فیلتر ها
براساس قیمت
 • مرتب سازی بر اساس

مسی
گوشی موبایل سامسونگ M13 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M13 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.6
 • 50
 • 5000
 • 64
5,850,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M11 ظرفیت 32 رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M11 ظرفیت 32 رم 3 گیگابایت
 • 6.4
 • 13
 • 5000
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M31 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M31 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.4
 • 64
 • 6000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M51 ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M51 ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.7
 • 64
 • 7000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M62 ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M62 ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.7
 • 64
 • 7000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M12 ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M12 ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 6.5
 • 48
 • 6000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M12 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M12 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.5
 • 48
 • 6000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M62 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M62 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.7
 • 44
 • 7000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M01 Core ظرفیت 16 رم 1 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M01 Core ظرفیت 16 رم 1 گیگابایت
 • 5.3
 • 8
 • 3000
 • 16
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M02s ظرفیت 32 رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M02s ظرفیت 32 رم 3 گیگابایت
 • 6.5
 • 13
 • 5000
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M21 ظرفیت64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M21 ظرفیت64 رم 4 گیگابایت
 • 6.4
 • 48
 • 6000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M01 Core ظرفیت 32 رم 2 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M01 Core ظرفیت 32 رم 2 گیگابایت
 • 5.3
 • 8
 • 3000
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M32 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M32 ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.4
 • 64
 • 5000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشى موبايل سامسونگ M32 4G ظرفيت 128 رم 6 گيگابايت
گوشى موبايل سامسونگ M32 4G ظرفيت 128 رم 6 گيگابايت
 • 6.4
 • 64
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشى موبايل سامسونگ M32 5G ظرفيت 128 رم 6 گيگابايت
گوشى موبايل سامسونگ M32 5G ظرفيت 128 رم 6 گيگابايت
 • 6.5
 • 48
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M12 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M12 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.5
 • 48
 • 6000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M12 ظرفیت 32 رم 2 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M12 ظرفیت 32 رم 2 گیگابایت
 • 6.5
 • 48
 • 6000
 • 32
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M21 2021 Edition ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M21 2021 Edition ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.4
 • 48
 • 6000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M13 ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M13 ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 6.6
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M13 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت - پک هند
گوشی موبایل سامسونگ M13 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت - پک هند
 • 6.6
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M53 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M53 ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.7
 • 108
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M53 ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M53 ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.7
 • 108
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M53 ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M53 ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.7
 • 108
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M32 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M32 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.5
 • 48
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M13 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M13 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.5
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M14 5G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M14 5G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 6.6
 • 50
 • 6000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M14 5G ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M14 5G ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.6
 • 50
 • 6000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M54 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M54 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 6.7
 • 108
 • 6000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M34 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M34 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 6.5
 • 50
 • 6000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M34 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M34 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.5
 • 50
 • 6000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبايل سامسونگ M14 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبايل سامسونگ M14 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6.6
 • 50
 • 6000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ M04 4G ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ M04 4G ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6.5
 • 13
 • 5000
 • 4
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سری M سامسونگ نسخه به‌روز شده و بهبودیافته سری میان‌رده تا پایین رده Galaxy J است. گوشی‌های سری M سامسونگ با الهام از نسل هزاره، با باتری باورنکردنی و بادوام عرضه می‌شوند؛ بنابراین با داشتن سری M سامسونگ دیگر نگران تمام‌شدن شارژتان در روز نخواهید بود. البته مزیت این گوشی فقط در باتری آن خلاصه نمی‌شود. با یک گوشی سری M سامسونگ، می‌توانید از دوربین‌های چهارگانه نوآورانه، امنیت درجه دفاعی و نمایشگر Infinity-O با قیمتی مقرون‌به‌صرفه لذت ببرید.

