• مرتب سازی بر اساس

سفید
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro Plus 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro Plus 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
 • 6.67
 • 200
 • 5000
 • 512
20,599,000تومان 20,399,600 تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

199,400 تومان تخفیف
سفید
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Pro Plus 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت - پک چین
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Pro Plus 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت - پک چین
 • 6.67
 • 200
 • 5000
 • 256
18,999,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سبز
بنفش
مشکی
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
 • 6.67
 • 200
 • 5000
 • 512
14,085,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی
سفید
صورتی
مشکی
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Pro 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت - پک چین
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Pro 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت - پک چین
 • 6.67
 • 50
 • 5000
 • 256
12,199,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سبز
مشکی
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.67
 • 200
 • 5000
 • 256
11,299,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سبز
ابی
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11 pro plus 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11 pro plus 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.67
 • 108
 • 4500
 • 128
10,690,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سفید
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11 pro 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت - پک گلوبال
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11 pro 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت - پک گلوبال
 • 6.67
 • 108
 • 5160
 • 128
8,599,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی
سبز
مشکی
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.67
 • 108
 • 5000
 • 256
8,369,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی
سبز
مشکی
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12s 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12s 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.42
 • 108
 • 5000
 • 256
7,664,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11se 5G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت (پک چین)
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11se 5G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت (پک چین)
 • 6.5
 • 48
 • 5000
 • 128
6,199,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11se 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت (پک چین)
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11se 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت (پک چین)
 • 6.5
 • 48
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11e 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11e 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.58
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11e 5G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11e 5G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 6.58
 • 5000
 • 128
 • 4
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11e pro 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11e pro 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.67
 • 108
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11e pro 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11e pro 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.67
 • 108
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11e pro 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11e pro 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.67
 • 108
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 10 Pro 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت - پک گلوبال
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 10 Pro 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت - پک گلوبال
 • 6.67
 • 108
 • 5020
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت - پک گلوبال
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت - پک گلوبال
 • 6.67
 • 48
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 5G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت - پک گلوبال
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 5G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت - پک گلوبال
 • 6.67
 • 48
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Pro Speed ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Pro Speed ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.67
 • 108
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Pro Speed ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Pro Speed ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.67
 • 108
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Pro Speed ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Pro Speed ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 6.67
 • 108
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 128
 • 8
 • 6.67
 • 50
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Turbo 5G ظرفیت 1 ترابایت رم 16 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Turbo 5G ظرفیت 1 ترابایت رم 16 گیگابایت
 • 6.67
 • 64
 • 5000
 • 1
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Turbo 5G ظرفیت 1 ترابایت رم 16 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Turbo 5G ظرفیت 1 ترابایت رم 16 گیگابایت
 • 6.67
 • 64
 • 5000
 • 1
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Pro Plus 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت - پک هند
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Pro Plus 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت - پک هند
 • 6.67
 • 200
 • 4980
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.67
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 6.67
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Pro Plus 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت - پک گلوبال
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Pro Plus 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت - پک گلوبال
 • 6.67
 • 200
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Pro 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت - پک گلوبال
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Pro 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت - پک گلوبال
 • 6.67
 • 50
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.67
 • 108
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 10 Pro 4G ظرفیت 64 رم 6 گیگابایت (پک گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 10 Pro 4G ظرفیت 64 رم 6 گیگابایت (پک گلوبال)
 • 6.67
 • 108
 • 5020
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سری نوت شیائومی

بهترین گوشی‌های برند شیائومی را می‌توانید در سری نوت شیائومی بیابید. برند شیائومی مترادف با ارائه گوشی‌های هوشمندی شده است که مشخصات سخت‌افزاری قابل‌توجهی نسبت به قیمت درخواستی خود ارائه می‌دهند. زمانی که این گوشی‌ها برای اولین‌بار وارد بازار شدند، بخش اقتصادی بازار موبایل تقریباً غرق در دستگاه‌هایی بود که سخت‌افزار پایین‌تری ارائه می‌کردند. دستگاه‌های مقرون‌به‌صرفه مشخصات پایین رده‌ای را ارائه می‌دهند، درست است؟ خوب، زمانی که سری note شیائومی وارد معرکه شد، همه چیز تغییر کرد.

