فیلتر ها
براساس قیمت
 • مرتب سازی بر اساس

خاکستری
گوشی موبایل سامسونگ S24 ultra 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S24 ultra 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
 • 6.8
 • 200
 • 5000
 • 12
86,500,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل سامسونگ S24 ultra 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S24 ultra 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 6.8
 • 200
 • 5000
 • 256
72,400,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل سامسونگ S24 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S24 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.2
 • 50
 • 4000
 • 256
55,580,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

خاکستری
سبز نعنایی
سبز نعنایی
گوشی موبایل سامسونگ S23 FE 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S23 FE 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.4
 • 50
 • 4500
 • 256
24,499,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S20 Plus 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S20 Plus 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.7
 • 64
 • 4500
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S21 Ultra 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S21 Ultra 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 6.8
 • 108
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S21 Ultra 5G ظرفیت 512 رم 16 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S21 Ultra 5G ظرفیت 512 رم 16 گیگابایت
 • 6.8
 • 108
 • 5000
 • 512
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S20 FE 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S20 FE 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.5
 • 12
 • 4500
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S20 FE 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S20 FE 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.5
 • 12
 • 4500
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S20 Ultra 4G ظرفیت 128 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S20 Ultra 4G ظرفیت 128 رم 12 گیگابایت
 • 6.9
 • 108
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S21 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S21 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.2
 • 64
 • 4000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S21 Plus 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S21 Plus 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.7
 • 64
 • 4800
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S20 FE 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S20 FE 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.5
 • 12
 • 4500
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S21 Ultra 5g ظرفیت 128 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S21 Ultra 5g ظرفیت 128 رم 12 گیگابایت
 • 6.8
 • 108
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S21 Plus 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S21 Plus 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.7
 • 64
 • 4800
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S21 FE 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S21 FE 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.4
 • 12
 • 4500
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S21 FE 5G ظرفیت 256 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S21 FE 5G ظرفیت 256 رم 6 گیگابایت
 • 6.4
 • 12
 • 4500
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S20 FE 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S20 FE 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.5
 • 12
 • 4500
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S22 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S22 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.1
 • 50
 • 3700
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S22 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S22 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.1
 • 50
 • 3700
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S22 plus 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S22 plus 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.6
 • 50
 • 4500
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S22 plus 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S22 plus 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.6
 • 50
 • 4500
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S22 Ultra 5g ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S22 Ultra 5g ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.8
 • 108
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S22 Ultra 5g ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S22 Ultra 5g ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 6.8
 • 108
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S22 Ultra 5g ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S22 Ultra 5g ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
 • 6.8
 • 108
 • 5000
 • 512
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S21 FE 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S21 FE 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.4
 • 12
 • 4500
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S24 ultra 5G ظرفیت 1 ترابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S24 ultra 5G ظرفیت 1 ترابایت رم 12 گیگابایت
 • 6.8
 • 200
 • 5000
 • 12
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S24 plus 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S24 plus 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 6.7
 • 50
 • 4900
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S24 plus 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S24 plus 5G ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت
 • 6.7
 • 50
 • 4900
 • 12
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S24 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S24 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.2
 • 50
 • 4000
 • 8
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S24 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S24 5G ظرفیت 256 رم 12 گیگابایت
 • 256
 • 6.2
 • 50
 • 4000
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ S24 5G ظرفیت 512 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ S24 5G ظرفیت 512 رم 8 گیگابایت
 • 6.2
 • 50
 • 4000
 • 8
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سری S سامسونگ

سری S موبایل سامسونگ اولین‌بار در 4 ژوئن 2010 عرضه شد و از آن زمان به سری موبایل‌هایی تبدیل شده‌اند که اکثر مردم هنگام خرید موبایل اندروید به آن فکر می‌کنند. سری S سامسونگ گل سرسبد انواع گوشی سامسونگ و محبوب‌ترین سری گوشی‌های اندرویدی تمام دوران است. تمام گوشی‌های سری S سامسونگ پر از ویژگی‌های ممتاز، دوربین‌های استثنایی و عناصر طراحی خیره‌کننده هستند و جای تعجب نیست که سری S موبایل سامسونگ پیشروترین گوشی در صنعت موبایل باشد.

گوشی سامسونگ سری S

سری S سامسونگ طیف قدرتمند گوشی‌های هوشمند این برند با نمایشگرهای پویا، پردازنده‌های فوق سریع و دوربین‌های پیشرفته است. هر گوشی سری S سامسونگ در نوع خود چشمگیر است. سری S موبایل سامسونگ که درست در خط مقدم فناوری تلفن‌های نوآورانه قرار دارد، پیشنهادهای خود را برای ایمن‌سازی به‌عنوان سری گوشی‌های برتر سامسونگ اصلاح‌کرده است.

