• مرتب سازی بر اساس

خاکستری
گوشی موبایل شیائومی POCO X6 Pro 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO X6 Pro 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
 • 6.67
 • 64
 • 5000
 • 512
15,690,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی
مشکی
گوشی موبایل شیائومی POCO X6 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO X6 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 6.67
 • 64
 • 5100
 • 256
13,149,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل شیائومی POCO X6 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO X6 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.67
 • 64
 • 5100
 • 256
12,649,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی
بنفش
مشکی
گوشی موبایل شیائومی POCO M6 Pro 4G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO M6 Pro 4G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
 • 6.67
 • 64
 • 5000
 • 512
11,097,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سبز
نقره ای
مشکی
گوشی موبایل شیائومی Poco F4 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Poco F4 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.67
 • 64
 • 4500
 • 128
10,999,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی
زرد
گوشی موبایل شیائومی POCO X4 Pro 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO X4 Pro 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.67
 • 108
 • 5000
 • 256
10,469,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل شیائومی POCO M6 Pro 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO M6 Pro 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.67
 • 64
 • 5000
 • 256
9,849,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل شیائومی POCO M5s 4.5G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO M5s 4.5G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 6.43
 • 64
 • 5000
 • 128
5,669,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
سبز
گوشی موبایل شیائومی POCO M5 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO M5 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.58
 • 50
 • 5000
 • 128
5,449,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سبز
زرد
مشکی
گوشی موبایل شیائومی Poco C40 ظرفیت 32 رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Poco C40 ظرفیت 32 رم 3 گیگابایت
 • 6.7
 • 13
 • 6000
 • 32
3,484,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی POCO M4 pro 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO M4 pro 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 6.43
 • 64
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی POCO M4 pro 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO M4 pro 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.43
 • 16
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی POCO M4 pro 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO M4 pro 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.43
 • 64
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی POCO F4 GT ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO F4 GT ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 6.67
 • 64
 • 4700
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی POCO F4 GT ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO F4 GT ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.67
 • 64
 • 4700
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی POCO M4 pro 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO M4 pro 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.6
 • 50
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Poco F4 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Poco F4 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.67
 • 64
 • 4500
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Poco F4 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Poco F4 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.67
 • 64
 • 4500
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Poco F4 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Poco F4 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 6.67
 • 64
 • 4500
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Poco F4 GT 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Poco F4 GT 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.67
 • 64
 • 4700
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Poco X4 GT 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Poco X4 GT 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.0
 • 64
 • 5080
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی POCO M5s 4.5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO M5s 4.5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.43
 • 64
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی POCO M5s 4.5G ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO M5s 4.5G ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.43
 • 64
 • 5000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Poco C40 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Poco C40 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.7
 • 13
 • 6000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی POCO M5 ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO M5 ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 6.58
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی POCO M5 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO M5 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.58
 • 50
 • 5000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Poco C50 ظرفیت 32 رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Poco C50 ظرفیت 32 رم 3 گیگابایت
 • 6.52
 • 8
 • 5000
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی Poco C50 ظرفیت 32 رم 2 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Poco C50 ظرفیت 32 رم 2 گیگابایت
 • 6.52
 • 8
 • 5000
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی POCO X5 pro ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO X5 pro ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.67
 • 108
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی POCO X6 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO X6 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
 • 6.67
 • 64
 • 5100
 • 512
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی POCO X6 Pro 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO X6 Pro 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.67
 • 64
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل شیائومی POCO X6 Pro 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی POCO X6 Pro 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 6.67
 • 64
 • 5000
 • 12
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سری پوکو شیائومی

پوکو به عنوان یک برند شیائومی در سال 2018 راه‌اندازی شد و به سرعت به لطف اولین گوشی شیائومی سری poco یعنی Poco F1 که مشخصات بالایی را با قیمتی مقرون به صرفه ارائه می‌کرد، محبوبیت پیدا کرد. دقیقاً مانند Redmi، هدف سری پوکو شیائومی تولید تلفن‌های هوشمند مقرون به صرفه است. پوکو در سال 2020، قبل از عرضه دومین گوشی خود، توسط غول الکترونیک چینی به یک برند مستقل جدا شد. جدیدترین گوشی شیائومی سری پوکو، گوشی پوکو C50 است. این تلفن همراه در 3 ژانویه 2023 عرضه شد. این گوشی دارای صفحه‌نمایش لمسی 6.52 اینچی با وضوح 700 پیکسل در 1600 پیکسل است.

