فیلتر ها
براساس قیمت
 • مرتب سازی بر اساس

سرمه ای
گوشی موبایل سامسونگ A55 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A55 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 50
 • 5000
 • 256
20,899,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سفید
مشکی
گوشی موبایل سامسونگ A54 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت - پک ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ A54 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت - پک ویتنام
 • 8
 • 50
 • 5000
 • 256
18,050,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سرمه ای
ابی روشن
گوشی موبایل سامسونگ A55 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A55 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 50
 • 5000
 • 128
17,099,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سبز
مشکی
گوشی موبایل سامسونگ A54 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A54 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 50
 • 5000
 • 128
16,299,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سبز
گوشی موبایل سامسونگ A34 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت - پک ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ A34 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت - پک ویتنام
 • 8
 • 48
 • 5000
 • 256
15,899,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی روشن
یاسی
سرمه ای
لیمویی
گوشی موبایل سامسونگ A35 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A35 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 50
 • 5000
 • 256
15,690,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی روشن
سرمه ای
گوشی موبایل سامسونگ A35 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A35 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 50
 • 5000
 • 128
13,790,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سبز
گوشی موبایل سامسونگ A34 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت - پک ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ A34 5G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت - پک ویتنام
 • 8
 • 48
 • 5000
 • 128
13,049,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سرمه ای
گوشی موبایل سامسونگ A25 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A25 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 50
 • 5000
 • 256
12,849,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سبز
گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 50
 • 5000
 • 128
10,450,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سرمه ای
گوشی موبایل سامسونگ A15 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A15 4G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 50
 • 5000
 • 256
8,449,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سبز
گوشی موبایل سامسونگ A14 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت - پک ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ A14 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت - پک ویتنام
 • 6
 • 50
 • 5000
 • 128
7,649,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

ابی تیره
ابی روشن
گوشی موبایل سامسونگ A15 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A15 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 50
 • 5000
 • 128
7,520,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

زرد
ابی تیره
ابی روشن
گوشی موبایل سامسونگ A15 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A15 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 4
 • 50
 • 5000
 • 128
6,390,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

نقره ای
گوشی موبایل سامسونگ A14 4G ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت - پک ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ A14 4G ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت - پک ویتنام
 • 4
 • 50
 • 5000
 • 64
6,199,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
نقره ای
بنفش
گوشی موبایل سامسونگ A05s 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A05s 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 50
 • 5000
 • 128
6,149,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

بنفش
گوشی موبایل سامسونگ A05s 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A05s 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 4
 • 50
 • 5000
 • 128
5,599,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

سبز
مشکی
نقره ای
گوشی موبایل سامسونگ A05 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A05 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 50
 • 5000
 • 128
5,199,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

نقره ای
مشکی
گوشی موبایل سامسونگ A05 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A05 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 4
 • 50
 • 5000
 • 128
5,140,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

مشکی
گوشی موبایل سامسونگ A05 4G ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A05 4G ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 6
 • 50
 • 5000
 • 128
4,619,000تومان

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 4
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ A14 5G ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A14 5G ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 4
 • 50
 • 5000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ A14 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A14 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت
 • 4
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ A14 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A14 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ A14 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت - پک ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ A14 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت - پک ویتنام
 • 4
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت - پک ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت - پک ویتنام
 • 8
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت - پک ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 8 گیگابایت - پک ویتنام
 • 8
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت - پک ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت - پک ویتنام
 • 6
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت - پک ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ A24 4G ظرفیت 128 رم 4 گیگابایت - پک ویتنام
 • 4
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ A05s 4G ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A05s 4G ظرفیت 64 رم 4 گیگابایت
 • 4
 • 50
 • 5000
 • 64
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ A15 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A15 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
 • 8
 • 50
 • 5000
 • 256
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

گوشی موبایل سامسونگ A25 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ A25 5G ظرفیت 128 رم 6 گیگابایت
 • 6
 • 50
 • 5000
 • 128
-- ناموجود --

