• مرتب سازی بر اساس

مشکی
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 14 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 14 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
 • 12
 • 50
 • 4610
 • 512
52,999,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی
گوشی موبایل شیائومی 13T pro 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی 13T pro 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
 • 12
 • 50
 • 5000
 • 512
30,549,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل شیائومی 12pro 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی 12pro 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 12
 • 50
 • 4600
 • 256
28,999,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی
گوشی موبایل شیائومی 13T 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی 13T 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 12
 • 50
 • 5000
 • 256
22,590,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سفید
مشکی
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro Plus 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro Plus 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
 • 12
 • 200
 • 5000
 • 512
20,984,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی
سفید
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 5G ظرفیت 512 رم 16 گیگابایت (پک چین)
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 5G ظرفیت 512 رم 16 گیگابایت (پک چین)
 • 16
 • 200
 • 5100
 • 512
19,899,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی
سفید
مشکی
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Turbo 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت - پک چین
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Turbo 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت - پک چین
 • 12
 • 64
 • 5000
 • 256
19,399,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

زرد
مشکی
گوشی موبایل شیائومی POCO X6 Pro 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO X6 Pro 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
 • 12
 • 64
 • 5000
 • 512
18,333,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

بنفش
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
 • 12
 • 200
 • 5000
 • 512
17,690,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل شیائومی POCO X6 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO X6 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
 • 12
 • 64
 • 5100
 • 512
16,700,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل شیائومی POCO X6 Pro 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO X6 Pro 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 64
 • 5000
 • 256
15,819,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی
گوشی موبایل شیائومی POCO X6 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO X6 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 12
 • 64
 • 5100
 • 256
15,090,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل شیائومی POCO M6 Pro 4G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO M6 Pro 4G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
 • 12
 • 64
 • 5000
 • 512
13,849,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سبز
خاکستری
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11 pro plus 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11 pro plus 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 108
 • 4500
 • 256
13,190,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی
زرد
گوشی موبایل شیائومی POCO X4 Pro 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO X4 Pro 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 108
 • 5000
 • 256
12,377,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی
سبز
مشکی
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 108
 • 5000
 • 256
9,734,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی
سبز
مشکی
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12s 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12s 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 108
 • 5000
 • 256
8,649,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل شیائومی POCO M5s 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO M5s 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 64
 • 5000
 • 256
8,390,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی
خاکستری
برنز
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 10 Pro 4G ظرفیت 64 رم 6 گیگابایت (پک گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 10 Pro 4G ظرفیت 64 رم 6 گیگابایت (پک گلوبال)
 • 6
 • 108
 • 5020
 • 64
8,099,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی روشن
مشکی
گوشی موبایل شیائومی Redmi 12 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 12 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 50
 • 5000
 • 256
7,944,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سبز
گوشی موبایل شیائومی Poco C40 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Poco C40 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 4
 • 13
 • 6000
 • 64
5,824,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل شیائومی Redmi A3 ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi A3 ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 4
 • 8
 • 5000
 • 128
5,226,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی POCO X6 Pro 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO X6 Pro 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 12
 • 64
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 10 5G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 10 5G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 4
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi A3 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi A3 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 8
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 14 Ultra 5G ظرفیت 512 رم 16 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 14 Ultra 5G ظرفیت 512 رم 16 گیگابایت
 • 16
 • 50
 • 5300
 • 512
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro Plus 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro Plus 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 200
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی POCO X6 Neo 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO X6 Neo 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 12
 • 108
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت (پک چین)
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت (پک چین)
 • 12
 • 200
 • 5100
 • 512
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Poco C61 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Poco C61 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 8
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Turbo 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Turbo 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 64
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

طرفداران تلفن‌های همراه هوشمند دائماً در حال جستجو در اینترنت هستند تا ببینند برندهای مختلف چه تلفن‌هایی را وارد بازار کرده‌اند. برخلاف برندهای معروفی مانند اپل و سامسونگ که هر سال فقط چند مدل تلفن وارد بازار می‌کنند؛ اما شرکت شیائومی توانسته در طول سال مدل‌های بسیار زیادی از تلفن‌های همراه خود را که تمام آن‌ها طراحی منحصربه‌فرد و کیفیت عالی دارند را وارد بازار کند. خط تولید تلفن‌های همراه این برند به‌خصوص در کشور ایران بسیار پرطرفدار است. به این خاطر که تمام افراد حتی با بودجه‌های کم می‌توانند مدل‌های جدید گوشی‌های این برند را به دست بگیرند. نکته جالب دیگر این است که قیمت تلفن‌های همراه شیائومی در طراحی و کیفیت آن‌ها تأثیر منفی نداشته است. اگر می‌خواهید با جدیدترین گوشی‌های برند شیائومی و چند نکته هنگام خرید تلفن‌های همراه این برند آشنا شوید تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

گوشی های شرکت شیائومی

انواع مدل های گوشی موبایل شیائومی در بازار

مهم‌ترین واصلی‌ترین مدل این برند معتبر و پیشرفته سری mi شیائومی است، در این سری با نوع pro، lite و ultra روبه‌رو هستیم که هرکدام مشخصه خاص خود را دارد. اگر بخواهیم به‌طورکلی بیان کنیم مدل تمام گوشی‌های شیائومی با نام mi وارد بازار می‌شوند و در طراحی دوربین و سرعت پردازنده‌ها در میان گوشی‌های میان رده حرف اول را می‌زنند، برای نمونه تمام گوشی‌های شیائومی در سال جدید میلادی با یک دارای یک پردازنده قوی به نام Qualcomm Snapdragon 888 هستند به‌علاوه تمام گوشی‌های نوع mi شیائومی با فناوری اینترنت پرسرعت 5g در بازار عرضه‌ شده‌اند، اگر به دنبال یک گوشی خاص هستید می‌توانید از سری mi شیائومی یک خرید مناسب داشته باشید.