گوشی پوکو C50 جدیدترین عضو خانواده پوکو

تا جایی که به مشخصات دوربین مربوط می‌شود، Poco C50 دارای یک دوربین اصلی 8 مگاپیکسلی در پشت و یک دوربین جلویی 5 مگاپیکسلی برای سلفی است. Poco C50 از مجموعه سری poco شیائومی دارای Android Go Edition و قدرت آن 5000 میلی‌آمپر ساعت است. ابعاد آن این سری پوکو شیائومی نیز 76.45 در 164.90 در 9.06 و وزن 192.00 گرم است. حسگرهای موجود در این گوشی هم شامل حسگر اثر انگشت و شتاب‌سنج هستند.

اگر به دنبال خرید گوشی سری پوکو شیائومی هستید، می‌توانید انواع گوشی های سری پوکو شیائومی را در فرنا خریداری کنید. فروشگاه اینترنتی فرنا تمامی محصولات خود را با ضمانت اصالت کالا، بهترین قیمت موجود در بازار و بالاترین کیفیت به فروش می‌رساند. تنها کافی است در همین صفحه به بررسی مدل‌های سری پوکو شیائومی بپردازید و یکی را متناسب با بودجه و نیاز خود انتخاب کنید. البته توصیه می‌کنیم قبل از اقدام برای خرید موبایل تا انتهای این مطلب را مطالعه کنید.

مدل‌های سری پوکو شیائومی

همان‌طور که پیش تر نیز اشاره کردیم، پوکو یکی از برندهای فرعی شیائومی است که در سال 2018 راه‌اندازی شد. گوشی های سری پوکو شیائومی به دلیل ویژگی‌های شاخص و قیمت مقرون به صرفه خود شناخته شده اند. هدف POCO ارائه گوشی هایی با کارایی بالا با قیمتی مقرون به صرفه است. برند پوکو از آن زمان تاکنون مدل‌های بسیاری را عرضه کرده است. مدل‌های پوکو 2022 هنوز هم پرچم‌دار سری پوکو شیائومی هستند. لیست تمام تلفن‌های مدل‌های سری پوکو شیائومی در ادامه آورده شده است:

1. سری پوکو شیائومی 2023

پوکو C55:

صفحه‌نمایش: 6.71 اینچ، 720 در 1650  پیکسل، IPS LCD، 60 هرتز؛

چیپست: مدیاتک هلیو جی 85؛

ابعاد 163.6×74.3×8.9 میلی‌متر؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت (نانو سیم کارت)؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 4/6 گیگابایت رم، 64 گیگابایت، 128 گیگابایت، eMMC 5.1؛

باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل، f/1.8، 1080p؛

نسخه اندروید: اندروید 12، MIUI 13؛

2. سری پوکو شیائومی 2022

**پوکو X5 Pro 5G

بررسی کلی مشخصات پوکو X5 Pro 5G

صفحه‌نمایش: نمایشگری 6.67 اینچی از نوع امولد با رزولوشن 2400 در 1080؛

چیپست: Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 نانومتر)؛

ابعاد: 162.9 76 7.9 میلی‌متر؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت (نانو سیم کارت)؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 12 گیگابایت رم، 128 گیگابایت، 256 گیگابایت؛

باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل، f/1.9، 2160p؛

نسخه اندروید: اندروید 13، MIUI 14؛

**پوکو F5 Pro

صفحه‌نمایش: 6.67 اینچ،1440 در 3200 پیکسل، OLED، 120 هرتز؛

چیپست: Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 نانومتر)؛

ابعاد: 162.8 75.4 8.6 میلی‌متر؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت (نانو سیم کارت)؛

باتری: 5500 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 64 مگاپیکسل، f/1.8، 4320p؛

نسخه اندروید: اندروید 13، MIUI 14.