جزئیات محصول

مقایسه محصول

در حال حاضر، گوشی‌های سری A سامسونگ از پرفروش‌ترین محصولات بازار هستند که به لطف داشتن سخت‌افزار به‌روز، ویژگی‌های جدید و قیمت مقرون به صرفه، ارزش خرید بالایی دارند. این گوشی‌ها رقیب جدیدی برای سایر برندها محسوب می‌شوند که در برخی از آن‌ها، مشخصاتی مشابه با گوشی‌های پرچم‌دار می‌توان مشاهده کرد. اولین محصول گوشی‌های سری A سامسونگ، در سال ۲۰۱۴ روانه بازارهای جهانی شد که در آن زمان توانست، فروش خوبی را برای سامسونگ رقم بزند. این گوشی‌ها به مراتب در طول سال‌ها دچار ارتقاهایی شدند و سامسونگ تمام تلاش خود را بر آن داشت، تا کاربرها با هزینه کم، از تکنولوژی به‌روز بهره ببرند.

از دیگر دلایل محبوبیت این سری از گوشی‌های سامسونگ می‌توان به قیمت سری A سامسونگ اشاره کرد که با بودجه کم، صاحب یکی از گوشی‌های سامسونگ خواهید شد. گوشی‌های سری A سامسونگ به فناوری‌های به‌روز مانند دوربین‌های با کیفیت، نمایشگرهای امولد، باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی و پردازنده‌های قدرتمند اگزینوس و کوالکام مجهز شده‌اند که با خرید آن‌ها، تجربه کاربری متفاوت و لذت‌‌بخشی خواهید داشت.

در حال حاضر گوشی‌های سری A سامسونگ، تقریبا ۶۰درصد از فروش گوشی‌های سامسونگ را تشکیل می‌دهند که در بازار ایران، این درصد نسبت به سایر مدل‌ها بیشتر است. در ادامه این مطلب قصد داریم بهترین گوشی‌های سری A سامسونگ را بررسی کنیم تا شما در خرید گوشی، اطلاعات کافی داشته باشید. اگر از طرفدارهای سامسونگ هستید و می‌خواهید برای خرید گوشی سامسونگ سری A اقدام نمایید، با فروشگاه اینترنتی فرنا همراه باشید تا شما را مزایا و معایب این گوشی‌ها آشنا کنیم و بهترین مدل گوشی‌های سری A را معرفی کنیم.


 

 


مقایسه گوشی‌های سامسونگ سری a

با توجه به تنوع بالای محصولات، خرید گوشی‌های سامسونگ سری A، مقداری دشوار است و مقایسه آن‌ها از تمامی لحاظ، به زمان زیادی احتیاج دارد. این گوشی‌های میان‌رده از سخت‌افزار مشابهی بهره می‌برند و تنها تفاوت‌های جزئی را می‌توان در نسل جدید با نسل قدیم مشاهده کرد. البته ناگفته نماند قیمت گوشی سامسونگ سری A، یکی از المان‌‌های مهم در خرید گوشی است و باید متناسب با بودجه خود برای خرید این گوشی‌ها اقدام نمایید.

گوشی‌های سری a سامسونگ را می‌توان در سه دسته‌بندی اقتصادی، میان‌رده و مرغوب تقسیم کرد که هر کدام با سخت‌افزار و قیمت متفاوت روانه بازار می‌شوند. همچنین از پرفروش‌ترین گوشی‌های سری a می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. گوشی گلکسی A14؛

2. گوشی گلکسی A24؛

3. گوشی گلکسی A34؛

4. گوشی گلکسی A54.

مقایسه گوشی های سری a سامسونگ

گوشی‌های ذکر شده، جزو محبوب‌ترین محصولات سری A هستند که از لحاظ سخت‌افزاری و قیمت، ارزش خرید بالایی دارد و در ادامه این گوشی‌ها را از لحاظ موارد زیر بررسی خواهیم کرد:

1. فناوری صفحه نمایش؛

2. عمر باتری؛

3. سیستم دوربین؛

4. ذخیره‌سازی و حافظه؛

5. قابلیت اتصال؛

6. امنیت.

مقایسه گوشی‌های سری a سامسونگ از نظر فناوری صفحه نمایش

گوشی‌های سامسونگ به داشتن نمایشگرهای بزرگ و پنل‌های با کیفیت معروف هستند که تجربه کاربری لذت‌بخشی در اختیار شما قرار می‌دهند. برای داشتن تجربه خوب از نمایشگر یک گوشی، تنها نوع پنل کافی نیست و باید مواردی مانند تراکم پیکسل، کیفیت نمایشگر، نرخ نوسازی و میزان روشنایی را در نظر گرفت که این موارد را نمی‌توان در تمامی گوشی‌های سری A مشاهده کرد.

