• مرتب سازی بر اساس

مشکی
گوشی موبایل شیائومی Redmi 12 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 12 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.79
 • 50
 • 5000
 • 256
6,629,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 9 ظرفیت 32 رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 9 ظرفیت 32 رم 3 گیگابایت
 • 6.53
 • 13
 • 5020
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 9 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 9 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.53
 • 13
 • 5020
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 9A ظرفیت 32 رم 2 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 9A ظرفیت 32 رم 2 گیگابایت
 • 13
 • 5000
 • 32
 • 2
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 8A ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 8A ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.2
 • 12
 • 5000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 10 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 10 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.5
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 10 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 10 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.5
 • 50
 • 5000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 10 prime ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 10 prime ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.5
 • 50
 • 6000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 10 prime ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 10 prime ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.5
 • 50
 • 6000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 9i Sport ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 9i Sport ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.53
 • 13
 • 5000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 9 ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 9 ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 6.53
 • 13
 • 5020
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 9A ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 9A ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.53
 • 13
 • 5000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی 11 lite 5g NE ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی 11 lite 5g NE ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.55
 • 64
 • 4250
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی 11 lite 5g NE ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی 11 lite 5g NE ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.55
 • 64
 • 4250
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 10A ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 10A ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.53
 • 13
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 10A ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 10A ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 6.53
 • 13
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 10A ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 10A ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.53
 • 13
 • 5000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 10A ظرفیت 64 رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 10A ظرفیت 64 رم 3 گیگابایت
 • 6.53
 • 13
 • 5000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 10A ظرفیت 32 رم 2 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 10A ظرفیت 32 رم 2 گیگابایت
 • 6.53
 • 13
 • 5000
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi A1 Plus ظرفیت 32 رم 2 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi A1 Plus ظرفیت 32 رم 2 گیگابایت
 • 6.52
 • 8
 • 5000
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi A1 ظرفیت 32 رم 2 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi A1 ظرفیت 32 رم 2 گیگابایت
 • 6.52
 • 8
 • 5000
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi A1 ظرفیت 32 رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi A1 ظرفیت 32 رم 3 گیگابایت
 • 6.52
 • 8
 • 5000
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 10 2022 ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 10 2022 ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 6.5
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 10 power ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 10 power ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.7
 • 50
 • 6000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi A2 Plus ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi A2 Plus ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.52
 • 8
 • 5000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi A2 Plus ظرفیت 32 رم 2 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi A2 Plus ظرفیت 32 رم 2 گیگابایت
 • 6.52
 • 8
 • 5000
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi A2 4G ظرفیت 32 رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi A2 4G ظرفیت 32 رم 3 گیگابایت
 • 6.52
 • 8
 • 5000
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 12 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 12 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.79
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 12 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 12 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 6.79
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi A2 Plus ظرفیت 64 رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi A2 Plus ظرفیت 64 رم 3 گیگابایت
 • 6.52
 • 8
 • 5000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 10 2022 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 10 2022 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.5
 • 50
 • 5000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Redmi 12 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 12 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.79
 • 50
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سری ردمی شیائومی

سری Redmi شیائومی یکی از محبوب‌ترین سری‌های گوشی شیائومی موجود در بازار است و دلیل خوبی هم برای محبوبیت آن ها وجود دارد. گوشی شیائومی سری ردمی با طیف گسترده‌ای از ویژگی‌ها و طراحی جذاب، ارزش بالایی برای خرید دارد. اگر به دنبال خرید گوشی های سری ردمی شیائومی هستید در جای مناسبی قرار دارید. چه به دنبال جدیدترین مدل انواع گوشی های سری Redmi شیائومی 2022 باشید یا مدل‌های گوشی سری Redmi شیائومی سال‌های قبل، می‌توانید آن ها را در فرنا بیابید.

سری ردمی شیائومی اولین بار در ژوئیه 2013 به عنوان یک خط تلفن هوشمند ارزان قیمت معرفی شد و در سال 2019 با دستگاه‌های سطح پایه و میان رده به یک برند فرعی جداگانه از شیائومی تبدیل شده است. گوشی شیائومی سری ردمی معمولاً معروف‌ترین سری گوشی‌های هوشمند این سازمان است که گزینه فوق‌العاده‌ای برای آن هایی است که به دنبال خرید گوشی مقرون به صرفه اما عالی هستند. به تازگی، این برند سری Redmi Note 12 را در چین عرضه کرده که آخرین مدل گوشی شیائومی سری ردمی به شمار می‌رود.

