدد وارد بازار شده اند!

از کجا بدانیم که گوشی مورد نظر ما ریفربشید است یا نه؟ برای تشخیص ریفربشد نبودن گوشی آیفون دو راهکار وجود دارد:

اولین مورد بررسی سریال نامبر گوشی در قسمت تنظیمات گوشی است. برای این منظور در قسمت تنظیمات به بخش About در بخش General گوشی بروید. اگر سریال گوشی اپل شما با N شروع شده باشد، نشان دهنده این موضوع است که گوشی مورد نظر شما ریفربیشد است.

دومین مورد برای بررسی ریفربیشد بودن گوشی این است که به نشانی checkcoverage.apple.com از سایت اپل مراجعه کنید. در کادری که برای شما ظاهر می شود شماره سریال دستگاه را وارد کنید. در صورت آکبند بودن گوشی، عبارت This phone has not been activated ظاهر خواهد شد و در غیر این صورت نشان دهنده این است که گوشی مورد نظر شما ریفربیشد است.

 

 1. خرید گوشی آیفون رجیستر شده

ایفون های ریجستر شده

دومین نکته بسیار مهم که باید در خرید گوشی آیفون دقت کنید، رجیستری آیفون است. لازم به ذکر است که گوشی اپل رجیستر نشده فقط یک ماه می تواند از اپراتورهای داخلی استفاده کند و بعد از پایان این مهلت، گوشی اپل شما به عنوان یک کالا قاچاق شناسایی می شود و در این صورت نمی توانید از خدمات اپراتوری آن استفاده کنید.

ناگفته نماند که هزینه ریجستری رابطه مستقیمی با قیمت گوشی دارد و به همین دلیل قیمت گوشی آیفون ریجستر شده به طرز چشم گیری بسیار بیشتر از نسخه ریجستر نشده آن است.

با توجه به این نکته، رجیستری یکی از موارد بسیار مهم در هنگام بررسی قیمت و خرید آن است که باید توجه بسیار زیادی داشته باشید. قیمت گوشی اپل رجیستر نشده درست است که بسیار پایین تر است، اما اگر امکان ثبت مسافری گوشی را ندارید، بهترین گزینه این است که از خرید آیفون فاقد کد رجیستری صرف نظر کنید. توصیه فروشگاه اینترنتی فرنا به شما خرید آیفون با گارانتی معتبر است.

 

خرید انواع گوشی آیفون از فروشگاه اینترنتی فرنا

خرید گوشی از فرنا

گوشی های آیفون در حال حاضر در ایران قیمت های بسیار بالایی دارد اما یکی از بهترین برند های حال حاضر دنیاست و در تمامی کشور های سطح جهان محبوبیت خاصی دارد. لازم به ذکر است که آیفون فقط یک گوشی موبایل نیست بلکه یک دوربین حرفه ای نیز حساب می شود که می توانید انگیزه فیلم برداری و عکاسی از بهترین لحظات زندگی تان را ایجاد کنید.

آیفون با امکانات فوق العاده ای که دارد می تواند همیشه یک همراه همیشگی در کنار شما باشد تا بتوانید به وسیله آن کارهای خود را سر و سامان دهید.

بسیاری از افراد هنگام خرید گوشی های اپل نگران اصل بودن یا فیک بودن آن هستند. فروشگاه اینترنتی فرنا اصل بودن آیفون و تمام تجهیزات جانبی محصولات اپل را تضمین می کند و شما می توانید با خیال راحت و با یک کلیک به آسانی محصولات مورد نظر خود را سفارش دهید و در درب منزل تحویل بگیرید.

 

پرسش های متداول

 1. قیمت روز گوشی آیفون را از کجا می توانیم بررسی کنیم؟

قیمت گوشی های آیفون هر چند ساعت یکبار بروزرسانی می شود و شما می توایند قیمت روز گوشی آیفون را از فروشگاه اینترنتی فرنا دریافت کنید. ناگفته نماند که قیمت های ارائه شده توسط فروشگاه اینترنتی فرنا کاملا رقابتی است.