با بررسی دو مدل mi  و Redmi متوجه خواهید شد تفاوت زیادی بین این دو مدل وجود ندارد اما سری Redmi شیائومی به عنوان یک گوشی میانرده با قیمت مناسبی در بازار جهانی عرضه می شود  و همانند گوشی های پرچم دار کمپانی شیائومی طراحی و تولید شده است که در کیفیت ساخت هیچ تفاوتی با گوشی های پرچم دار وجود ندارد، این نوع مدل برای افرادی که به صورت تخصصی با گوشی کار نمی کنند بسیار مناسب و مقرون به صرفه است.

نکات مهم در هنگام خرید گوشی شیائومی

مانند هر تلفن همراه دیگری، در هنگام خرید گوشی‌های برند شیائومی چند نکته بسیار مهم وجود دارد که باید حتماً به آن‌ها توجه کنید. این نکات کمک می‌کند تا بتوانید بهترین تلفن همراه را برای خود خریداری کنید:

پک گلوبال و پک چین

اولین نکته‌ای که باید هنگام خرید گوشی موبایل شیائومی به آن توجه داشته باشید این است که تلفن‌های همراه برند شیائومی در کشور چین بدون سرویس‌دهی گوگل طراحی و تولید می‌شوند. همین موضوع یعنی استفاده‌نکردن از سرویس‌های پرکاربرد گوگل باعث کاهش قیمت این تلفن‌های همراه در بازار شده است. اگر این موضوع برای شما حائز اهمیت است که تلفن همراه خریداری شده بتواند از زبان‌های مختلفی پشتیبانی کند باید به شما بگوییم که تلفن‌های همراه برند شیائومی تنها از دو زبان انگلیسی و چینی پشتیبانی می‌کنند. بااین‌حال نیازی نیست نگرانی بابت این موضوع داشته باشید. به این خاطر که با خرید پک گلوبال که تمام زبان‌های دنیا را شامل می‌شود، می‌توانید از تمام خدمات گوگل استفاده کنید.

فلش‌کردن موبایل‌های شیائومی

فلش‌کردن تلفن‌های همراه شیائومی یکی از روش‌هایی است که می‌توان برای بهبود عملکرد و کارایی تلفن‌های همراه از آن استفاده کرد. با فلش‌کردن، می‌توانید نسخه جدیدی از سیستم‌عامل گوشی خود را نصب کنید که این کار می‌تواند باعث بهبود عملکرد، افزایش سرعت و بهبود عمر باتری گوشی شما شود. درعین‌حال، فلش‌کردن به‌درستی نیاز به توجه و دقت دارد. اگر شما از یک فایل نادرست یا ناسازگار استفاده کنید، ممکن است با مشکلاتی مانند خرابی سیستم، ازدست‌رفتن اطلاعات، یا خرابی دستگاه روبرو شوید؛ بنابراین، برای فلش‌کردن گوشی شیائومی، بهتر است از منابع رسمی و معتبر استفاده کنید و قبل از هر کاری، یک نسخه پشتیبان از اطلاعات خود بگیرید. در کل، فلش‌کردن گوشی شیائومی یکی از روش‌هایی است که می‌تواند به بهبود عملکرد و کارایی گوشی شما کمک کند، اما باید بادقت و احتیاط انجام شود تا به مشکلاتی برنخورید.

کیفیت ساخت

یکی از دلایلی که کیفیت ساخت گوشی‌های شیائومی برای مصرف‌کنندگان مهم است، این است که برای خرید یک گوشی تلفن همراه، معمولاً مبلغ زیادی پرداخت می‌کنند و انتظار دارند که گوشی‌شان مقابل این هزینه، کیفیت ساخت و عملکرد بالایی داشته باشد؛ بنابراین، کیفیت ساخت گوشی‌های شیائومی می‌تواند یک نکته مهم برای مصرف‌کنندگان باشد. شیائومی یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت تلفن همراه است و در سال‌های اخیر با عرضه گوشی‌هایی با قیمت مناسب و ویژگی‌های جذاب، توانسته است بازار بسیاری از کشورها را به خود اختصاص دهد. درست است که در برخی از موارد محدود گوشی‌های برند شیائومی از دیگر برندهای قدرتمند جهان عقب‌تر است؛ اما بااین‌حال این موارد آن‌قدر محدود هستند که نخواهیم درباره آن‌ها صحبت کنیم. برند شیائومی در مجموع گوشی‌های با کیفیتی تولید می‌کند که قطعاً ارزش خرید بسیار بالایی دارند.