**پوکو X5 5G

صفحه‌نمایش: دارای نمایشگری 6.67 اینچی با رزولوشن 2400 در 1080؛

چیپست:  نانومتری اسنپدراگون 695؛

ابعاد: 165.9 76.2 8 میلی‌متر؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت (نانو سیم کارت)؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 4 تا 8 گیگابایت رم، 128 گیگابایت، 256 گیگابایت؛

باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 48 مگاپیکسل، f/2.4، 1080p؛

نسخه اندروید: اندروید 12، MIUI 13.

**پوکو M5

بررسی مشخصات کلی گوشی پوکو M5

صفحه‌نمایش: 6.58 اینچ، 1080 در 2400 پیکسل، IPS LCD، 90 هرتز؛

چیپست: MediaTek Helio G99 (6 نانومتری)؛

ابعاد: 164 *8.9*76.1 میلی‌متر (6.46 x 3.00 x 0.35 اینچ)؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت (نانو سیم کارت)؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 4/6 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 128 گیگابایت؛

باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل، f/1.8، 2160p؛

نسخه اندروید: اندروید 12، MIUI 13.

**پوکو M5s

صفحه‌نمایش: 6.43 اینچ، 1080 در 2400 پیکسل، AMOLED، 60 هرتز؛

چیپست: Mediatek Helio G95 (12 نانومتر)؛

ابعاد: 160.5 74.5 8.3 میلی‌متر؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت (نانو سیم کارت)

رم و فضای ذخیره‌سازی: 4 تا 8 گیگابایت رم، 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت؛

باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 64 مگاپیکسل، f/1.8، 2160p؛

نسخه اندروید: اندروید 12، MIUI 13.

**پوکو X4 GT Pro

صفحه‌نمایش: 6.6 اینچ، 1080 در 2400 پیکسل، LCD، 144 هرتز؛

چیپست: MediaTek Dimensity 8100 5G (5 نانومتر)؛

ابعاد: 163.64 * 8.8 * 74.2 میلی‌متر؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت (نانو سیم کارت)؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 6/8 گیگابایت رم، 128 گیگابایت، 256 گیگابایت؛

باتری: 4400 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل، f/1.9، 4K؛

نسخه اندروید: اندروید 12، MIUI 13.

**پوکو C40+

صفحه‌نمایش: 6.71 اینچ، 720 در 1600 پیکسل، IPS LCD، 60 هرتز؛

چیپست: JLQ JR510؛

ابعاد: 169.6 76.6 9.1 میلی‌متر؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت (نانو سیم کارت)؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 6 رم، 64 گیگابایت، 128 گیگابایت، UFS 2.2؛

باتری: 6000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل، f/1.8، 1080p؛

نسخه اندروید: اندروید 11، MIUI 13.

**پوکو X4 GT

بررسی مشخصات گوشی پوکو X4 GT

صفحه‌نمایش: 6.6 اینچ، 1080 در 2400  پیکسل، LCD، 144 هرتز؛

چیپست: MediaTek Dimensity 8100 5G (5 نانومتر)؛

ابعاد: 163.64 8.8 74.2 میلی‌متر؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت (نانو سیم کارت)؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 6/8 گیگابایت رم، 128 گیگابایت، 256 گیگابایت؛

باتری: 4980 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل، f/1.9، 4K؛

نسخه اندروید: اندروید 12، MIUI 13.

**پوکو F4

صفحه‌نمایش: 6.67 اینچ، 1080 در 2400  پیکسل، OLED، 120 هرتز؛

چیپست: Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 نانومتر)؛

ابعاد: 163.7 76.4 7.8 میلی‌متر؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت (نانو سیم کارت)؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 6/8/12 گیگابایت رم، 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت، UFS 3.1؛

باتری: 4520 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 64 مگاپیکسل، f/1.79، 4K؛

نسخه اندروید: اندروید 12، MIUI 13.