گوشی سامسونگ سری m

جدیدترین دستگاه‌های مقرون‌به‌صرفه سامسونگ به‌تازگی در سری M سامسونگ فاش شده است. آنها گلکسی M10 و گلکسی M20 نامیده می‌شوند. سامسونگ قصد دارد با سری M SAMSUNG جایگاهی عالی را در بازار اقتصادی کسب کند. قیمت گوشی‌های سری M سامسونگ عموماً پایین است؛ اما به معنای پایین‌بودن کیفیت آنها نیست. زمانی بود که همه گوشی‌های سری M سامسونگ ارزان‌تر از سری A بودند، اما اکنون این گوشی‌های سری A سامسونگ هستند که ارزان‌تر از گوشی‌های سری M سامسونگ به شمار می‌روند.

برای خرید سری M سامسونگ می‌توانید در فروشگاه اینترنتی فرنا اقدام نمایید. فرنا با سابقه طولانی در فروش گوشی‌های سامسونگ به فروش سری M سامسونگ نیز می‌پردازد. تنها کافی است برای خرید گوشی سامسونگ به‌ویژه اگر به دنبال خرید گوشی‌های سری M سامسونگ هستید در فرنا اقدام کنید. فرنا محصول خریداری شده شما را با تضمین اصالت کالا و با ارسال رایگان درب منزل به شما تحویل خواهد داد. اگر به دنبال اطلاعات بیشتری دررابطه‌با انواع گوشی‌های سری M سامسونگ هستید نیز توصیه می‌کنیم تا انتهای مطلب را مطالعه کنید. ما هرآنچه که باید درباره گوشی‌های سری M سامسونگ بدانید به شما خواهیم گفت.

چرا سری M سامسونگ را بخریم؟

ممکن است این سؤال برای برخی کاربران پیش‌آمده باشد که چرا سری M سامسونگ را بخریم؟ تصمیم داریم در همین ابتدای مطلب پاسخ سؤال شما را بدهیم. سری M سامسونگ به دلیل قیمت رقابتی و ویژگی‌های به‌روز قدرتمند خود شناخته شده است. اگرچه این سری M سامسونگ بودجه محور به شمار می‌رود، اما اعتماد به برند آن همچنان با برند سامسونگ همراه است. این طیف از گوشی‌های سری M سامسونگ همراه با نمایشگر بزرگ و جذاب و پردازنده‌ای قدرتمند عرضه می‌شوند. با یک دوربین فوق‌عریض، می‌توانید لحظات خاص خود را از یک نقطه‌به‌نقطه دیگر با سری M سامسونگ ثبت کنید. با باتری بزرگ و شارژ 3 برابری سریع‌تر سری M سامسونگ نیز هرگز نگران تمام‌شدن آن نخواهید بود.

البته لازم به ذکر است که سری M سامسونگ هرچند که دارای ویژگی‌های بسیاری از جمله ظاهر زیبایی‌شناختی، نام تجاری خوب با هزینه کمتر است؛ اما برای کاربران نسل جدید شاید خیلی مناسب نباشد. با استفاده از Samsung m31 از سری گوشی‌های سری M سامسونگ می‌توان گفت که خرید این سری از گوشی‌های سامسونگ توجیه می‌شود.

بهترین گوشی سری M سامسونگ

سری M سامسونگ خانواده‌ای از تلفن‌های همراه سامسونگ است که تا 16 ژانویه 2023، این برند 79 مدل از انواع گوشی‌های سری M سامسونگ را ارائه کرد و محبوب‌ترین مدل‌ها در میان آن‌ها Samsung Galaxy M31 با قیمتی عالی است. بنابراین، بهترین گوشی سری M سامسونگ Samsung Galaxy M31 با قیمتی بسیار مقرون‌به‌صرفه است. Samsung Galaxy M31 دارای دوربین چهارگانه 64 مگاپیکسل (f/1.8) + 8  مگاپیکسل (f/2.2) + 5 مگاپیکسل (f/2.2) + 5 مگاپیکسل (f/2.2) با دوربین اصلی LED فلش در عقب و دوربین 32 مگاپیکسلی دوربین جلو است.