ظاهر زیبا

یکی از ویژگی‌هایی که هنگام خرید تلفن همراه می‌تواند توجه هر کاربری را به خود جلب کند، طراحی و ظاهر آن است. خوشبختانه برند شیائومی با تنوع در طراحی باعث شده که نمره قابل‌قبولی از خریداران بگیرد. به‌طوری‌که تنوع این تلفن‌های همراه ممکن است انتخاب‌کردن را برای شما کمی سخت کند. اگر چه در ابتدا اکثر تلفن‌های همراه شیائومی ابعاد بزرگ و وزن سنگینی داشتند؛ اما سال‌های گذشته این شرکت بیشتر بر روی گوشی‌های خوش‌دست و سبک‌وزن تمرکز کرده است. این طراحی زیبا باعث شده تا کاربران علاوه بر حمل‌ونقل آسان بتوانند به‌راحتی گوشی شیائومی را در دست گرفته و از کارکردن با آن لذت ببرند.

کیفیت دوربین

اگر زیاد اهل عکاسی‌کردن باشید و یا کار شما تولید محتوای تصویری و ویدئویی است، حتماً کیفیت دوربین برای شما اهمیت زیادی دارد‌. برای گرفتن عکس‌ها و ویدئوهای باکیفیت و درجه یک حتماً نیازی نیست که از دوربین‌های حرفه‌ای و گران‌قیمت استفاده کرد بلکه برند شیائومی در اکثر تلفن‌های همراه خود لنز دوربین با کیفیتی قرار می‌دهد. به همین خاطر می‌توان گفت کیفیت تصاویر ثبت شده توسط دوربین‌های تلفن همراه شیائومی جزئیات و رنگ‌های بسیار عالی دارند. اما اگر می‌خواهید از تلفن‌های همراه شیائومی بهترین دوربین را بگیرید سری Mi پیشرفته‌ترین دوربین‌ها را در خود دارند و یک سروگردن نسبت به دیگر رقبای خود جلوتر هستند.

 

وجه تمایز گوشی‌های شیائومی با دیگر گوشی‌های موجود در بازار

گوشی‌های شیائومی به چند دلیل با دیگر گوشی‌های موجود در بازار مانند اپل، سامسونگ، هواوی و... متمایز هستند. مهم‌ترین تمایز آن‌ها عبارت‌اند از:

قیمت گوشی شیائومی

اولین وجه تمایز انواع گوشی شیائومی قیمت آن‌ها نسبت به دیگر تلفن‌های همراه موجود در بازار است. به‌طوری‌که شما با هر بودجه‌ای می‌توانید اقدام به خرید گوشی شیائومی کنید. البته مطمئناً امکانات درون هر تلفن همراه بسته به قیمت آن متفاوت خواهد بود؛ اما یقیناً می‌توان گفت که گوشی‌های شیائومی می‌توانند با هر قیمتی نیازهای کاربران را برطرف کنند. نکته مهمی که باید توجه داشته باشید این است که قیمت انواع گوشی شیائومی به دلیل نوسانی که قیمت ارز و دلار وجود دارد دائماً در حال تغییر است. به همین خاطر ما به شما پیشنهاد می‌کنیم که برای مشاهده لیست قیمت گوشی شیائومی به فروشگاه اینترنتی فرنا مراجعه کنید. فروشگاه فرنا قیمت روز گوشی را به مخاطبان خود ارائه می‌دهد؛ بنابراین راحت‌تر می‌توانید گوشی موردنظرتان را باتوجه‌به بودجه خود پیدا کنید.

تمرکز بر روی بازارهای درحال‌رشد

برند شیائومی زیر مجموعه‌های بسیار بزرگی دارد که هر کدام از این زیرمجموعه‌ها به طراحی و تولید انواع گوشی موبایل جدید کمک می‌کنند و یا خود برند شیائومی به طراحی و ساخت گوشی‌های جدید مشغول می‌شود. اما باید توجه داشته باشید که هر کدام از این محصولات با نام برند شیائومی در بازارهای جهانی به فروش می‌رسند. شرکت‌های بزرگی مانند اپل و سامسونگ هر ساله در صنعت ساخت تلفن همراه فقط از چند نوع گوشی طراحی شده رونمایی می‌کنند. اما این در حالی است که شرکت شیائومی در سال طیف بسیار گسترده‌ای از محصولات خود را که مهم‌ترین آن‌ها تلفن همراه است را وارد بازار می‌کند. البته که تمام این مدل‌ها از طراحی منحصربه‌فرد و قیمت مناسب برخوردار هستند. امروزه ۵ سری از تلفن‌های همراه شیائومی طراحی و تولید می‌شوند که فقط برخی از این مدل‌ها به‌روزرسانی نشده‌اند و تمام تلفن‌های همراه دیگر شرکت شیائومی کاملاً به‌روز شده هستند.

انواع گوشی

شرکت شیائومی با زیرمجموعه‌های بزرگی که دارد هرکدام از آن‌ها در تولید و طراحی محصول جدید کمک می‌کنند و یا خود شرکت شیائومی به ساخت و طراحی یک مدل جدید می‌پردازند اگرچه هرکدام از این محصولات بانام شرکت شیائومی به فروش می‌رسد. برندهای معتبر در صنعت موبایل سالانه تنها از چند نوع گوشی‌های طراحی‌شده خود را نمایی می‌کنند اما شرکت شیائومی طیف وسیعی از محصولات خود را هرسال وارد بازار می‌کند که دارای مدل‌های گوناگون و باقیمت مناسب است. امروزه پنج سری گوشی با برند شیائومی تولید و طراحی می‌شود که البته که تنها برخی از این مدل‌ها به‌روزرسانی نشده‌اند.