**پوکو F4 Pro

صفحه‌نمایش: 6.67 اینچ، 1440 در 3200 پیکسل، OLED، 120 هرتز؛

چیپست: MediaTek Dimensity 9000 5G (4 نانومتر)؛

ابعاد: 163.1 76.2 8.5 میلی‌متر؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت (نانو سیم کارت)؛

رم و حافظه: 8/12 گیگابایت رم، 128 گیگابایت، 256 گیگابایت، 512 گیگابایت، UFS 3.1؛

باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل، f/1.9، 4K؛

نسخه اندروید: اندروید 12، MIUI 13.

**پوکو M4 5G

صفحه‌نمایش: 6.58 اینچ، 1080 در 2408  پیکسل، IPS LCD، 90 هرتز؛

چیپست: MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 نانومتر)؛

ابعاد: 163.99 76.09 8.9 میلی‌متر (6.45 2.99 0.35 اینچ)؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت هیبریدی (نانو سیم کارت)؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 4/6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت UFS 2.2؛

باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل، f/1.8، 1080p؛

نسخه اندروید: اندروید 12، MIUI 13F4 GT؛

**پوکو F4 GT

صفحه‌نمایش: آمولد 6.67 اینچ با وضوح 1080×2400 پیکسل؛

چیپست: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 نانومتر)؛

ابعاد: 162.5 76.7 8.5 میلی‌متر؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت (نانو سیم کارت)؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 12 گیگابایت رم، 128 گیگابایت / 256 گیگابایت؛

باتری: 4700 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 64 مگاپیکسل، f/1.7، 2160p؛

نسخه اندروید: اندروید 12، MIUI 13.

**پوکو C40

بررسی مشخصات کلی گوشی پوکو C40

صفحه‌نمایش: 6.71 اینچ، 720 در 1600  پیکسل، IPS LCD، 60 هرتز؛

چیپست: JLQ JR510؛

ابعاد: 169.6 76.6 9.1 میلی‌متر؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت (نانو سیم کارت)؛

رم و حافظه: 4/6 گیگابایت رم، 64 گیگابایت، 128 گیگابایت، UFS 2.2؛

باتری: 6000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 13مگاپیکسل، f/1.8، 1080p؛

نسخه اندروید: اندروید 11، MIUI 13.

**پوکو M4 Pro

صفحه‌نمایش: 6.43 اینچ، 1080 در 2400  پیکسل، AMOLED، 90 هرتز؛

چیپست: Mediatek Helio G96 (12 نانومتر)؛

ابعاد: 159.9 73.9 8.1 میلی‌متر؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت (نانو سیم کارت)؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 6/8 گیگابایت رم، 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت؛

باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 64 مگاپیکسل، f/1.8، 1080p؛

نسخه اندروید: اندروید 11، MIUI 13 برای POCO.

**پوکو X4 Pro 5G

صفحه‌نمایش: 6.67 اینچ، 1080 در 2400  پیکسل، Super AMOLED، 120 هرتز؛

چیپست: Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 نانومتر)؛

ابعاد: 164.2 76.1 8.1 میلی‌متر (6.46 3.00 0.32 اینچ)؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت هیبریدی (نانو سیم کارت، دو سیم کارت)؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 6/8 گیگابایت رم، 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت؛

باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل، f/1.9، 1080p؛

نسخه اندروید: اندروید 11، MIUI 13.

3. سری پوکو شیائومی 2021

** پوکو M4 Pro 5G

صفحه‌نمایش: 6.6 اینچ، 1080 در 2400  پیکسل، IPS LCD، 90 هرتز؛

چیپست: MediaTek Dimensity 810 5G (6 نانومتر)؛

ابعاد: 163.6 75.8 8.8 میلی‌متر؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت (نانو سیم کارت)؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 4/6 گیگابایت رم، 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت؛

باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل، f/1.8، 2160p؛

نسخه اندروید: اندروید 11، MIUI 12.5.