مشکلات سری M سامسونگ

در حال حاضر گزارش جدیدی که به مشکلات سری M سامسونگ توسط کاربران اشاره دارد، شامل این موضوع است که بسیاری از گوشی‌های سری M سامسونگ دچار مشکلاتی چون راه‌اندازی مجدد تصادفی هستند. این مشکلات ظاهراً به چیپست اگزینوس استفاده شده در این گوشی‌ها مرتبط است. به‌طورکلی ممکن است دارندگان سری M سامسونگ از مشکلات مادربرد رنج ببرند. همچنین برخی از مشکلات زیر نیز گزارش شده است:

1. مشکل تخلیه باتری زیاد در سری M سامسونگ.

2. صفحه‌نمایش در سری M سامسونگ گیر می‌کند و پاسخ نمی‌دهد.

3. مشکل داغ‌شدن بیش از حد در سری M سامسونگ.

تفاوت سری M سامسونگ با سری a

مقایسه و یافتن تفاوت سری M سامسونگ با سری a مانند اتصال دو خط موازی است. بااین‌حال، سری M سامسونگ بیشتر با سری قدیمی سامسونگ سری J قابل‌مقایسه است که منسوخ شده، یعنی دیگر برای فروش در دسترس نیست. علاوه بر این، سری M سامسونگ به دلیل قیمت رقابتی و ویژگی‌های به‌روز قدرتمند خود شناخته می‌شوند. سری M سامسونگ بسیار بودجه محور است. بااین‌حال، گوشی‌های هوشمند سری A سامسونگ، خط تولید قدیمی سامسونگ هستند که به دلیل ویژگی‌های لمسی برتر و کیفیت ساخت آن شناخته می‌شوند. علاوه بر این، کسانی که می‌خواهند یک گوشی سامسونگ برتر بخرند باید با سری A همراه شوند. در ادامه به برخی از تفاوت سری M سامسونگ با سری a پرداخته شده است.

تفاوت سری ام با سری آ سامسونگ

بخش 1: معرفی مختصر سری M سامسونگ و سری a

طبق تحقیقات Counterpoint، در طول سال 2021، دستگاه‌های سری a 58 درصد از فروش گوشی‌های هوشمند سامسونگ را تشکیل می‌دهند. بر اساس ردیاب فروش جهانی مدل گوشی، 58 درصد از دستگاه‌های سامسونگ فروخته شده در سه‌ماهه چهارم سال 2021، مدل‌های گلکسی A بودند. در مقایسه سری A سامسونگ در مقابل سری M سامسونگ، می‌توانیم بگوییم که سری A محصولات میان‌رده موبایل سامسونگ است. علاوه بر این، ازآنجایی‌که یک خط تولید میان‌رده است، بهترین و آخرین به‌روزرسانی را در ویژگی‌ها یا عملکرد ارائه نمی‌دهد. بااین‌حال، سری M سامسونگ یک سری از تلفن‌های ارزان‌قیمت به شمار می‌روند.

بخش 2: تفاوت‌های بارز میان سری M سامسونگ با سری a

تفاوت بزرگ‌سری A سامسونگ با سری M سامسونگ در کمیت و کیفیت آن است. علاوه بر این، درحالی‌که سری A سامسونگ بیشتر به کیفیت محصول توجه می‌کند، گوشی‌های سری M سامسونگ بیشتر بر ارائه برجسته‌ترین ویژگی‌ها در بودجه مناسب تمرکز دارد. این بدان معنا نیست که هیچ ویژگی پیشرفته‌ای در سری A سامسونگ وجود ندارد. دیگر تفاوت سری M سامسونگ با سری a در زمینه‌های مختلف عبارت‌اند از:

