پرسش‌های شما
شرایط لازم جهت دریافت اعتبار چیست؟

• مدارک هویتی معتبر
• اعتبار سنجی بانکی
• ایجاد حساب در بانک آینده

برای خرید اقساطی به کدام شعب فرنا می‌توان مراجعه کرد؟

می‌توانید خرید اقساطی خود را در تمامی شعب فرنا انجام دهید.

آیا برای خرید اقساطی از فرنا ضامن لازم است؟

خیر. شما بدون نیاز به ضامن و فقط با چک صیادی یا سفته الکترونیک می‌توانید اعتبار خود را دریافت کنید.

آیا برای دریافت اعتبار، پیش پرداخت لازم است؟

بله، مبلغ پیش پرداخت در هنگام دریافت کارت به اعتبار شما افزوده خواهد شد.

آیا برای استفاده از اعتبار دریافتی محدودیت زمانی وجود دارد؟

خیر. محدودیت زمانی برای استفاده از اعتبار وجود ندارد.

آیا می‌توان از مدرک شخص دیگری استفاده کرد؟

خیر. تمام مدارک باید به نام شخصی باشد که درخواست را ثبت کرده است.

مدت زمان دریافت اعتبار چه میزان است؟

اعطا اعتبار، بین ۱ تا ۵ روزکاری زمان خواهد برد.