**پوکو X3 GT

صفحه‌نمایش: 6.6 اینچ، 1080 در 2400  پیکسل، IPS LCD، 120 هرتز؛

چیپست: MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 نانومتر)؛

ابعاد: 163.3 75.9 8.9 میلی‌متر؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت (نانو سیم کارت)؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 8 گیگابایت رم، 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت؛

باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 64 مگاپیکسل، f/1.8، 2160p؛

نسخه اندروید: اندروید 11، MIUI 12.5.

**پوکو اف 3 جی تی

صفحه‌نمایش: 6.67 اینچ، 1080 در 2400 پیکسل، AMOLED، 120 هرتز؛

چیپست: MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm)؛

ابعاد: 161.9 76.9 8.3 میلی‌متر؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت (نانو سیم کارت)؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 6/8 گیگابایت رم، 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت؛

باتری: 5065 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 64 مگاپیکسل، f/1.7، 2160p؛

نسخه اندروید: اندروید 11، MIUI 12.5.

**پوکو M3 Pro 5G

بررسی مشخصات کلی پوکو M3 Pro 5G

صفحه‌نمایش: 6.5 اینچ، 1080 در 2400  پیکسل، IPS LCD، 90 هرتز؛

چیپست: MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 نانومتر)؛

ابعاد: 161.8 75.3 8.9 میلی‌متر؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت هیبریدی (نانو سیم کارت)؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 4/6 گیگابایت رم، 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت؛

باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 48 مگاپیکسل، f/1.8، 1080p؛

نسخه اندروید: اندروید 11، MIUI 12.

**پوکو M2

صفحه‌نمایش: 6.53 اینچ، 1080 در 2340 پیکسل، IPS LCD، 60 هرتز؛

چیپست: Mediatek Helio G80 (12 نانومتر)؛

ابعاد: 163.3 77 9.1 میلی‌متر؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت (نانو سیم کارت)؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 4 گیگابایت رم، 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت؛

باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 13 مگاپیکسل، f/2.2، 1080p؛

نسخه اندروید: اندروید 10، MIUI 12.

**پوکو F3

صفحه‌نمایش: 6.67 اینچ، 1080 در 2400  پیکسل، AMOLED، 120 هرتز؛

چیپست: Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 نانومتر)؛

ابعاد: 163.7 76.4 7.8 میلی‌متر؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت (نانو سیم کارت)؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 6/8 گیگابایت رم، 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت؛

باتری: 4520 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 48 مگاپیکسل، f/1.8، 2160p؛

نسخه اندروید: اندروید 11، MIUI 12.5.

**پوکو X3 Pro

صفحه‌نمایش: 6.67 اینچ، 1080 در 2400  پیکسل، IPS LCD، 120 هرتز؛

چیپست: کوالکام اسنپدراگون 860 (7 نانومتر)؛

ابعاد: 165.3 76.8 9.4 میلی‌متر؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت هیبریدی (نانو سیم کارت)؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 6/8 گیگابایت رم، 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت؛

باتری: 5160 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 48 مگاپیکسل، f/1.8، 2160p؛

نسخه اندروید: اندروید 11، MIUI 12.5.

4. سری پوکو شیائومی 2020

**پوکو M3

صفحه‌نمایش: 6.53 اینچ، 1080 در 2340  پیکسل، IPS LCD، 60 هرتز؛

چیپست: Qualcomm Snapdragon 662 (SM6115)؛

ابعاد: 162.3 77.3 9.6 میلی‌متر؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 4 گیگابایت رم، 64 گیگابایت / 128 گیگابایت رام؛

باتری: 6000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 48 مگاپیکسل، f/1.8، دوربین سه‌گانه؛

نسخه اندروید: اندروید 11، MIUI 12.5.

**پوکو M2 Pro

بررسی مشخصات پوکو M2 Pro

صفحه‌نمایش: 6.67 اینچ، 1080 در 2400  پیکسل، IPS LCD، 60 هرتز؛

چیپست: Qualcomm Snapdragon 720G (SM7125)؛

ابعاد: 165.8 76.7 8.8 میلی‌متر؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 4 تا 6 گیگابایت رم، 64 گیگابایت / 128 گیگابایت رام؛

باتری: 5000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 48 مگاپیکسل، f/1.8، دوربین چهارگانه؛

نسخه اندروید: اندروید 12، MIUI 13.