شما می‌توانید انواع گوشی‌های سری S سامسونگ را در فروشگاه اینترنتی فرنا پیدا کنید. فرنا با سابقه‌ای طولانی در زمینه فروش انواع گوشی‌های سامسونگ به فروش سری S سامسونگ نیز می‌پردازد؛ بنابراین می‌توانید با خیالی راحت به خرید سری S سامسونگ در فرنا بپردازید. فروشگاه آنلاین موبایل فرنا تمامی محصولات خود اعم از تمام گوشی‌های سری S سامسونگ را با بهترین قیمت موجود در بازار، بالاترین کیفیت و ارسال محصول در کمترین زمان به فروش می‌رساند. قبل از خرید یکی از گوشی‌های سری S سامسونگ توصیه می‌کنیم تا انتهای این مطلب را مطالعه کنید.

 سری‌های S سامسونگ

سری S سامسونگ که تولید آن در سال 2010 آغاز شد، هرساله به نوآوری و به‌روزرسانی پرچمداران سری S خود ادامه داد که جدیدترین آنها گلکسی S22 است. سال 2022 شاهد عرضه گلکسی اس 22 اولترا بودیم. همچنین سری S20 و سری S21 نیز جزو سری‌های جدید سامسونگ به شمار می‌روند. برای اطلاع از قیمت سری S20 گوشی سامسونگ و قیمت سری S21 گوشی سامسونگ می‌توانید به صفحات این محصولات در فرنا مراجعه کنید. با تعداد زیادی از گوشی‌های استثنایی سری S موبایل سامسونگ تنها مشکل، تصمیم‌گیری در مورد گوشی مناسب شما خواهد بود. در ادامه تمام سری S سامسونگ معرفی شده‌اند:

** سری S سامسونگ سری S22: سال 2022

 • Galaxy S22 Ultra 5G | S22+ 5G | S22 5G

گوشی سامسونگ S22

 

** سری S سامسونگ سری S21: سال 2021

 • Galaxy S21 Ultra 5G | S21+ 5G | S21 5G

گوشی سامسونگ S21 5G

 

** سری S سامسونگ سری S20: سال 2020

 • Galaxy S20 FE 5G | S20 FE
 • Galaxy S20 Ultra 5G | S20+ 5G | S20 5G | S20
 • Enterprise Galaxy S20
 • Samsung Galaxy S21 FE 5G

گوشی سامسونگ S20

** سری S سامسونگ سری S10: سال 2019

 • Galaxy S10e | S10+ 5G | S10 5G | S10
 • Galaxy S10 Lite

گوشی سامسونگ S10

** محدوده‌های سری S سامسونگ در سال‌های قبل‌تر:

 • Galaxy S9: سال 2018
 • Galaxy S8: : سال 2017
 • Galaxy S7: سال 2016
 • Galaxy S6: سال 2015
 • Galaxy S5: سال 2014
 • Galaxy S4: سال 2013
 • Galaxy S3: سال 2012
 • Galaxy S2: سال 2011
 • Galaxy S: سال 2010

لطفاً توجه داشته باشید آخرین سری S سامسونگ (S22، S21، S20، S10) سه سال به‌روزرسانی نرم‌افزار اندروید و چهار سال به‌روزرسانی امنیتی را تضمین می‌کند. برخی مدل‌های سری S سامسونگ که قدیمی‌تر هستند، ممکن است دیگر پشتیبانی نشوند و برای خرید موبایل سامسونگ به‌عنوان مدل‌های جدید در دسترس نیستند.

آخرین سری S سامسونگ

سری خیره‌کننده گلکسی S22 آخرین سری S سامسونگ است. با سه‌گوشی فوق‌العاده موجود در سری S22، هرکدام از نمایشگرهای پویا، پردازنده‌های عالی و دوربین‌های خلاقانه بهره می‌برند. سری S22 با داشتن آخرین پیشرفت‌های فناوری تلفن و اثبات‌شده در آینده با قابلیت G5، پرفروش‌ترین سری S سامسونگ به شمار می‌رود.

