فیلتر ها
براساس قیمت
 • مرتب سازی بر اساس

قهوه‌ای
گوشی موبایل نوکیا G21 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل نوکیا G21 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
 • 6.5
 • 50
 • 5050
 • 128
5,275,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی
خاکستری
گوشی موبایل نوکیا مدل G11 Plus ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل نوکیا مدل G11 Plus ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
 • 6.52
 • 5000
 • 50
 • 64
4,109,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی تیره
گوشی موبایل نوکیا مدل (2017) 3310 دو سیم کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل (2017) 3310 دو سیم کارت
 • 2.4
 • 2
 • 1200
 • 0.16
3,388,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سفید - قرمز
مشکی - قرمز
گوشی موبایل نوکیا مدل 5310 دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل 5310 دو سیم‌ کارت
 • 2.4
 • 2
 • 1200
 • 0.16
2,909,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی - قرمز
سفید - قرمز
گوشی موبايل نوکيا مدل 5710 دو سيم کارت
گوشی موبايل نوکيا مدل 5710 دو سيم کارت
 • 2.4
 • 3
 • 1450
 • 1.28
2,515,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل نوکیا 150 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا 150 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
 • 2.4
 • 2
 • 1020
 • 0.04
1,599,000تومان 1,499,000 تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

100,000 تومان تخفیف
مشکی
گوشی موبایل نوکیا 216 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا 216 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
 • 1020
 • 2
 • 2.4
 • 0.16
1,485,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل نوکیا 210 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا 210 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
 • 1020
 • 2
 • 2.4
 • 0.16
1,474,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل نوکیا مدل 2022 110 دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل 2022 110 دو سیم‌ کارت
 • 1.77
 • 2
 • 1000
 • 0.32
1,388,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 2022 دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 2022 دو سیم‌ کارت
 • 1.77
 • 0
 • 800
 • 0.04
1,244,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل نوکیا 130 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا 130 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
 • 1020
 • 0
 • 1.8
 • 0.04
1,199,000تومان 1,166,000 تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

33,000 تومان تخفیف
مشکی
گوشی موبایل نوکیا 110 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا 110 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
 • 800
 • 2
 • 1.77
 • 0.04
1,046,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

خاکستری
گوشی موبایل نوکیا 106 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا 106 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
 • 800
 • 1.8
 • 0
 • 0.04
985,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل نوکیا 105 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا 105 ( مونتاژ ایران ) دو سیم‌ کارت
 • 800
 • 0
 • 1.77
 • 0.04
955,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل نوکیا مدل C1 دوسیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت رم 1 مگابایت
گوشی موبایل نوکیا مدل C1 دوسیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت رم 1 مگابایت
 • 5.45
 • 5
 • 2500
 • 16
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل نوکیا مدل G10 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل نوکیا مدل G10 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
 • 6.52
 • 13
 • 5050
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبايل نوکيا مدل 125 دو سيم کارت
گوشی موبايل نوکيا مدل 125 دو سيم کارت
 • 2.4
 • 0
 • 1020
 • 0.04
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبايل نوکيا مدل 150 دو سيم کارت
گوشی موبايل نوکيا مدل 150 دو سيم کارت
 • 2.4
 • 2
 • 1020
 • 0.04
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل نوکیا مدل C3 دو سیم کارت ظرفیت 16 گیابایت رم 2 گیگابایت
گوشی موبایل نوکیا مدل C3 دو سیم کارت ظرفیت 16 گیابایت رم 2 گیگابایت
 • 5.99
 • 8
 • 3040
 • 16
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل نوکیا مدل 7.2 دو سیم کارت ظزفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل نوکیا مدل 7.2 دو سیم کارت ظزفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
 • 6.3
 • 48
 • 3500
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل نوکیا C31 ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل نوکیا C31 ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 6.75
 • 13
 • 5050
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل نوکیا مدل G21 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل نوکیا مدل G21 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
 • 6.5
 • 50
 • 5050
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل نوکیا مدل G20 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل نوکیا مدل G20 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
 • 6.52
 • 48
 • 5050
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل نوکیا مدل C21 ظرفیت 32 گیگابایت رم 2 گیگابایت
گوشی موبایل نوکیا مدل C21 ظرفیت 32 گیگابایت رم 2 گیگابایت
 • 6.52
 • 13
 • 5000
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبايل نوکيا مدل 130 دو سيم کارت
گوشی موبايل نوکيا مدل 130 دو سيم کارت
 • 1.8
 • 0
 • 1020
 • 0.04
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبايل نوکيا مدل 8210 4G دو سيم کارت
گوشی موبايل نوکيا مدل 8210 4G دو سيم کارت
 • 2.8
 • 3
 • 1450
 • 1.28
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبايل نوکيا مدل 2660 Flip دو سيم کارت
گوشی موبايل نوکيا مدل 2660 Flip دو سيم کارت
 • 2.8
 • 3
 • 1450
 • 1.28
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل نوکیا مدل (2023) 106 دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل (2023) 106 دو سیم‌ کارت
 • 1.8
 • 0
 • 1000
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 216 دو سیم کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 216 دو سیم کارت
 • 2
 • 2.4
 • 1020
 • 0.16
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل نوکیا مدل 105 2023 دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 2023 دو سیم‌ کارت
 • 1000
 • 0
 • 1.8
 • 0.04
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی نوکیا