گوشی های سری نوت شیائومی

انواع گوشی‌های سری نوت شیائومی از کیفیت بالایی برخوردارند که علاوه بر این نویدبخش قیمت عالی در بازار موبایل ایران نیز هستند. مدل‌های گوشی سری نوت شیائومی یکی از پرفروش‌ترین گوشی‌های هوشمند در ایران است. دلیل محبوبیت سری نوت شیائومی کیفیت بالا علی‌رغم قیمت پایین است. گوشی‌های سری نوت شیائومی دارای صفحه‌نمایش بزرگ، پردازنده‌های سریع و عمر باتری طولانی هستند. اگر می‌خواهید نگاهی به لیست قیمت گوشی سری نوت شیائومی بیندازید، می‌توانید به ابتدای همین صفحه از فرنا مراجعه کنید. برای خرید گوشی شیائومی به‌ویژه خرید سری نوت شیائومی می‌توانید در فرنا اقدام کنید. فروشگاه اینترنتی فرنا به فروش سری نوت شیائومی با بهترین قیمت موجود بازار، بالاترین کیفیت، به همراه ضمانت اصالت کالا می‌پردازد. توصیه می‌کنیم قبل از اقدام برای خرید گوشی شیائومی سری نوت تا انتهای این مطلب را مطالعه کنید.

تاریخچه گوشی‌های سری نوت شیائومی

سری note شیائومی به طور رسمی در سال 2014 معرفی شد (چهار سال پس از ساخت شیائومی، زمانی که مدلی با همین نام برای اولین‌بار باهدف ارائه برخی از مشخصات در میان‌رده‌های موجود به بازارهای بین‌المللی عرضه شد). در آن زمان اعتقاد بر این بود که آنها منحصر به بازار پریمیوم هستند. این قصد در سال 2015 با ورود گوشی شیائومی نوت 3، اولین دستگاه در این سری که بدنه آلومینیومی داشت، آشکارتر شد (ماده‌ای که تصور می‌شد فقط برای گران‌ترین و انحصاری‌ترین تلفن‌های هوشمند آن زمان در دسترس بود). اما در سال 2018 بود که با استفاده از یک دوربین دوگانه پشتی در مدل شیائومی نوت 5 از سری نوت شیائومی مشخص شد که گوشی‌های میان‌رده و اتفاقاً صنعت تلفن‌های همراه هرگز به حالت عادی باز نمی‌گردند.

این گوشی سری نوت شیائومی نقطه عطفی را در تاریخ شرکت و به‌طورکلی در سراسر جهان رقم زد، زیرا علاوه بر این که یکی از اولین‌ها در نوع خود بود که دوربین دوگانه پشتی ارائه می‌کرد، ویژگی‌های باورنکردنی دیگری را نیز در برداشت که واقعاً نوآورانه بود. برجسته‌ترین ویژگی گوشی، پردازنده اسنپ‌دراگون 636، اولین چیپست این مرجع برای تجهیزات میان‌رده بود. از آن زمان، سری note شیائومی همچنان به بازتعریف محدودیت‌های بخش ادامه می‌دهد، تا جایی که امروزه به حداکثر مرجع میان‌رده تبدیل شده است.

سری نوت شیائومی در سال 2018 با ورود شیائومی نوت 7 ادامه یافت، دستگاهی که علاوه بر سایر ویژگی‌های بسیار خوب عکاسی و سمعی و بصری دارای یکی از اولین دوربین‌های اصلی 48 مگاپیکسلی در بازار بود. سپس مدل ردمی نوت 2020 پرو با شارژ سریع 33 واتی (سریع‌ترین سرعت شارژ سری تا آن زمان که اجازه می‌داد تلفن همراه در کمتر از 35 دقیقه 57 درصد شارژ شود) در نوت 9 عرضه شد تا در نهایت جای خود را به سری ردمی نوت 10 که در سال 2021 وارد کشور شد تا چندین مورد از مشخصات موجود در برخی از پرچم‌داران سایر برندها مانند دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی و پردازنده قدرتمند مدیا تک هلیو G95 را ارائه دهد.

شیائومی از طریق تکامل گوشی‌های سری نوت شیائومی، توانسته است خود را به‌عنوان برندی معرفی کند که بهترین ارزش برای پول را به‌خصوص درگوشی‌های میان‌رده در کشور ارائه می‌کند. همچنین نوت 11 شیائومی که آخرین سری نوت شیائومی شناخته می‌شود نیز به طور رسمی در ابتدای سال 2022 در بازارهای بین‌المللی ارائه شد که شامل بهبودهای قدرتمند در سطح دوربین، سرعت شارژ بالاتر، صفحه‌نمایش عالی و SoC (مرکز عملیات امنیتی) می‌شود.