برای خرید گوشی سری Redmi شیائومی می‌توانید به راحتی در فروشگاه اینترنتی فرنا اقدام کنید. فرنا به فروش گوشی سری Redmi شیائومی با بهترین قیمت موجود در بازار، بالاترین کیفیت و ارائه ضمانت اصالت کالا می‌پردازد. توصیه می‌کنیم قبل از اقدام برای خرید تا انتهای این مطلب را مطالعه کنید تا بهترین انتخاب را بر اساس بودجه و نیازهای خود داشته باشید.

تاریخچه سری ردمی نوت شیائومی

اولین گوشی شیائومی سری ردمی در چین و در سال 2013 عرضه شد. این گوشی از مدل‌های گوشی سری Redmi شیائومی در نهایت در سال 2104 در سطح بین المللی با نام تجاری Redmi به فروش رسید. سری Redmi شیائومی در سه‌ماهه دوم سال 2014 دارای 14 درصد از سهم بازار در رتبه‌بندی فروش گوشی های هوشمند بود که با این درصد از سامسونگ پیشی گرفت. Redmi Note 3 از گوشی های سری Redmi شیائومی در سال 2015 عرضه شد.این گوشی برخلاف مدل‌های قبلی شیائومی، دارای باتری قابل تعویض توسط کاربر و ایلات microSD نبود و در عوض به پردازنده هشت هسته‌ای MediaTek Helio X10 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 با پردازنده گرافیکی PowerVR G6200 مجهز بود.

گوشی ردمی نوت 3 اولین سری گوشی های ردمی شیائومی

2016 نیز با عرضه شیائومی می ردمی نوت 4 از سری ردمی شیائومی با پردازنده ده هسته‌ای هلیو X20 مدیاتک با فرکانس 2.1 گیگاهرتز به بازار شروع شد. این گوشی شیائومی سری ردمی مجهز به 2 گیگابایت رم و 16 گیگابایت حافظه داخلی، صفحه‌نمایش 5.5 اینچی فول اچ دی و دوربین عقب 13 مگاپیکسلی و دوربین جلو 5 مگاپیکسلی، سیستم عامل اندروید 5.1 و باتری 4100 میلی‌آمپر ساعتی است. سال 2107 با عرضه گوشی های زیادی از سری Redmi شیائومی مواجه بودیم که اولین آن ها در ژانویه 2017، Xiaomi Redmi Note 4x مبتنی بر چیپست Qualcomm Snapdragon 625 بود. سال 2018 نیز شیائومی از ردمی نوت 5 و نوت 5 پرو رونمایی کرد. این گوشی های سری Redmi شیائومی اولین گوشی های شیائومی به شمار می‌روند که دارای قابلیت تشخیص چهره هستند.

اما در ژانویه 2019، شیائومی رسماً ردمی را به عنوان یک برند فرعی جداگانه و متمایز از شیائومی معرفی کرد. در 10 ژانویه 2019، ردمی از Redmi Note 7 و Note 7 Pro، اولین گوشی‌های سری Redmi با دوربین پشتی 48 مگاپیکسلی، رونمایی کرد. در 7 ژانویه 2020 نیز ردمی از Redmi K30 5G رونمایی کرد، این اولین گوشی 5G Redmi است که در بازار موجود است. صعود سریع شیائومی به قله موفقیت، بسیار مشهور است. این شرکت در سه‌ماهه دوم2021، اپل را شکست داد و اپل را به عنوان دومین برند بزرگ گوشی‌های هوشمند در سطح جهان پشت سر گذاشت و با شکست سامسونگ رتبه اول اروپا را به خود اختصاص داد. در ادامه به معرفی برخی از مدل‌های گوشی سری Redmi شیائومی پرداخته شده است.

مدل‌های گوشی سری Redmi شیائومی

برخی از مدل‌های گوشی سری ردمی شیائومی به تفکیک عرضه در 5 سال گذشته عبارتند از:

1. انواع گوشی های سری ردمی شیائومی 2022    

گوشی های برتر شیائومی در سال 2022

گوشی شیائومی سری ردمی Redmi 12C

 • صفحه‌نمایش: 6.71 اینچ، 720 در 1650پیکسل، IPS LCD، 60 هرتز؛
 • باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل، f/1.8، 1080p.