گوشی‌های نوکیا شاید جزو اولین گوشی‌هایی بودند که ما را با فناوری تلفن همراه آشنا کردند. نوکیا تولیدکننده پیشرو دستگاه‌های تلفن همراه در جهان (بیش از 437 میلیون دستگاه)، با بیش از 38 درصد سهم از بازار جهانی موبایل در سال 2008 است. در واقع این شرکت با تولید طیف گسترده‌ای از گوشی موبایل نوکیا به همراه ارائه خدمات عالی و نرم‌افزار قدرتمند، مردم را در سراسر جهان قادر می‌سازد تا موسیقی، مسیریابی، ویدئو، تلویزیون، تصویربرداری، بازی، فعالیت‌های تجاری و بسیاری موارد دیگر را به بهترین نحو تجربه کنند.

گوشی نوکیا

نوکیا به طور مداوم در مسیر توسعه و رشد خدمات اینترنت، راه‌حل‌ها و نرم‌افزارهای سازمانی تلاش می‌کند. همچنین شرکت نوکیا تجهیزات، راه‌حل‌ها و خدمات شبکه‌های ارتباطی را از طریق شبکه‌های نوکیا زیمنس ارائه می‌دهد. این شرکت فنلاندی اولین گوشی‌ نوکیا هوشمند مجهز به اندروید خود را در سال 2017 عرضه کرد.

بهترین گوشی‌های نوکیا که به‌خاطر قیمت مقرون به صرفه‌شان شناخته می‌شوند، در انتهای طیف ارزان‌ترین گوشی‌های هوشمند قرار دارند؛ بنابراین درحالی‌که ممکن است گوشی نوکیا مشخصات رده‌بالای گوشی‌های آیفون یا سامسونگ را ارائه ندهد، اما می‌تواند از نظر اقتصادی بسیار کارآمد باشد.

درواقع، در نبرد بین گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه، قیمت انواع گوشی نوکیا در کنار رقابت شدید با موتورولا، رهبر بازار بوده است؛ بنابراین جای تعجب نیست که در حال حاضر گوشی‌های نوکیا در بازار موبایل ایران طرفداران بسیاری داشته باشد. اگر شما نیز به دنبال خرید گوشی نوکیا هستید می‌توانید همین حالا در فروشگاه آنلاین فرنا برای خرید آن اقدام کنید. فرنا با سابقه‌ای طولانی در زمینه فروش گوشی نوکیا بهترین خدمات را با بالاترین کیفیت و قابلیت اطمینان به مشتریان خود ارائه می‌دهد. توصیه می‌کنیم قبل از خرید ادامه مطالب را برای دریافت اطلاعات بیشتر مطالعه کنید.