مدل‌های گوشی سری نوت شیائومی

در این بخش قصد داریم شما را با انواع گوشی‌های سری نوت شیائومی آشنا کنیم تا بتوانید بهترین گوشی مطابق با نیازهای خود را برگزینید:

1. مدل‌های گوشی سری note شیائومی: شیائومی نوت 4

شیائومی نوت 4 در سال 2014 عرضه شد و در نوع خود یک گوشی قابل‌توجه بود. این دستگاه یک نمایشگر بزرگ (در آن زمان) 5.5 اینچی 720 HD پیکسل را در اختیار کاربران قرارداد که در محدوده قیمت آن و در آن زمان چندان رایج نبود. بااین‌حال، چیزی که واقعاً این دستگاه را ارتقا داد، این واقعیت بود که اتصال 4G را ارائه می‌داد که هنوز در بازار موبایل نسبتاً نوپا بود. نوت 4 از سری نوت شیائومی با قیمت نسبتاً پایین و اتصال 4G، طعم اتصال اینترنت پرسرعت را به کاربران چشاند.

شیائومی ردمی نوت 4 بدنه تمام‌فلزی دارد و از مشخصات قابل‌توجهی برخوردار است. درحالی‌که نسخه چینی شیائومی ردمی نوت 4 با تراشه مدیا تک رونمایی شد، نسخه عرضه شده آن در هند دارای تراشه کوالکام است. سری note شیائومی از قیمت رقابتی برخوردار است و در حال حاضر در برابر برخی از محبوب‌ترین گوشی‌های هوشمند موجود در بازار قرار خواهد گرفت.

2. مدل‌های گوشی سری نوت شیائومی: شیائومی نوت 3

عرضه شیائومی نوت 3 از گوشی‌های سری نوت شیائومی در سال 2016 شوک زیادی را در بازار ایجاد کرد. این گوشی هوشمند مقرون‌به‌صرفه در سری نوت شیائومی می‌توانست با دستگاه‌های گران‌تر موجود در بازار رقابت کند. این گوشی دارای ویژگی‌هایی مانند ساختار فلزی، صفحه‌نمایش FHD، باتری بزرگ و غیره بود. همه اینها با یک پردازنده قدرتمند Qualcomm Snapdragon 650 که معمولاً درگوشی‌های هوشمند گران‌قیمت یافت می‌شود تکمیل شد.

مشخصات گوشی شیائومی نوت 3

شیائومی نوت 3 دستگاه زیبا و خوش ساخت و دارای مشخصات سطح متوسط به همراه تنظیمات دوربین دوگانه قانع‌کننده است. Redmi Note 3 دارای صفحه‌نمایش 5.  اینچی Full HD (1920x1080) است و برخلاف مدل چینی که دارای SoC مدیاتک است، از پردازنده شش هسته ای اسنپدراگون 650 پشتیبانی می‌کند. این گوشی هوشمند از مدل‌های گوشی سری نوت شیائومی در دو نسخه عرضه خواهد شد: یکی با حافظه داخلی 16 گیگابایتی همراه با 2 گیگابایت رم و یک واحد باتری 4000 میلی‌آمپر ساعتی. نسخه دوم با 32 گیگابایت حافظه داخلی همراه با 3 گیگابایت رم و باتری کمی بزرگتر 4050 میلی‌آمپر ساعتی عرضه می‌شود. هر دو نسخه از فناوری شارژ سریع پشتیبانی می‌کنند. از نظر تصویربرداری، قسمت پشتی دارای دوربین 16 مگاپیکسلی و جلویی مجهز به سنسور 5 مگاپیکسلی برای سلفی است. شیائومی نوت 3 اولین گوشی شیائومی است که دارای اسکنر اثر انگشت است که دقیقاً زیر سنسور دوربین و فلاش LED دوگانه قرار گرفته است. علاوه بر اینها این گوشی از سری نوت شیائومی مجهز به 4G است (و از هر چهار برند LTE پشتیبانی می‌کند) و با پشتیبانی از دو سیم‌کارت، یک میکرو و یک نانو ارائه می‌شود.