تفاوت سری M سامسونگ با سری a در قیمت

سری A سامسونگ همیشه گران‌تر از سری M سامسونگ بوده است. این گیج‌کننده است که چگونه سری A سامسونگ نسبت به سری M گران‌تر است؛ زیرا سری M سامسونگ ویژگی‌های عالی را اما همچنان با قیمت پایین‌تر ارائه می‌دهد. هرچند که ویژگی‌های برجسته‌ای که سری M سامسونگ ارائه می‌کند تعداد محدودی دارد. علاوه بر این، سری M سامسونگ در سطح جهانی در دسترس نیست که باعث می‌شود کمتر موردنیاز باشد. همچنین ویژگی‌های گوشی‌های سری M سامسونگ شامل تنظیمات دوربین خوب، صفحه‌نمایش سوپر AMOLED و باتری بزرگ‌تر است. بااین‌حال با قیمت مقرون‌به‌صرفه‌تر عرضه می‌شود.

تفاوت سری M سامسونگ با سری a در امنیت

 • امنیت Knox

باتوجه‌به امنیت در Samsung Galaxy A در مقابل سری M سامسونگ، امنیت Knox یکی از ویژگی‌های اصلی متفاوت است. این نوع ویژگی است که به یک جزء سخت‌افزاری جداگانه و یک ویژگی نرم‌افزاری نیاز دارد که روی یک تلفن هوشمند کار می‌کند. این ویژگی در تمامی گوشی‌های سری M سامسونگ موجود نیست، اما در تمامی سری‌های سامسونگ A موجود است. این ویژگی همان چیزی است که سامسونگ در دستگاه‌های اینترنت اشیا (IoT)، گوشی‌های هوشمند ممتاز، پوشیدنی‌ها یا تبلت‌های خود در دسترس قرار داده است. این امر به‌سادگی نشان می‌دهد که داده‌های شما درحالی‌که با Samsung Knox محافظت می‌شوند، فوق‌العاده ایمن خواهند بود.

 • پوشه امن

پوشه امن نیز یکی دیگر از ویژگی‌های امنیتی است که فقط در گوشی‌های هوشمند برتر سامسونگ مانند سری گلکسی A موجود است. بااین‌حال، این ویژگی در سری M سامسونگ در دسترس نیست. می‌توانید داده‌های حساس خود را در یک پوشه امن قرار دهید تا از دسترسی ناخواسته محافظت کنید. این نوع امنیت برای مخفی‌کردن فایل‌های خصوصی و حیاتی شما بهترین است؛ بنابراین اگر نگران نصب اپلیکیشن‌های بانکی بر روی گوشی خود هستید، می‌توان آن‌ها را در پوشه امن نصب کرد.

 • اسکنر اثر انگشت

اسکنر اثر انگشت زیر نمایشگر نیز عمدتاً در سری جدید سامسونگ گلکسی A موجود است. در مقابل، سری M سامسونگ یک اسکنر اثر انگشت در داخل دکمه پاور یا در پشت ارائه می‌کند که باعث می‌شود سری A سامسونگ از سری M جلوتر باشد.

 • بیکسبی

همچنین بیکسبی عملکرد دستیار شخصی در دستگاه‌های سامسونگ است و در سری گلکسی A سامسونگ از قبل نصب شده است. علاوه بر این بسیاری از ویژگی‌های معمولی عالی و فوق‌العاده را ارائه می‌کند که می‌تواند به شما در خودکارسازی عملکردهای خاص در تلفن هوشمندتان کمک کند. اما در گوشی‌های سری M سامسونگ این امکان وجود ندارد.

 • پرداخت امن سامسونگ

در مقایسه سری Samsung Galaxy A و سری M سامسونگ، این یکی دیگر از ویژگی‌های عالی است که فقط در سری A سامسونگ موجود است. بااین‌حال، Samsung pay یک پلتفرم باورنکردنی است که به شما امکان می‌دهد تمام کارت‌های اعتباری یا کارت‌های نقدی و کیف پول‌های الکترونیکی خود را در یک مکان اضافه کنید. علاوه بر این، با کمک Samsung pay، می‌توانید بدون کشیدن کارت اعتباری یا نقدی، مستقیماً به دستگاه‌های POS پرداخت کنید.