دلایل خرید گوشی نوکیا

قبل از آن که برای خرید گوشی نوکیا اقدام کنید بهتر است به طور دقیق دلایل آن را بدانید تا با خیالی راحت برای تهیه این گوشی‌های فوق‌العاده اقدام کنید. در ادامه به برخی از مهم‌ترین دلایل خرید گوشی‌های نوکیا اشاره شده است:

 1. قابلیت اطمینان و ماندگاری بالا گوشی نوکیا

وقتی یک گوشی نوکیا می‌خرید، دستگاهی را دریافت خواهید کرد که علاوه بر ماندگاری بالا برای طولانی‌مدت با امنیت و ویژگی‌های اندروید نیز مطابقت خواهد داشت. وقتی دستگاه‌های تلفن همراه ما بیشتر عمر می‌کنند، به صرفه‌جویی در منابع طبیعی و کاهش میزان زباله‌های الکترونیکی نیز کمک خواهند کرد؛ بنابراین با برخورداری از قابلیت اطمینان و ماندگاری بالا گوشی‌های موبایل نوکیا با یک تیر دو نشان را خواهید زد.

در واقع هرچه کمتر تلفن‌های هوشمندمان را تعویض کنیم، بیشتر به سیاره زمین کمک کرده‌ایم و گوشی‌های نوکیا برای دوام ساخته شده‌اند. آنها تحت آزمایش محصولی قرار می‌گیرند که دقیق‌تر از میانگین صنعت است و با به‌روزرسانی اندروید و به‌روزرسانی‌های امنیتی، در مقابل آزمون‌های محصول نیز سربلند بیرون آمده‌اند.

 1. مقرون‌به‌صرفه بودن گوشی‌های نوکیا

گوشی‌های هوشمند نوکیا طراحی شیک نوردیک را با جدیدترین ویژگی‌های اندروید ارائه می‌دهند. گوشی‌های نوکیا مقرون‌به‌صرفه، قابل‌اعتماد و پایدار هستند. قیمت گوشی‌های نوکیا در بازار موبایل ایران و در مقایسه با دیگر برندهای تلفن همراه اقتصادی‌تر است. به زبان ساده، گوشی نوکیا دستگاهی است که می‌توانید با هزینه مناسب نسبت به آن احساس خوب و تجربه فوق‌العاده‌ای داشته باشید. برای اطلاع از قیمت انواع گوشی و حتی مقایسه بین آنها می‌توانید به ابتدای همین صفحه در فروشگاه اینترنتی فرنا مراجعه کنید.

 1. امنیت بالا انواع گوشی نوکیا

گوشی‌های هوشمند ما دستگاه‌هایی هستند که خاطرات ما را ضبط کرده و به اشتراک می‌گذارند. گوشی‌های نوکیا به‌روزرسانی‌های امنیتی ماهانه دریافت می‌کنند که این میزان، ۲ برابر بیشتر از دیگر گوشی‌های موجود در بازار است. به‌علاوه، مراکز داده گوشی موبایل نوکیا در فنلاند اقامت دارند و این مراکز مشمول قوانین سختگیرانه حفاظت از داده اروپا هستند.

 1. همه‌جانبه بودن گوشی‌های نوکیا

هر چیزی که در یک دستگاه تلفن همراه به دنبال آن هستید، گوشیهای نوکیا به  شما ارائه می‌دهند. توصیه می‌کنیم انواع گوشی‌های نوکیا را در این صفحه از فروشگاه آنلاین فرنا به‌خوبی بررسی کرده و گوشی موبایل نوکیا مناسب خود را کشف کنید.

معرفی گوشی‌های جدید نوکیا

می‌دانیم که شما نیز مانند اغلب افرادی که قصد خرید گوشی نوکیا را دارند به دنبال گوشی‌های جدید نوکیا هستید و این مطلب را مطالعه می‌کنید تا همه چیز را در مورد جدیدترین گوشی‌های نوکیا بخوانید؛ بنابراین برای این که شما را زود به خواسته‌تان برسانیم، مدل‌های جدید گوشی نوکیا را با توضیحات مختصری در ادامه فهرست کرده‌ایم.