در حال حاضر، بهترین کیفیت و ترکیب رنگ را پنل‌های سوپر امولد ارائه می‌دهند که در گوشی‌های گلکسی A24، A54 و A34 قرار دارند. البته ناگفته نماند که وضوح تصویر و کنتراست رنگ در گلکسی A54 به مراتب بهتر است و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی، تجربه کاربری روان و لذت‌بخشی را در اختیار شما قرار می‌دهد. از طرفی اگر می‌خواهید هزینه کمتری بابت خرید گوشی سامسونگ سری A پرداخت کنید، گلکسی A24 و A14 گزینه خرید مناسب‌تری هستند؛ اما باید در نظر داشت که پنل PLS، کیفیت تصویر آنچنان بالایی ندارد و با نمایشگر معمولی روبه‌رو خواهید شد.

در مجموع فناوری نمایشگر گوشی‌های میان‌رده را می‌توان به پنل‌های سوپرامولد، امولد، PLS و IPS تقسیم کرد که در گوشی‌های میان‌رده مرغوب سامسونگ، شاهد نمایشگرهای سوپرامولد هستیم. پنل‌های سوپرامولد علاوه بر کیفیت بالا، از نظر نرخ نوسازی،‌ روشنایی و کنتراست رنگ، تفاوت قابل توجهی با پنل‌‌های IPS و PLS دارند و برای تجربه بصری بهتر، پیشنهاد می‌شود به سراغ گوشی‌هایی با نمایشگرهای سوپرامولد یا امولد بروید.

مقایسه گوشی‌های سری a سامسونگ از نظر عمر باتری

همانطور که در لیست بالا مشاهده می‌کنید، نقطه مشترک اکثر گوشی‌های میان‌رده و سری A سامسونگ، بهره‌مندی از باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی لیتیومی است که طول عمر بالایی دارد و در حالت استفاده معمولی، تقریبا ۱ روز کامل می‌تواند شما را همراهی کند. این باتری لیتیومی غیرقابل تعویض است و به همین دلیل، از طول عمر بالایی بهره می‌برد و تا چند سال می‌تواند کار کند.

مقایسه گوشی‌های سری a سامسونگ از نظر عمر باتری

از طرفی نقطه ضعف مشترک در تمامی میان‌رده سامسونگ، سرعت شارژ پایین آن‌ها است که این موضوع ممکن است شما را از خرید گوشی‌های سامسونگ سری A، منصرف کند. استفاده از آداپتورهای ۱۵ و ۲۵ واتی در میان‌رده‌‌های سامسونگ، نقطه ضعف قابل توجهی نسبت به سایر برندها مانند شیائومی است؛ چرا که در بسیاری از گوشی‌های شیائومی می‌توان آداپتورهای فست شارژ ۳۳ و ۶۰ واتی مشاهده کرد.

مقایسه گوشی‌های سری a سامسونگ از نظر سیستم دوربین

سامسونگ در سال‌های اخیر ثابت کرد که برای گوشی‌های سری A، تمام تلاش خود را می‌کند تا با کیفیت‌ترین سنسورها را در این محصولات قرار دهد. البته ناگفته نماند که این تلاش‌ها موفق بوده‌اند و شاهد سنسورهای رضایت‌بخشی در گوشی‌های سری A هستیم و اکثر آن‌ها به دوربین‌های سه یا چهارگانه مجهز شده‌اند. در حال حاضر از روی تعداد پیکسل دوربین‌ها، نمی‌توان نظر قطعی در مورد کیفیت و عملکرد آن‌ها داد. چرا که بسیاری از دوربین‌ها روی کاغذ عدد پیکسل پایینی دارند، اما از لحاظ عملکردی شما را شگفت‌زده می‌کنند.