3. مدل‌های گوشی سری note شیائومی: شیائومی نوت 5

شیائومی نوت 5 یکی دیگر از انواع گوشی‌های سری نوت شیائومی بود که ویژگی‌های ممتازی را برای عموم به ارمغان آورد. این بار خریداران طعم آنچه را که گوشی‌های هوشمند با دوربین دوگانه می‌توانند ارائه دهند، چشیدند. این دستگاه یک دوربین اصلی 12 مگاپیکسلی همراه با سنسور عمق 5 مگاپیکسلی ارائه می‌دهد. دوربین‌های روی این گوشی هوشمند از سری نوت شیائومی با هم می‌توانند عکس‌های بسیار چشمگیری را حتی در شرایط کم‌نور ارائه دهند. حتی دوربین جلو به لطف یک واحد 20 مگاپیکسلی عظیم برای گرفتن عکس‌های سلفی بسیار چشمگیر است. وقتی نوت 5 را با نوت 4 از این سری مقایسه می‌کنیم، ظاهر باریک‌تر و سبک‌تری دارد. پنل پشتی این گوشی سری note شیائومی از آلومینیوم ساخته شده درحالی‌که قسمت‌های بالایی و پایینی آن پلاستیکی است که توسط نوارهای آنتن برجسته شده است. این گوشی 8.1 میلی‌متر ضخامت داشته و وزن آن حدود 180 گرم است.

4. مدل‌های گوشی سری نوت شیائومی: شیائومی نوت 7

شیائومی نوت 7 در میان گوشی‌های سری نوت شیائومی هر چیزی را که دوست دارید مانند ساخت خوب، سخت‌افزار چشمگیر و عمر باتری طولانی را ارائه می‌دهد. اما چیزی که واقعاً شاهد ارتقا آن در نوت 7 خواهید بود، دوربین آن است. این گوشی سری note شیائومی یک دوربین دوگانه عظیم 48 مگاپیکسلی ارائه می‌کرد، آن هم در سال 2019! این تعداد پیکسل بالا به این معنی بود که کاربران می‌توانستند از تصاویر بسیار دقیقی لذت ببرند که حتی می‌توانستند بدون ازدست‌دادن جزئیات، آن‌ها را برش دهند.

کارشناسان فکر می‌کنند که طراحی شیائومی ردمی نوت 7 پرو سری نوت شیائومی نسبت به قیمتش بسیار خوب است و نسبت به آنچه در سه نسل گذشته ارائه شده است، بهبودی قطعی دارد. درعین‌حال، لزوماً بهتر از تلفن‌های پلی‌کربنات شیشه‌ای با طراحی خوب مانند گلکسی A50، Galaxy A30 یا Vivo V11 Pro نیست. شیائومی نوت 7 پرو دارای صفحه‌نمایش 6.3 اینچی LTPS با وضوح Full HD+ است. صفحه‌نمایش آن فوق‌العاده واضح است. کنتراست و دامنه دینامیکی در آن بسیار خوب هستند و رنگ‌ها بدون اشباع بیش از حد، تند هستند.

5. مدل‌های گوشی سری note شیائومی: شیائومی نوت 10 پرو

باعرضه شیائومی نوت 10 پرو، این شرکت واقعاً از خودش پیشی گرفت. این گوشی سری نوت شیائومی یک راه‌اندازی دوربین چهارگانه 108 مگاپیکسلی را ارائه می‌کند که به کاربران انعطاف‌پذیری بیشتری هنگام عکس‌برداری می‌دهد. واحد عظیم 108 مگاپیکسلی این گوشی برای گرفتن عکس‌های استاندارد عالی بود، درحالی‌که دوربین عمق 2 مگاپیکسلی به کلیک روی عکس‌های پرتره کمک می‌کرد. شیائومی ردمی نوت 10 پرو از نظر طراحی نیز بسیار شروع خوبی دارد. صفحه‌نمایش 6.56 اینچی در قسمت جلویی آن قرار دارد و یک قاب نازک در اطراف آن دیده می‌شود. در کنار صفحه‌نمایش با مشخصات بالا در این گوشی شیائومی سری نوت، دوربین برجسته‌ترین ویژگی است که شیائومی ردمی نوت 10 پرو را از رقبای خود متمایز می‌کند.

6. مدل‌های گوشی سری نوت شیائومی: شیائومی نوت 11 پرو

باعرضه شیائومی نوت 11 پرو، این برند به کاربران امکان دسترسی به اتصال 5G را با قیمت مقرون‌به‌صرفه داد. از بسیاری جهات، این گوشی شیائومی سری نوت بسیار شبیه اولین گوشی هوشمند شیائومی نوت 4 است. شیائومی نوت 11 پرو قطعاً به‌عنوان یک دستگاه بازی مقرون‌به‌صرفه از بسیاری از همتایان خود پتانسیل بیشتری دارد. شیائومی این گوشی را به باتری 5000 میلی‌آمپر ساعتی مجهز کرده است که بسیار عالی است. این برند گوشی شیائومی سری نوت 11 پرو را در رنگ‌های خاکستری گرافیتی (مشکی)، سفید و آبی عرضه می‌کند.