**پوکو F2 Pro

صفحه‌نمایش: 6.67 اینچ، 1080 در 2400  پیکسل، Super AMOLED، 60 هرتز؛

چیپست: Qualcomm Snapdragon 865 (SM8250)؛

ابعاد: 163.3 75.4 8.9 میلی‌متر؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 6/8 گیگابایت رم، 128 گیگابایت رام - 6 گیگابایت / 8 گیگابایت رم؛

باتری: 4700 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 64 مگاپیکسل، دوربین چهارگانه؛

نسخه اندروید: اندروید 12، MIUI 13.

5. سری پوکو شیائومی 2018

**پوکو F1

صفحه‌نمایش: 6.18 اینچ، 1080 در 2246  پیکسل، IPS LCD، 60 هرتز؛

چیپست: Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 نانومتر)؛

ابعاد: 155.5 75.3 8.8 میلی‌متر؛

نوع سیم کارت: دو سیم کارت هیبریدی (نانو سیم کارت)؛

رم و فضای ذخیره‌سازی: 6/8 گیگابایت رم، 64 گیگابایت رم 6 گیگابایت؛

باتری: 4000 میلی‌آمپر ساعت، Li-Po؛

دوربین اصلی: 12 مگاپیکسل، f/1.9، 2160p؛

نسخه اندروید: اندروید 10، MIUI 12.

حال که با انواع گوشی های سری پوکو شیائومی آشنا شدید می‌توانید برای خرید هر یک از آن ها در فروشگاه اینترنتی فرنا اقدام کنید.

بهترین گوشی پوکو

بهترین گوشی پوکو POCO M5 4G از سری poco شیائومی با نمایشگر 6.58 اینچی FHD+ AMOLED، مدیاتک هلیو G99 (6 نانومتری) هشت هسته‌ای همراه با رم 4/6 گیگابایتی و فضای ذخیره‌سازی 64/128 گیگابایتی و پشتیبانی از فضای ذخیره‌سازی قابل ارتقا است. POCO M5 4G دارای اندروید 12 با رابط کاربری MIUI 13 است و دارای تنظیمات دوربین سه‌گانه در پشت با سنسور اصلی 50 مگاپیکسلی، سنسور دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی، استاندارد IP52 مقاوم در برابر پاشش آب و باتری 5000 میلی‌آمپر ساعتی با شارژ سریع 18 واتی است.

پوکو m5 4G جزو بهترین گوشی پوکو شناخته شده است

قیمت گوشی شیائومی سری پوکو

اگر برای خرید گوشی به دنبال گوشی های سری پوکو شیائومی هستید حتماً بررسی قیمت آن ها برای شما در اولویت قرار دارد. در ابتدای همین صفحه از فرنا می‌توانید قیمت گوشی شیائومی سری پوکو را در انواع مختلف مشاهده و بررسی کنید. همچنین برای مقایسه قیمت دیگر گوشی های شیائومی با نیز می‌توانید سری پوکو شیائومی می‌توانید در فرنا به جست و جوی قیمت روز گوشی شیائومی بپردازید و در نهایت مطابق با نیاز و بودجه خود گوشی مورد نظرتان را انتخاب کنید.

سؤالات متداول

1. آیا سری پوکو شیائومی ارزش خرید دارد؟

بله سری پوکو شیائومی با صفحه‌نمایش AMOLED با نرخ تازه‌سازی 120 هرتز، بازتولید رنگ خوب، شارژ سریع و دوربین‌های خوب قطعاً ارزش خرید را دارد.

2. سری poco شیائومی به چه چیزی معروف است؟

سری poco شیائومی به عنوان یک برند شیائومی که در سال 2018 راه‌اندازی شد به یک سری مقرون به صرفه و عالی معروف است.

3. گوشی های سری پوکو شیائومی بهتر است یا Redmi؟

به طور کلی، وقتی صحبت از طراحی، باتری، نرم افزار، چیپ ست، سیستم عامل و قیمت به میان می‌آید، هر دو این گوشی ها دارای ارزش مشابهی هستند.

ادامه مطلب بستن