تفاوت سری M سامسونگ با سری a در بهینه‌سازی رابط کاربری

اگرچه ممکن است همان پردازنده در سری M سامسونگ در Galaxy A وجود داشته باشد، سری A سامسونگ هنوز بسیار بهینه‌تر هستند. این امر در مورد ادغام Samsung One UI است که در سری گلکسی A سامسونگ بسیار بهتر عمل می‌کند. یک ویژگی ممتاز دیگر که در سری گلکسی A سامسونگ وجود دارد، اما در سری M سامسونگ نه این است که دسترسی به برنامه‌های ترجیحی شما را فراهم می‌کند و به شما امکان می‌دهد مخاطبین موردعلاقه خود را پین کنید. همچنین پنل‌هایی از جمله آب‌وهوا، قطب‌نما، کلیپ بورد و غیره وجود دارد. نورپردازی لبه یک ویژگی است که برای اعلان استفاده می‌شود و نوع متحرکی از اعلان را در تلفن هوشمند شما ارائه می‌دهد که در سری a فوق‌العاده به نظر می‌رسد.

قیمت سری M سامسونگ

گوشی‌های سری M سامسونگ عموماً بودجه محور و ارزان‌تر از دیگر گوشی‌های سامسونگ هستند. برای اطلاع از قیمت سری M سامسونگ می‌توانید به همین صفحه از سایت فرنا مراجعه کنید. همچنین علاوه بر این فرنا همیشه قیمت روز گوشی را برای هر برند در اختیار شما خواهد گذاشت تا با انجام یک مقایسه کاربردی تلفن همراه متناسب با بودجه و نیاز خود را بیابید.

سؤالات متداول

 1. سری M سامسونگ ساخت کجاست؟

این برند، گوشی‌های سری M سامسونگ را با نام «ساخت هند» عرضه می‌کند. سامسونگ اخیراً دوگوشی هوشمند تحت سری جدید گلکسی M را با نام‌های گلکسی M10 و گلکسی M20 معرفی کرده است.

 1. آیا گوشی‌های سری M سامسونگ خوب است؟

گوشی‌های سری M سامسونگ خیلی برای کاربران نسل جدید مناسب نیستند. اما به‌طورکلی گوشی‌های سری M سامسونگ دارای ویژگی‌هایی چون ظاهر زیبا، نام تجاری خوب و قیمت پایین هستند که این گوشی‌ها را به گوشی‌های خوبی برای خرید تبدیل می‌کنند.

 1. چرا سری M سامسونگ ارزان‌تر از سری a است؟

در سطح جهانی فروشگاه‌های آنلاینی که گوشی‌های هوشمند سری A سامسونگ را می‌فروشند، بسیار کمتر هستند، درحالی‌که فروشندگان محبوب بسیاری وجود دارند که گوشی‌های سری M سامسونگ را در فروشگاه‌های آنلاین می‌فروشند؛ بنابراین سامسونگ برای فروش گوشی‌های هوشمند خود برای فروش آنلاین مجبور است هزینه بسیار کمتری به فروشگاه‌های آنلاین بپردازد.

 1. چرا سامسونگ سری M را ساخت؟

سامسونگ بازارهای درحال‌توسعه آسیایی یا بازار مبتدی اروپا را با مجموعه سری M سامسونگ هدف قرار می‌دهد تا پاسخی به محبوبیت روزافزون گوشی‌های هوشمند ارزان‌قیمت ارائه شده توسط سازندگان چینی؛ مانند شیائومی، هواوی و BBK Electronics باشد.

ادامه مطلب بستن