گوشی شیائومی سری ردمی Note 12 Pro Speed Edition

 • صفحه‌نمایش: 6.67 اینچ، 1080 در 2400پیکسل، OLED، 120 هرتز؛
 • باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل، f/1.9، 2160p.

گوشی شیائومی سری ردمی Redmi K60

 • صفحه‌نمایش: 6.67 اینچ، 1440 در 3200 پیکسل، OLED، 120 هرتز؛
 • باتری: 5500 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 64 مگاپیکسل، f/1.8، 4320p.

گوشی شیائومی سری ردمی Redmi K60 Pro

 • صفحه‌نمایش: 6.67 اینچ، 1440 در 3200 پیکسل، OLED، 120 هرتز؛
 • باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 54 مگاپیکسل، f/1.9، 4320p.

گوشی شیائومی سری ردمی نوت 12

 • صفحه‌نمایش: 6.67 اینچ، 1080 در 2400پیکسل، سامسونگ AMOLED، 120 هرتز؛
 • باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 48 مگاپیکسل، f/2.4، 1080p.

گوشی شیائومی سری ردمی Redmi 11 Prime 5G

 • صفحه‌نمایش: 6.58 اینچ، 1080 در 2408پیکسل، IPS LCD، 90 هرتز؛
 • باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل، f/1.8، 1080p.

گوشی شیائومی سری ردمی redmi K50 Ultra

 • صفحه‌نمایش: 6.67 اینچ، 1220 در 2712 پیکسل، OLED، 144 هرتز؛
 • باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل، f/1.6، 4320p.

گوشی شیائومی سری ردمی Redmi A1

 • صفحه‌نمایش: 6.52 اینچ، 720 در 1600  پیکسل، IPS LCD، 60 هرتز؛
 • باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 8 مگاپیکسل، f/2.0، 1080p.

گوشی شیائومی سری ردمی نوت 10 تی

 • صفحه‌نمایش: 6.5 اینچ، 1080 در 2400 پیکسل، IPS LCD، 90 هرتز؛
 • باتری: 4800 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل، f/1.8، 1080p.

2. انواع گوشی های سری ردمی شیائومی 2021    

معرفی بهترین های شیائومی در سال 2021

گوشی شیائومی سری ردمی شیائومی ردمی K40

 • 6.67 اینچ، 1080 در 2400  پیکسل، Super AMOLED، 120 هرتز؛
 • باتری: 4520 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 48 مگاپیکسل، f/1.8، 2160p.

گوشی شیائومی سری ردمی شیائومی ردمی نوت 10 لایت

 • صفحه‌نمایش: 6.67 اینچ، 1080 در 2400 پیکسل، IPS LCD، 60 هرتز؛
 • باتری: 5020 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 48 مگاپیکسل، f/1.9، 2160p.

گوشی شیائومی سری ردمی Xiaomi Redmi 9 Activ

 • صفحه‌نمایش: 6.53 اینچ، 720 در 1600پیکسل، IPS LCD، 60 هرتز؛
 • باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 13 مگاپیکسل، f/2.2، 1080p.

گوشی شیائومی سری ردمی Xiaomi Redmi 9A Sportt

 • صفحه‌نمایش: 6.53 اینچ، 720 در 1600پیکسل، IPS LCD، 60 هرتز؛
 • باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 13 مگاپیکسل، f/2.2، 1080p.

3. انواع گوشی های سری ردمی شیائومی 2020    

گوشی شیائومی سری ردمی 9i

 • صفحه‌نمایش: 6.53 اینچ، 720 در 1600پیکسل، IPS LCD، 60 هرتز؛
 • باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 13 مگاپیکسل، f/2.2، تک دوربین.

گوشی شیائومی سری ردمی Redmi K30 Ultra

 • صفحه‌نمایش: 6.67 اینچ، 1080 در 2400پیکسل، AMOLED، 120 هرتز؛
 • باتری: 4500 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 64 مگاپیکسل، f/1.9، دوربین چهارگانه.

گوشی شیائومی سری ردمی شیائومی ردمی نوت 9

 • صفحه‌نمایش: 6.53 اینچ، 1080 در 2340پیکسل، IPS LCD، 60 هرتز؛
 • باتری: 5020 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 48 مگاپیکسل، f/1.8، دوربین چهارگانه.

گوشی شیائومی سری ردمی Redmi 8A Dual

 • صفحه‌نمایش: 6.22 اینچ، 720 در 1520پیکسل، IPS LCD، 60 هرتز؛
 • باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 13 مگاپیکسل، f/2.2، دوربین دوگانه.