بهترین سری S سامسونگ

بهترین سری S سامسونگ در حال حاضر سری S22 است. اولین گوشی پرچمدار سامسونگ در سال 2022، گلکسی اس 22 اولترا بود. درحالی‌که S21 Ultra از سال 2021 از قلم S پشتیبانی می‌کرد، هیچ راهی برای ذخیره، حمل یا شارژ قلم در آن وجود نداشت. باعرضه گلکسی اس 22 اولترا، سامسونگ به طور کامل این گوشی را به‌عنوان جانشین نوت با گنجاندن قلم S، عناصر طراحی مسطح و مربعی و همچنین جدیدترین و بهترین مشخصات در یک گوشی هوشمند پذیرفته است.

گوشی‌های گلکسی اس 22 اولین گوشی‌هایی بودند که به طور گسترده با پردازنده کوالکام اسنپ‌دراگون 8 نسل یک عرضه شدند. درحالی‌که همان دوربین‌های رزولوشن S21 Ultra در S22 Ultra امسال یافت می‌شوند، سامسونگ در نسخه جدید، عملکرد دوربین‌ها را در شرایط نور کم بهبود داده است. استفاده از دو دوربین تله فوتو توسط سامسونگ نیز با ارائه قابلیت زوم، فوق‌العاده از اپل و گوگل متمایز است.

بهترین سری S سامسونگ از نظر دوربین

سامسونگ گلکسی اس 22 اولترا نه‌تنها دوربین برتر گوشی‌های سری S سامسونگ را ارائه می‌دهد، بلکه در کل مجموعه گلکسی، بهترین دوربین را دارد. Digital Camera World به این گوشی 5 ستاره عالی داد و گفت: "Samsung Galaxy S22 Ultra بهترین گوشی هوشمند دوربین در سال 2022 است". گلکسی اس 22 اولترا با چهار دوربین پشتی پیشرفته، هرآنچه از دوربین خود می‌خواهید را در اختیار شما قرار می‌دهد.

قیمت سری S موبایل سامسونگ

قیمت سری S سامسونگ بسته به مدل، مشخصات و کیفیت دارای طیف وسیعی است که خوشبختانه خرید آن را برای افراد با هر بودجه و سلیقه‌ای ممکن می‌کند. برای اطلاع از قیمت سری S سامسونگ می‌توانید به ابتدای همین صفحه از فرنا مراجعه کنید. فرنا موبایل یک سایت فروشگاهی مطمئن برای خرید سری S سامسونگ است. شما می‌توانید جدیدترین سری‌های S سامسونگ از جمله S22، S21 و S20 را به‌راحتی در فرنا پیدا کنید. فرنا موبایل با سابقه طولانی در زمینه فروش انواع گوشی‌های سامسونگ، بهترین کیفیت و نازل‌ترین قیمت در بازار را ارائه می هد.

سؤالات متداول

 1. آیا گوشی‌های سری S سامسونگ در برابر آب مقاوم هستند؟

تمام جدیدترین مدل‌های سری S سامسونگ دارای رتبه IP68 هستند، به این معنی که اگر گوشی شما تا 30 دقیقه در عمق 1.5 متری آب فرو برود، محافظت می‌شود.

 1. تفاوت بین سری S سامسونگ و سری A چیست؟

سری S سامسونگ از سری گوشی‌های پرچمدار رده‌بالای سامسونگ به شمار می‌روند. جدیدترین پیشرفت‌های فناوری، ویژگی‌های طراحی عالی و قدرت پردازش حماسی را در این گوشی‌ها خواهید یافت. اگر یک عکاس، وبلاگ‌نویس و گیمر مکرر هستید یا در تمام طول روز به‌شدت از تلفن خود استفاده می‌کنید، از سری بسیار تحسین شده سری S سامسونگ ناامید نخواهید شد.

در مقایسه، سری گلکسی A گوشی‌های هوشمند میان‌رده عالی سامسونگ هستند که ویژگی‌های نوآورانه را با نرم‌افزار و سخت‌افزار باکیفیت بالا ترکیب می‌کنند. سری گلکسی A پرفروش‌ترین گوشی‌های هوشمند سامسونگ هستند که به دلیل مقرون‌به‌صرفه بودن، عملکرد عالی و باتری طولانی‌مدت شناخته شده‌اند.

 1. از سری گوشی‌های S سامسونگ S22 بهتر است یا S21؟

گلکسی S22 چندین مزیت نسبت به S21 دارد: دارای تراشه سریع‌تر، سیستم دوربین بهبودیافته است و پشت آن مانند گلکسی S21 پلاستیکی نیست. اما درعین‌حال، این گوشی کمی کوچک‌تر است و درحالی‌که بسیاری از مردم از این موضوع استقبال می‌کنند، به این معنی است که با باتری کوچک‌تری عرضه می‌شود. اما در کل می‌توان گفت S22 بهتر از 21 است.

ادامه مطلب بستن