 1. گوشی نوکیا مدل نوکیا X20

گوشی نوکیا ایکس 20

بسیاری از ما فقط می‌خواهیم سرعت مناسب، مجموعه‌ای از دوربین‌های توانمند و باتری قابل‌اعتماد را از تلفن هوشمند دریافت کنیم و گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia X20 به‌عنوان آخرین مدل نوکیا هر سه را با قیمت نسبتاً اقتصادی ارائه می‌کند. چیپست اسنپ‌دراگون و آرایه دوربین چهارگانه آن با اکثر رقبای با قیمت مشابه، رقابت خواهد کرد و تقریباً 18 ساعت در تست ویدئوی لوپ دوام آورده است که نباید از آن غافل شد.

 همچنین طیف وسیعی از ویژگی‌های معقول دیگر، از جمله درگاه USB-C و خواننده اثر انگشت، در کنار جک 3.5 میلی‌متری صدا، دکمه Google Assistant و اسلات کارت microSD برای فضای ذخیره‌سازی بیشتر را در این گوشی نوکیا خواهید یافت. یک امتیاز اضافی هنگام خرید گوشی نوکیا مدل X20 این است که با ثبت شماره IMEI تلفن جدیدتان، مؤسسه خیریه اقدام اقلیمی Ecologi 20 درخت را به نام شما خواهد کاشت. همچنین سه سال ضمانت به‌روزرسانی امنیتی ماهانه اندروید را نیز به این لیست اضافه کنید.

 1. گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia C21 Plus

گوشی نوکیا c21 پلاس

گوشی نوکیا مدل Nokia C21 Plus نیز یکی از گوشی‌های جدید نوکیا است که به‌عنوان یک گوشی هوشمند بسیار ارزان به شمار می‌رود. اگر هدف شما از خرید گوشی نوکیا صرفه‌جویی در هزینه باشد، بهتر از Nokia C21 Plus را پیدا نخواهید کرد. اول‌ازهمه، 32 گیگابایت فضای ذخیره‌سازی در این گوشی موبایل نوکیا وجود دارد و همچنین فضایی برای کارت microSD برای گسترش بیشتر حافظه با پشتیبانی از Android 11 Go نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. یک صفحه‌نمایش بزرگ 6.52 اینچی در جلو و دو دوربین مناسب در پشت نیز در این مدل از گوشی‌های نوکیا خواهید یافت.

 1. گوشی نوکیا مدل Nokia G50

گوشی نوکیا مدل G50

یکی دیگر از گوشی‌های جدید نوکیا گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia G50 است. گوشی‌ها قبلاً کوچک بودند، اما در حال حاضر بسیاری از آنها بزرگ شده‌اند. اگر ترجیح می‌دهید یک گوشی با صفحه‌نمایش بزرگ داشته باشید، صفحه‌نمایش عظیم 6.82 اینچی این گوشی نوکیا G50 می‌تواند برای شما مناسب باشد. به‌غیراز اندازه آن، چیزی که گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia G50 را متمایز می‌کند، دوربین‌های باکیفیت آن با قیمت مقرون‌به‌صرفه است که از لنز اصلی 48 مگاپیکسلی، 5 مگاپیکسل فوق‌عریض و سنسور عمق 2 مگاپیکسلی تشکیل شده‌اند. همچنین می‌توانید فضای ذخیره‌سازی 64 گیگابایتی آن را تا 512 گیگابایت از طریق یک کارت microSD مناسب افزایش دهید و بدون محدودیت از لنزهای این گوشی نوکیا استفاده کنید. پردازنده اسنپدراگون 480 این مدل نیز از ارزش بسیار بالایی برخوردار است.