مشخصات گوشی نوت 11 پرو

ماژول دوربین نوت 11 پرو، از جمله دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی آن، تقریباً 4 میلی‌متر از قاب پشتی بیرون‌زده است و صفحه‌نمایش AMOLED آن توسط گوریلاگلس 5 محافظت می‌شود. ردمی نوت 11 پرو 5G در ارتفاع 8.1 میلی‌متری، به‌اندازه ردمی نوت 10 پرو باریک است. قاب گوشی شیائومی سری نوت از پلاستیک ساخته شده و به همراه پشت شیشه‌ای و پنل AMOLED، یک واحد را تشکیل می‌دهند که احساس کیفیت بالایی را منتقل می‌کند. همین امر در مورد دکمه‌ها، از جمله دکمه پاور با حسگر اثر انگشت یکپارچه‌اش که محکم در قاب قرار می‌گیرند، صدق می‌کند. انواع گوشی‌های سری نوت شیائومی بازار گوشی‌های هوشمند در ایران را تا حد زیادی متحول کردند. هدف هر عرضه در سری note شیائومی، بالابردن سطح قیمت و کیفیتی بود که می‌توان ارائه کرد.

بهترین گوشی سری نوت شیائومی

اگر به دنبال پیکربندی پردازنده قوی همراه با فضای ذخیره‌سازی چشمگیر و دوتایی رم هستید، بهترین گوشی سری نوت شیائومی، شیائومی ردمی نوت 9 پرو است. علاوه بر این‌ها، این گوشی شیائومی سری نوت همچنین دارای یک باتری عظیم است که توسط شارژ سریع 18 واتی و حسگر اثر انگشت جانبی پشتیبانی می‌شود که باز کردن قفل را آسان می‌کند. همچنین شیائومی پرو 11 نیز بهترین گوشی سری note شیائومی با پردازنده بهبودیافته اسنپ‌دراگون 695، شارژ سریع‌تر 67 واتی و اتصال 5G در بالای مجموعه دوربین چهارگانه باکیفیت، دارای سنسور اصلی 108 مگاپیکسلی و صفحه‌نمایش 120 هرتزی صاف ابریشمی است.

مشخصات گوشی نوت 9 پرو

قیمت گوشی سری نوت شیائومی

اگر قصد خرید گوشی را دارید حتماً بررسی قیمت آن‌ها برای شما در اولویت قرار دارد. در ابتدای همین صفحه از فرنا می‌توانید قیمت گوشی شیائومی سری نوت را در انواع مختلف مشاهده و بررسی کنید. همچنین برای مقایسه قیمت دیگر گوشی‌های شیائومی با سری نوت شیائومی نیز می‌توانید در فرنا به جست‌وجوی قیمت گوشی شیائومی در مدل‌ها مختلف بپردازید و در نهایت مطابق با نیاز و بودجه خود گوشی موردنظرتان را انتخاب کنید.

سؤالات متداول

1. سری می نوت شیائومی چیست؟

سری می نوت شیائومی گوشی‌های هوشمند ساخته شده توسط شیائومی هستند. این سری شامل Mi Note و Mi Note Pro است که در 25 اکتبر 2016، عرضه شد.

2. چرا سری نوت شیائومی این‌قدر محبوب است؟

برند شیائومی مشخصات سخت‌افزاری قابل‌توجهی نسبت به قیمت درخواستی خود ارائه می‌دهد. زمانی که این گوشی‌ها برای اولین‌بار وارد بازار شدند، بخش اقتصادی بازار تقریباً غرق در دستگاه‌هایی بود که سخت‌افزار پایین‌تری ارائه می‌کردند؛ بنابراین قیمت مقرون‌به‌صرفه و کیفیت این سری را بسیار محبوب کرده است.

3. آیا سری note شیائومی بهتر از سامسونگ است؟

به‌عنوان تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند، هر دو شیائومی و سامسونگ گوشی‌های فوق‌العاده‌ای تولید می‌کنند. سری note شیائومی عمر باتری و عملکرد قابل‌توجهی دارد، درحالی‌که سامسونگ به دلیل تجربه نرم‌افزاری عالی خود شناخته شده است.

ادامه مطلب بستن