سری Mi

یکی از مدل های پرفروش گوشی‌های شیائومی می‌توان به پرچم‌دار معروف این گروه یعنی Xiaomi 12 که به‌تازگی وارد بازار شده است، اشاره کرد. از زمان معرفی تا دوسال قبل بانام Mi شناخته می‌شد اما از سال جدید میلادی تنها با اعداد روبه‌رو هستیم و در تولید این سری شرکت شیائومی بهترین تراشه‌های کوالکوم را درگوشی‌های پرچم‌دار خود استفاده کرده است تا برای رقابت با گوشی سری S سامسونگ آماده باشد.

Mi Note شرکت شیائومی

یکی از انواع گوشی‌ های شیائومی مدل Mi note که نسبت به پرچم‌داران خود در سطح و قیمت پایین‌تری قرار دارد و تعداد اعضا خانواده این نوع مدل در مقایسه با سری‌های دیگر کمپانی شیائومی کمتر است و آخرین‌مدلی که از نوع به بازار عرضه‌شده است 10 لایت است که دو سال از معرفی آن گذشته و هنوز محصول جدیدی از این خانواده معرفی نشده است. سری Mi note را می‌توان یک میان رده مناسب برای خرید باقیمت مناسب معرفی کرد.

سری Mi Mix

اگر در انتظار دیدن یک خلاقیت زیبا از گروه شیائومی هستید ما به شما مدل می میکس را معرفی می‌کنیم زیرا با طراحی جسورانه و فنّاوری پیشرفته محصول توانسته است خود را در دید همه افراد قرار دهد این سری جدید اولین مدل ساخت شرکت شیائومی است که مجهز به دوربین زیر نمایشگر شده است.

گوشی شیائومی مدل Mi A

جالب است بدانید دلیل محبوبیت کمپانی شیائومی و محصولاتشان رابط کاربری بسیار فوق‌العاده و چشم‌نواز این برند که با عنوان MIUI نیز شناخته می‌شود اما افرادی نیز ممکن است به این نوع رابطه کاربری علاقه زیادی نداشته باشند درنتیجه شیائومی سری A را طراحی کرده است و به نام Android one که یک پلتفرم ساده است در بازار عرضه‌شده و آخرین‌مدلی که از این خانواده وارد بازار شده Mi A3 در سال 2019 تولید و در بازار جهانی عرضه شد.

گوشی شیائومی سری MI Max

سری مکس شیائومی مدتی است که مدل جدیدی  طراحی نکرده و خبر تازه ای نیز از این سری منتشرنشده است اما بهتر است بدانید این مدل گوشی‌ های شیائومی قدیمی با طراحی سنتی و با افزایش ظرفیت باتری در بازار عرضه‌شد و آخرین مدلی که تولید از این سری تولید شده Mi Max 3 با باتری 5500 میلی‌آمپر است.

گوشی‌های طراحی‌شده توسط زیرمجموعه شیائومی

زیرمجموعه‌های کمپانی شیائومی توسط شرکت اصلی مدیریت می‌شوند و در طراحی، ساخت، تولید و بازاریابی به شرکت شیائومی کمک فراوانی می‌کنند و با انجام استانداردهای لازم گوشی‌های میان رده خود را به بازار عرضه کرده‌اند، ما در ادامه مطلب مدل‌های پرفروش زیرمجموعه شیائومی را معرفی خواهیم کرد تا شما انتخاب بهتری داشته باشید.

مدل Redmi گوشی شیائومی

یکی از مدل‌های میان رده و اقتصادی مدل ردمی است و سیاست خانواده شیائومی با تولید این نوع گوشی‌ها خرید کاربرانی بود که توانایی پرداخت برای گوشی‌های پرچم‌دار را نداشتند. در سال 2019 شرکت شیائومی برند ردمی را به بازار موبایل جهانی معرفی کرد و بااینکه با پیشرفت این برند درزمینهٔ طراحی و کیفیت با رقیبان خود برابری می‌کند اما هدف این برند ساخت و تولید گوشی‌هایی است که ازنظر اقتصادی برای کاربران مناسب باشد.

بررسی گوشی های سری ردمی شیائومی

مدل Poco شیائومی

در سال 2018 کمپانی شیائومی گوشی Poco F1 با تولید موفقی که داشت به کاربران خود معرفی کرد و با اسنپ دراگون 845، سیصد دلار قیمت‌گذاری شده بود اما تا دو سال بعد خبری از مدل جدید و طراحی متفاوت این نوع مدل نبود تا اینکه در سال 2020 این برند زیرمجموعه شرکت شیائومی قرار گرفت و گوشی‌های Poco F2 و Poco X3 را وارد بازار کرد البته تفاوت زیادی میان این دو مدل گوشی شیائومی مشاهده نشده است و طراحی و تولید این دو نوع برند شبیه به یکدیگر است.

بررسی گوشی های سری پوکو شیائومی

گوشی‌های Black Shark

یکی از برندهای فرعی که هنوز نتوانسته در حد و اندازه Redmi و Poco باشد و به‌صورت مستقل فعالیت داشته باشد Black shark است و این شرکت تمرکز خود را برساخت گوشی گیمینگ و تجهیزات گیمینگ قرار داده است درنتیجه با بهره‌گیری از نرم‌افزار قدرتمند و فوق‌العاده و نمایشگر باکیفیت و طراحی فوق‌العاده نظر افراد حرفه ای در گیمینگ را به خود جلب کرده است.