 1. گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia XR20

گوشی نوکیا xr20

گوشی‌های نوکیا از زمان‌های قدیم یک گوشی تقریباً نابود نشدنی به شمار می‌رفتند. حتماً نوکیا 1100 را به یاد دارید. گوشی نوکیا مدل Nokia XR20 که یکی از گوشی‌های جدید نوکیا به شمار می‌رود در کارکرد و سرسختی مشابه گوشی‌های قدیمی این برند مانند 1100 عمل می‌کند. صفحه‌نمایش تقویت شده و سپرهای لاستیکی این گوشی موبایل نوکیا در یک طراحی کاملاً محکم بسته‌بندی شده‌اند. هر شخصی که در یک حرفه فیزیکی کار می‌کند یا یک سبک زندگی در فضای خطرناک دارد، از این مزیت بسیار عالی گوشی نوکیا مدل Nokia XR قدردانی خواهد کرد؛ بنابراین، اگر از آن دسته افرادی هستید که به گوشی خود آسیب می‌رسانند و فقط می‌خواهید دستگاهی شایسته برای شما بیش از چند سال دوام بیاورد، خرید گوشی نوکیا مدل Nokia XR را به شما توصیه می‌کنیم.

 1. گوشی نوکیا مدل 5.4 Nokia

گوشی موبایل 5.4

گوشی موبایل نوکیا مدل 5.4 Nokia نیز یکی دیگر از گوشی‌های جدید نوکیا است. قابل‌ذکر است که دوربین اصلی این گوشی نوکیا 48 مگاپیکسل است که قادر به فیلم‌برداری 30 فریم در ثانیه خواهد بود. این گوشی هوشمند در رنگ‌های درخشان با حاشیه‌های کوچک و دوربین سلفی سوراخ‌دار، ظاهر و احساسی عالی را ارائه می‌دهد. به همین ترتیب، پردازنده آن نیز بسیار توانا است. همه این موارد ارزش پیشنهادی خوبی را برای انتخاب این گوشی موبایل ایجاد می‌کند.

سؤالات متداول

 1. آیا گوشی نوکیا خوب است؟

گوشی‌های نوکیا طراحی شیک نوردیک را با جدیدترین ویژگی‌های اندروید گرد هم می‌آورند. آنها مقرون‌به‌صرفه، قابل‌اعتماد و پیشرو به سمت شیوه‌های پایدار هستند. به زبان ساده، گوشی نوکیا دستگاهی است که با خرید آن می‌توانید احساس خوبی را تجربه کنید.

 1. آیا گوشی‌های نوکیا هنوز قوی هستند؟

امروزه، نوکیا همچنان تحت نظارت HMD Global با تعداد زیادی از گوشی‌های هوشمند در بخش‌های مختلف و با هر قیمتی که به مشتریان ارائه می‌شود، قدرتمند است. البته، دوام همچنان موردتوجه گوشی‌های مدرن نوکیا است و این امر فراتر از دوام فیزیکی است. همچنین گوشی‌های نوکیا نرم‌افزار به‌روزرسانی‌های امنیتی قوی را ارائه می‌دهد.

 1. آیا نوکیا یک شرکت چینی است؟

HMD Global Oy با نام تجاری HMD و Nokia Mobile یک شرکت فنلاندی سازنده تلفن همراه است.

 1. آیا گوشی نوکیا دوربین خوبی دارد؟

اگر به ابزارهای دوربین فانتزی علاقه ندارید و دوربین گوشی می‌خواهید که فقط عکس‌های واضح می‌گیرد، انواع گوشی‌های نوکیا می‌تواند برای شما مناسب باشند. اکثر آنها دارای یک لنز زاویه باز و فوق‌عریض هستند تا بتوانید در طول سفر از گروه‌ها یا مناظر به‌خوبی عکس بگیرید.

 1. آیا گوشی‌های نوکیا امن هستند؟

اگر بخواهید گوشی هوشمند بادوام از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و به‌اندازه کافی ایمن داشته باشید که همه داده‌های شما را ایمن یا پایدار نگه دارد، خرید گوشی نوکیا همه این معیارها را در هر قیمتی برآورده می‌کند.

 

ادامه مطلب بستن