-کفی سرامیکی

-سیستم ضد رسوب

-سیستم ضد چکه

-سیستم قطع کن خودکار

-مطابق با استاندارد GS و CE