بررسی سری بلک شارک از شیائومی

جدیدترین گوشی‌های شیائومی موجود در بازار

همان‌طور که در طول مقاله به آن اشاره کردیم، ازآنجایی‌که فروش گوشی شیائومی در تمام نقاط جهان بسیار زیاد است به همین خاطر این برند همچنان در تلاش بوده تا جدیدترین تلفن‌های همراه خود را در سال جدید وارد بازار کند. گوشی‌های شیائومی به طور معمول برای هر بودجه و نیازی عالی هستند و ارزش خرید بسیار خوبی دارد. فرقی ندارد که به دنبال یک تلفن همراه مقرون‌به‌صرفه باشید و یا قابلیت‌هایی مانند دوربین، پردازنده و... برای شما مهم باشد، بلکه می‌توانید تلفن همراه موردنظر خود را از بین جدیدترین گوشی شیائومی پیدا کنید. در ادامه می‌خواهیم به شما گوشی‌های جدید شیائومی و قابلیت‌های آن را معرفی کنیم:

redmi note 13 pro 4g

گوشی ردمی نوت ۱۳ پرو به عنوان برادر بزرگتر ردمی نوت ۱۲ پرو شناخته می‌شود که نسبت به نسل قبلی خود، دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. این گوشی از طراحی مدرن‌‌تر، نمایشگر امولد با پشتیبانی ۱ میلیارد رنگ بهره می‌برد که به لطف آن، تصاویر با کیفیت و رزولوشن بسیار خوبی نمایش داده می‌شوند. از طرفی بخش سخت‌افزاری این غول قدرتمند را تراشه مدیاتک Helio G99 Ultra تشکیل می‌دهد و در کنار آن، پردازنده گرافیکی Mali-G57 MC2 حضور دارد. همچنین نباید از سنسور ۲۰۰ مگاپیکسلی آن غافل شد که برای عکاسی و فیلم‌برداری در شرایط نوری مختلف، عملکرد خیره کننده‌ای به نمایش می‌گذارد. این گوشی با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی و فناوری فست شارژ ۶۷ وات عرضه شده است که ارزش خرید بالایی دارد و با قیمت مقرون به صرفه‌ای به فروش می‌رسد.

گوشی redmi note 13 pro 4g

redmi note 12 turbo

برند شیائومی این گوشی را با دوربین 64 مگاپیکسلی مجهز به لرزش‌گیر اپتیکال به بازار چین عرضه کرده است. همچنین از یک لنز فوق‌عریض 8 مگاپیکسلی و یک لنز ماکرو 2 مگاپیکسلی نیز استفاده شده است. اما بیشتر مزایای گوشی ردمی نوت ۱۲ توربو در بخش سخت‌افزار قرار دارد. این گوشی از لحاظ سخت‌افزاری با گوشی‌های پرچم‌دار و گران‌قیمت رقابت می‌کند. این تلفن اولین گوشی در جهان است که از پردازنده اسنپدراگون 7 پلاس نسل 2 استفاده می‌کند. پردازنده‌ این گوشی از نظر مصرف باتری، عملکردی مشابه با تراشه اسنپدراگون 8 پلاس نسل 1 دارد. در بخش باتری، گوشی موبایل ردمی نوت 12 توربو دارای باتری 5000 میلی‌آمپری است که از شارژ سریع 67 واتی پشتیبانی می‌کند. در قسمت نمایشگر، شیائومی از پنل اولد 6.67 اینچی با رزولوشن 1080p استفاده کرده است می‌تواند به‌صورت خودکار و بین 30، 60، 90 و 120 هرتز نرخ تازه‌سازی را تنظیم کند. این نمایشگر دارای حداکثر روشنایی 1000 نیت است و از +HDR10 و دالبی ویژن نیز پشتیبانی می‌کند. در بخش حافظه داخلی و رم، این گوشی با رم ۸ و حافظه ۱۲۸ عرضه می‌شود، اما شما می‌توانید آن را با 12 گیگابایت رم و تا حداکثر 1 ترابایت حافظه داخلی  خریداری کنید.

گوشی ردمی نوت 12 توربو

redmi note 12s

این مدل گوشی شیائومی یک گوشی هوشمند بسیار پیشرفته است که برای اجرای سیستم‌عامل اندروید طراحی شده است. این گوشی دارای رابط کاربری MIUI 14 است که امکانات و ویژگی‌های بسیار خوبی را برای کاربران خود فراهم می‌کند. یکی از قابلیت‌های این گوشی نرم‌افزار ردمی نوت ۱۲ اس است که به شما این امکان را می‌دهد که آیکون‌ها را از نظر اندازه و طرح شخصی‌سازی کنید. همچنین، کنترل بهتر گالری و موزیک نیز از دیگر ویژگی‌های این گوشی است. برای تجهیز بخش سخت‌افزاری گوشی نوت 12S، شیائومی تراشه Helio G96 را برای آن انتخاب کرده است. این تراشه، یک چیپست 8 هسته‌ای است که در سال 2021 معرفی شد و با استفاده از فناوری فرآیند 12 نانومتری تولید می‌شود. دو هسته Cortex-A76 با سرعت 2050 مگاهرتز و 6 هسته Cortex-A55 با سرعت 2000 مگاهرتز از ویژگی‌های این تراشه است. شرکت سازنده ادعا می‌کند که تراشه Helio G96 عملکرد پایدار، روان‌ و بادوامی را در بازی‌ها تضمین می‌کند. پس، اگر به دنبال گوشی‌ای با عملکرد بالا و قیمت مناسب هستید، نوت 12 اس می‌تواند گزینة خوبی برای شما باشد.