2.گوشی های اپل تا چند سال اپدیت دریافت می کنند؟

یکی دیگر از نکات مثبت آیفون به روزرسانی IOS برای گوشی های قدیمی است. تا به امروز بین 4 الی 5 سال بعد از عرضه گوشی های آیفون بروزرسانی های اصلی را دریافت کرده اند.

3.آیا امکان افزایش حافظه از طریق MicroSD در آیفون‌ها وجود دارد؟

خیر این امکان اصلا وجود ندارد، بنابراین در هنگام خرید به کافی بودن ظرفیت برای کاربری خود دقت کنید و بعدا اقدام به خرید کنید.

4. چرا آیفون بهتر از اندروید است؟

iOS اپل یک اکوسیستم بسته است، به این معنی که اپل هر دو سیستم عامل و سخت افزار را تولید می‌کند و هیچ شرکت دیگری از هر یک از آنها برای ادغام با خدمات خود استفاده نمی‌کند. این امر به اپل برتری نسبت به اندروید می‌دهد تا همگام‌سازی بهتری بین سخت افزار و نرم افزار فراهم کند.

5. گوشی آیفون چقدر عمر می‌کنند؟

اکثر افراد بر این باورند که طول عمر یک گوشی دو سال است. با این حال، وقتی صحبت از گوشی آیفون به میان می‌آید، می‌توانید طول عمر بین سه تا پنج سال (شاید بیشتر) با مراقبت مناسب انتظار داشته باشید.

6.کدام گوشی اپل سریع‌ترین است؟

آیفون 14 پرو مکس سریع‌ترین دستگاه 5G با سرعت متوسط دانلود 177.21 مگابیت بر ثانیه است و آیفون 14 پرو با 175.08 در رتبه دوم قرار گرفت.

7.آیا اپل سریعتر از سامسونگ است؟

دستگاه‌های اپل معمولاً در تست‌های بنچمارک از مدل‌های اندرویدی با مشخصات مشابه پیشی می‌گیرند. این مورد حتی اگر یک دستگاه اندرویدی رم بسیار بیشتری داشته باشد نیز صادق است. تا حد زیادی، این به دلیل تخصص اپل در طراحی سیلیکونی است، اما همچنین به این دلیل است که اپل کنترل بیشتری بر روی سخت افزار و نرم افزار خود اعمال می‌کند.

8.کدام گوشی آیفون قوی‌ترین صفحه‌نمایش را دارد؟

نسل سوم آیفون SE جدید اپل به «سخت‌ترین شیشه در گوشی‌های هوشمند» در جلو و پشت مجهز شده است، تغییری که به گونه‌ای طراحی شده که دستگاه را در برابر افتادن و خراش بهتر نگه دارد.

9.چرا افراد آیفون را ترجیح می‌دهند؟

همه برنامه‌های موجود در iOS دقیقاً در صفحه اصلی نمایش داده می‌شوند، بنابراین بدون جست‌وجو در منوهای مخفی، به همه چیز در تلفن خود دسترسی سریع دارید. همه برنامه‌های استاندارد اپل مانند Weather و Mail درجه‌یک هستند و اکثر مردم نیازی به دانلود نسخه‌های دیگر احساس نمی‌کنند.

10.چرا آیفون را انتخاب کنیم؟

وقتی صحبت از امنیت سایبری می‌شود، دستگاه‌های iOS دست بالا را دارند. آیفون‌ها به لطف فروشگاه انحصاری اپل اپ، اکوسیستم بسته و به‌روزرسانی‌های سریع، امنیت سخت‌تری نسبت به اندروید دارند. این گوشی ها نفوذ دستگاه‌های iOS را به چالش می‌کشد. همچنین، احتمال آلوده شدن آیفون به ویروس بسیار کم است.

ادامه مطلب بستن