4. انواع گوشی های سری ردمی شیائومی 2019

گوشی شیائومی سری ردمی 7

 • صفحه‌نمایش: 6.26 اینچ، 720 در 1520  پیکسل، IPS LCD، 60 هرتز؛
 • باتری: 4000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 12 مگاپیکسل، f/2.2، 1080p؛

گوشی شیائومی سری ردمی 8

 • صفحه‌نمایش: 6.22 اینچ، 720 در 1520پیکسل، IPS LCD، 60 هرتز؛
 • باتری: 5200 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 12 مگاپیکسل، f/1.8، دوربین دوگانه.

گوشی شیائومی سری ردمی نوت 8

 • صفحه‌نمایش: 6.3 اینچ، 1080 در 2340 پیکسل، IPS LCD، 60 هرتز؛
 • باتری: 4000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 48 مگاپیکسل، f/1.79، دوربین چهارگانه.

گوشی شیائومی سری ردمی K20

 • صفحه‌نمایش: 6.39 اینچ، 1080 در 2340پیکسل، AMOLED، 60 هرتز؛
 • باتری: 4000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 48 مگاپیکسل، f/1.75، 2160p.

5. انواع گوشی های سری ردمی شیائومی 2018    

گوشی های سری ردمی شیائومی در سال 2018

گوشی شیائومی سری ردمی نوت 6 پرو

 • صفحه‌نمایش: 6.26 اینچ، 1080 در 2280 پیکسل، IPS LCD، 60 H؛
 • باتری: 4000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 12 مگاپیکسل، f/1.9، دوربین دوگانه.

گوشی شیائومی سری ردمی Xiaomi Redmi S2 (Redmi Y2)

 • صفحه‌نمایش: 5.99 اینچ، 720 در 1440پیکسل، IPS LCD، 60 هرتز؛
 • باتری: 3080 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 12 مگاپیکسل، f/2.2، 1080p.

گوشی شیائومی سری ردمی نوت 5 پرو

 • صفحه‌نمایش: 5.99 اینچ، 1080 در 2160پیکسل، IPS LCD، 60 هرتز؛
 • باتری: 4000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛
 • دوربین اصلی: 12 مگاپیکسل، f/2.0، دوربین دوگانه.

بهترین گوشی های سری Redmi شیائومی

بهترین گوشی سری Redmi شیائومی عبارتند از:

 • شیائومی 12 پرو 5G با امتیاز 8.2.؛
 • Xiaomi 11T Pro 5G با امتیاز 8.3؛
 • شیائومی می 11 ایکس با امتیاز 8.1؛
 • شیائومی ردمی نوت 11 تی 5G با امتیاز 7.6؛
 • شیائومی ردمی نوت 11 5G با امتیاز 7.1.

قیمت گوشی شیائومی سری Redmi 

اگر به دنبال خرید گوشی های سری ردمی شیائومی هستید حتماً بررسی قیمت آن ها برای شما در اولویت قرار دارد. در ابتدای همین صفحه از فرنا می‌توانید قیمت گوشی های سری ردمی شیائومی را در انواع مختلف مشاهده و بررسی کنید. همچنین برای مقایسه قیمت دیگر گوشی های شیائومی با سری Redmi شیائومی نیز می‌توانید در فرنا به جست و جوی قیمت گوشی شیائومی در مدل‌ها مختلف بپردازید و در نهایت مطابق با نیاز و بودجه خود گوشی مورد نظرتان را انتخاب کنید.

سؤالات متداول

1. کدام گوشی از سری Redmi شیائومی بهترین است؟

احتمالاً یکی از بهترین گوشی‌های هوشمند سری ردمی شیائومی موجود در حال حاضر، Redmi 10 Power دارای 6 گیگابایت رم و باتری 6000 میلی‌آمپر ساعتی است. همچنین دارای صفحه‌نمایش 6.7 اینچی LCD است که وضوح چشمگیر 1080 در 2400 پیکسل را ارائه می‌دهد.

2. سری Mi بهتر است یا سری ردمی شیائومی؟

اگر می‌خواهید دستگاهی با کیفیت‌تر داشته باشید، به سراغ پرچم‌داران شیائومی یعنی Mi بروید. اگر همچنان گوشی پیشرفته ای می‌خواهید، اما بودجه کمی دارید، به سراغ گوشی‌های سری ردمی شیائومی بروید.

ادامه مطلب بستن