نمایشگر 6.43 اینچی گوشی شیائومی نوت 12 اس، از نوع  امولد با رزولوشن 1080 × 2400 پیکسل است. این نمایشگر با نرخ نوسازی 60 هرتز، تصاویری با وضوح و روشنایی بسیار بالا را به نمایش می‌گذارد. علاوه بر این، این نمایشگر با داشتن پوششی مقاوم در برابر خط‌وخش و ضربه، از ایجاد مشکلات برای نمایشگر خودداری می‌کند. این گوشی با باتری قدرتمند 5000 میلی‌آمپری ارائه شده است که در صورت استفاده متوسط، تا پایان روز شارژ خود را حفظ می‌کند. دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی با لنز واید 26 میلی‌متری، فوکوس خودکار با قابلیت تشخیص فاز و سایز سنسور ۱.97، تصاویر باکیفیت بالا و جزئیات زیادی را به نمایش می‌گذارد. همچنین دوربین اولتراواید با 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 118 درجه، سایز سنسور 1/4.0 اینچ و سایز پیکسل 1.12 میکرومتر، قابلیت ثبت تصاویر گسترده و با جزئیات بالا را فراهم می‌کند. دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی با لنز f/2.4 نیز در این گوشی وجود دارد. به‌علاوه، دوربین سلفی با 12 مگاپیکسل، تصاویری باکیفیت بالا و جزئیات دقیقی را به نمایش می‌گذارد.

xiaomi 14 ultra

اگر به دنبال قوی‌ترین گوشی شیائومی هستید، گوشی شیائومی ۱۴ اولترا می‌تواند شما را شگفت‌زده کند. این گوشی پرچم‌دار در سال ۲۰۲۴ با طراحی متفاوت معرفی شد و به لطف سخت‌افزار قدرتمند، توانست توجه بسیاری از کاربرها را به سمت خود جلب کند. از مشخصات این محصول می‌توان به نمایشگر LTPO AMOLED با پشتیبانی ۶۸ میلیارد رنگ، پردازنده اسنپ‌دراگون ۸ نسل ۳، دوربین‌های چهارگانه ۵۰ مگاپیکسلی و فناوری فست شارژ ۹۰ وات اشاره کرد. این غول شیائومی، عملکرد فوق العاده‌ای در پردازش داده‌های گرافیکی، بازی‌ها و عکاسی دارد و رقیب جدی برای گلکسی S24 Ultra محسوب می‌شود.

گوشی شیائومی 14 اولترا

poco f6

گوشی پوکو f6 را می‌توان به عنوان یک محصول قدرتمند میان‌رده با قیمت مقرون به صرفه معرفی کرد که سخت‌افزار آن می‌تواند با پرچم‌دار سایر برندها رقابت کند. از مزایای این محصول می‌توان به تراشه اسنپ‌دراگون ۸ نسل ۳ اشاره کرد که عملکرد آن در اجرای بازی‌های گرافیکی مانند کالاف دیوتی موبایل، شما را شگفت‌زده می‌کند. از طرفی نمایشگر امولد ۱۲۰ هرتزی با پشتیبانی از ۶۸ میلیارد رنگ، تجربه بصری لذت‌بخشی در اختیار شما قرار می‌دهد و با روشنایی ۱۲۰۰ نیت، یکی از نمایشگرهای پرنور میان‌رده محسوب می‌شود.

این گوشی برای عکاسی از دوربین ۵۰ مگاپیکسلی واید استفاده می‌کند که تست‌های عکاسی با آن، رضایت‌بخش بوده و توانسته در شرایط نوری متفاوت، عکس‌های باکیفیتی ثبت کند. از سوی دیگر، باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی و فناوری فست شارژ ۹۰ واتی، تنها ۳۰ دقیقه زمان نیاز دارد تا درصد شارژ باتری را از صفر به صد برساند. در مجموع این گوشی در جایگاه یک محصول میان‌رده، می‌تواند گزینه خرید مناسبی نسبت به سایر گوشی‌های هم‌رده باشد و از تمامی لحاظ برتری قابل توجهی دارد.

Poco X6

در سال ۲۰۲۴، یکی از پرفروش‌ترین گوشی‌های شیائومی، گوشی پوکو X6 بود که توجه بسیاری از منتقدین را به خود جلب کرد. بسیاری از کاربرها این گوشی را به عنوان یکی از بهترین گوشی‌های گیمینگ ارزان قیمت معرفی می‌کنند که به لطف تراشه اسنپ‌دراگون 7s نسل ۲، می‌تواند داده‌های گرافیکی و بازی‌های سنگین را با حداکثر تنظیمات گرافیکی اجرا کند. این گوشی خوش ساخت از طراحی مدرن و خوش دستی بهره می‌برد که در پنل پشتی آن، گوریلاگلس ویکتوس استفاده شده است و با در دست گرفتن دستگاه، حس استفاده از یک محصول لوکس به شما منتقل می‌شود.

بخش عکاسی این گوشی را دوربین‌های سه‌گانه تشکیل می‌دهند که شامل سنسور اصلی ۶۴ مگاپیکسل، ۸ مگاپیکسل اولتراواید و ۲ مگاپیکسل ماکرو هستند. دوربین اصلی با استفاده از لنز ۲۵ میلی‌متر، عملکرد خوبی برای عکاسی در روز و محیط‌های تاریک دارد و تصاویر آن، از داینامیک رنج گسترده‌ای بهره می‌برند. از سوی دیگر، برای نمایشگر این گوشی، پنل امولد ۶.۶۷ اینچی در نظر گرفته شده است که از ۶۸ میلیارد رنگ پشتیبانی می‌کند و با ارائه نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، کیفیت تصویر فوق العاده‌ای در اجرای بازی‌ها، تماشای فیلم‌های فول اچ دی و وب‌گردی به نمایش می‌گذارد. همچنین تغذیه‌ی دستگاه را یک باتری ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعتی تامین می‌کند و برای شارژ آن، آداپتور ۶۷ وات فست شارژ حضور دارد که صفر تا صد باتری را در ۴۴ دقیقه انجام می‌هد.

گوشی پوکو X6

poco c55

تلفن همراه پوکو سی ۵۵ یکی از تلفن‌های پرطرفدار شیائومی در سری پوکو است. این تلفن همراه از دو سیم‌کارت به طور هم‌زمان پشتیبانی می‌کند و طراحی آن به‌گونه‌ای است که سبک‌وزن بوده و پس از استفاده طولانی‌مدت دست شما را خسته نمی‌کند. به این خاطر که فقط ۱۹۲ گرم وزن دارد و این موضوع یک ویژگی مثبت در این تلفن همراه به‌حساب می‌آید. این گوشی از صفحه‌نمایش ۶.۷۱ اینچی از نوع IPS-LCD استفاده می‌کند کیفیت اچ دی پلاس دارد و رزولوشن تصاویر آن ۱۶۵۰ در ۷۲۰ پیکسل هستند. علاوه بر این، نرخ تازه‌سازی تصاویر نیز ۶۰ هرتز است که نسبت به قیمت این تلفن بسیار قابل‌قبول است. رابط کاربری این تلفن همراه MIUI 13 است که بر روی اندروید ۱۲ اجرا می‌شود و از اندروید ۱۳ هم پشتیبانی می‌کند. همانند سایر گوشی‌ها، برخی از برنامه‌های پیش‌فرض در دسترس هستند که می‌توانید آن‌هایی که کاربردی ندارند را حذف کنید. در ضمن، برای شخصی‌سازی گوشی پوکو C55، گزینه‌های مختلفی از جمله تغییر تم، والپیپر، فونت و آیکون‌ها در دسترس هستند.

بررسی مشخصات گوشی پوکو c55

این گوشی مجهز به دو نسخه با حافظه داخلی ۶۴ و ۱۲۸ و رم ۴ و ۶ است. هر دو نسخه از تراشه Helio G85 با برند معتبر مدیاتک ساخته شده‌اند و قابلیت پاسخگویی به نیازهای کاربران در استفاده روزمره را دارند. همچنین پردازش‌های گرافیکی این محصول با Mali G52 MC2 انجام می‌شود. قطعاً نمی‌توان از این تلفن همراه انتظار اجرای بازی‌های پرسرعت و سنگین گرافیکی را داشت. در حالت معمولی شما می‌توانید فقط برنامه‌ها و بازی‌های سبکی مانند پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، پخش‌کننده‌های فیلم و... را روی این تلفن ‌همراه اجرا کنید. گوشی پوکو سی ۵۵ از یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده می‌کند. سرعت شارژشدن این دستگاه ۱۰ وات است که به‌احتمال بسیار زیاد ۲ ساعت زمان می‌برد تا به طور کامل از صفر تا صددرصد شارژ شود. نکته مثبت درباره آن این است که می‌تواند شما را تا یک روز و یا حتی بیشتر همراهی کند.

در پایان درباره دوربین این تلفن همراه باید گفت که در پنل پشتی یک دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم ۱.۸ و یک سنسور عمق‌سنج ۰.۰۸ مگاپیکسلی به‌کاررفته است که عملکرد کاملاً متوسطی دارد.  با اینکه این دوربین به حالت نایت مود یا عکاسی در شب مجهز شده است؛ اما باز هم عکس‌های ثبت شده کمی نویز خواهند داشت. دوربین سلفی این تلفن همراه ۵ مگاپیکسل است. اگر خیلی اهل سلفی گرفتن هستید می‌توانید با نرم‌افزار‌های ارتقادهنده کیفیت عکس، کیفیت تصاویر گرفته شده را بهبود ببخشید.

Redmi A3

در آخر به جدیدترین گوشی اقتصادی شیائومی می‌رسیم که نسبت به سال‌های گذشته، مشخصات آن ارتقا یافته و از عملکرد بهتری بهره می‌برد. این گوشی به صفحه نمایش ۶.۷۱ اینچ از نوع IPS LCD مجهز شده است که کیفیت تصویر اچ دی پلاس را ارائه می‌دهد و توسط گوریلاگلس ۳ محافظت می‌شود. از طرفی تراشه مدیاتک Helio G36 را در قلب دستگاه مشاهده می‌کنیم که نمی‌توان از آن انتظار پردازش‌های سنگین را داشت و صرفا برای کارهای روزمره و بازی‌های سبک قابل استفاده است. این گوشی در بخش عکاسی و فیلم‌برداری، حرفی برای گفتن ندارد و تنها از سنسور ۸ مگاپیکسلی استفاده کرده که تصاویر ثبت شده توسط آن، چنگی به دل نمی‌زند. نقطه قوت این گوشی را باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی تشکیل می‌دهد که طول عمر بالایی دارد و برای کار با گوشی در حالت استفاده معمولی تا یک روز دوام خواهد داشت.

گوشی ردمی A3

سخن پایانی

امروزه دیگر کمتر کسی است که نام تلفن‌های همراه برند شیائومی را نشنیده باشد. به این خاطر که گوشی‌های این برند آن‌قدر شهرت دارند که آوازه آن‌ها نه فقط در کشور چین بلکه در تمام نقاط جهان پیچیده است. تلفن‌های همراه شیائومی با وجود قابلیت‌های بسیار عالی و همچنین قیمت مقرون‌به‌صرفه طرفداران بسیار زیادی دارند. به همین خاطر است که طرفداران این برند دائماً منتظرند تا ببینند که آیا برند موردعلاقه آن‌ها تلفن‌های همراه جدید خود را وارد بازار می‌کند یا خیر. به همین جهت در این مقاله به معرفی جدیدترین گوشی‌های برند شیائومی پرداختیم تا اگر قصد خرید تلفن همراه از این برند را دارید بادقت گزینه‌های موردنظر خود را بررسی کنید.

سؤالات متداول

1. بهترین گوشی شیائومی کدام است؟

اگر به دنبال بهترین گوشی شیائومی هستید، نوت 10 پرو به عنوان بهترین گوشی شیائومی شناخته می‌شود. این گوشی دارای مشخصات بالا و قیمت پایین است که آن را به یک خرید خوب تبدیل می‌کند. نوت 10 پرو دارای دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی با رزولوشن فوق‌العاده بالا، صفحه‌نمایش بزرگ و جسورانه 120 هرتزی و باتری عظیم 5020 میلی‌آمپر ساعتی است. همان‌طور که مشاهده می‌کند این گوشی یک ستاره است.

2. مشکلات گوشی های شیائومی چیست؟

چند مشکل رایج در گوشی های شیائومی گزارش شده است. از جمله مشکلات این گوشی، مشکل حسگر اثرانگشت، دوربین و عمر باتری است. یکی از مشکلاتی که گزارش شده این است که حسگر اثر انگشت همیشه به درستی کار نمی‌کند. اگر برای باز کردن قفل گوشی خود به آن متکی هستید، این امر می‌تواند یک مشکل بزرگ باشد.

3. آیا گوشی شیائومی بهتر از سامسونگ است؟

گوشی شیائومی از نظر شارژ سریع و عملکرد باتری از سامسونگ جلوتر است. همچنین در نهایت شاهد استفاده از لنزهای تله فوتو اپتیکال در تمام مدل‌های گلکسی 2022 خواهید بود، در حالی که برای لذت بردن از دوربین با کیفیت می‌توانید به سراغ شیائومی 12 پرو بروید.

4. کدام گوشی شیائومی از نظر دوربین بهتر است؟

بهترین گوشی‌ شیائومی از نظر دوربین، شیائومی ردمی 10 است که از پردازنده Mediatek Helio G88 (12 میلی‌متری) قدرت می‌گیرد و دارای 6 گیگابایت رم و 128 گیگابایت حافظه داخلی است.

5. آیا می توان به گوشی موبایل شیائومی اعتماد کرد؟

بله، در گوشی های شیائومی هیچ آسیب‌پذیری امنیتی وجود ندارد زیرا سیستم‌ها توسط گوگل آزمایش می‌شوند و دستگاه‌ها به‌طور منظم هر ماه به‌روزرسانی‌های امنیتی را دریافت می‌کنند.

6. بهترین گوشی شیائومی کدام مدل است؟

از جمله بهترین تلفن‌های همراه شیائومی که هم اکنون در بازار موجود هستند می‌توان به شیائومی ۱۳ اولترا، شیائومی ۱۲ پرو و شیائومی ۱۲ اشاره کرد که دارای بهترین سخت‌افزار و نرم‌افزار هستند و عملکرد آن‌ها نسبت به دیگر مدل‌ها بهتر است.

7. بهترین گوشی سری پوکو شیائومی کدام مدل است؟

از بین تمام گوشی‌های پوکو شیائومی که در بازار موجود هستند بهترین مدل آن‌ها پوکو اف ۵ و پوکو اف ۳ است که بیشترین ارزش خرید را دارند و در مقایسه با هزینه‌ای که برای آن‌ها صرف می‌کنید خدمات بیشتری را ارائه می‌دهند.

8. بهترین گوشی سری ردمی شیائومی کدام مدل است؟

از بین گوشی‌های سری ردمی شیائومی، گوشی ردمی نوت ۱۲ اس و ردمی نوت ۱۲ توربو دو مدل از تلفن‌های شیائومی هستند که از نظر سخت‌افزار، نرم‌افزار، باتری و دوربین کیفیت بسیار عالی دارند.

ادامه مطلب بستن