به سراغ دوربین گوشی‌های معرفی شده برویم که ابتدا با ارزان‌ترین گوشی این لیست یعنی گلکسی A14 و A24 شروع می‌کنیم که هردو از یک سنسور برای دوربین اصلی استفاده می‌کنند. هردو گوشی از لرزشگیر اپتیکال بهره می‌برند که این موضوع لرزش دست‌ها را هنگام عکاسی و فیلم‌برداری کاهش می‌دهد تا نتیجه خروجی، محتوای با کیفیتی باشد. در سایر بخش‌های سلفی و عکاسی فوق عریض، دو گوشی عملکرد کاملا مشابهی دارند و با توجه به قیمتی که گوشی های A14 و A24 دارند، می‌توان گفت که این دو گوشی از سنسورهای مناسبی استفاده می‌کنند. همچنین این دو گوشی فاقد سنسور پرتره هستند که جای نگرانی نیست و با استفاده از بخش نرم‌افزاری دوربین اصلی، می‌توان عکس‌های پرتره با کیفیتی ثبت کرد.

مقایسه گوشی‌های سری a سامسونگ از نظر دوربین

از میان گوشی‌های میان‌رده و ارزان قیمت سری A سامسونگ، گوشی A34 و A54 بهترین دوربین‌ها را دارند و می‌توانند تجربه عکاسی متفاوتی را در اختیار شما قرار دارند. این دو گوشی به ترتیب از سنسورهای اصلی ۴۸ و ۵۰ مگاپیکسلی بهره می‌برند که از لحاظ عکاسی و فیلم‌برداری، نسبت به سایر گوشی‌ها، عملکرد بهتری دارند. به گوشی A54 می‌رسیم که با سنسور ۵۰ مگاپیکسلی، رقیب جدی برای سایر برندها محسوب می‌شود و به لطف لرزشگیر اپتیکال موجود در گوشی، می‌توان عکس‌های با کیفیت و ویدیوهای 4K بدون لرزش ثبت کرد که می‌تواند یکی از بهترین تجربه‌های شما در عکاسی با موبایل باشد.

اگر در هنگام خرید گوشی، عملکرد عکاسی و فیلم‌برداری برایتان مهم است؛ پیشنهاد می‌شود به سراغ گوشی‌های سری A سامسونگ بروید. این گوشی‌ها دارای سنسورهای با کیفیتی هستند و از طرفی، قیمت محصولات مقرون به صرفه در نظر گرفته شده است. در صورت تمایل برای اطلاع از قیمت گوشی سری a سامسونگ، ما به شما فروشگاه اینترنتی فرنا را معرفی می‌کنیم که با مراجعه به آن، می‌توانید محصول خود را با ضمانت اصالت کالا خریداری نمایید.

مقایسه گوشی‌های سری a سامسونگ از نظر ذخیره‌سازی و حافظه

در حال حاضر گوشی‌های هوشمند در چند مدل با حافظه داخلی و رم متفاوت عرضه می‌شوند تا کاربر متناسب با نیاز خود، گوشی مورد نظر را خریداری نمایید. گوشی‌های سری A سامسونگ هم از این قاعده پیروی می‌کنند و هر کدام با پیکربندی‌های متفاوت قابل خریداری هستند. به طور مثال، نسخه پایه لیست ما یعنی گلکسی ‌A14، برای کارهای روزمره خیال شما از کندی دستگاه راحت می‌کند و نسخه رم ۶، سرعت عمل خوبی را هنگام اجرای چند برنامه به صورت همزمان در اختیار شما قرار می‌دهد. از طرفی گلکسی A54 برای آن دسته از کاربرهایی که کارهای سنگین مانند گیم و ادیت انجام می‌دهند، به لطف پردازنده قدرتمند و ۸ گیگابایت رم، گزینه خرید مناسبی است. همچنین داشتن حافظه ذخیره‌سازی ۲۵۶ گیگ، فضای کافی برای آرشیو اطلاعات در اختیار شما قرار می‌دهد.

مقایسه گوشی‌های سری a سامسونگ از نظر حافظه

مقایسه گوشی‌های سری a سامسونگ از نظر قابلیت اتصال

در میان گوشی‌های ذکر شده سری A، نقطه مشترک در بخش اتصالات این گوشی‌ها را می‌توان در بخش Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، بلوتوث نسخه ۵.۰، Dual-Band، NFC و پشتیبانی از اینترنت 4G مشاهده کرد. از طرفی سامسونگ یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه ارائه اینترنت 5G برای گوشی‌های میان‌رده خود بود که در صورت نیاز به اینترنت 5G، می‌توان گوشی‌های سری A این شرکت با پسوند 5G، خریداری کرد.

از سوی دیگر، گوشی‌های میان‌رده تولید شده از سال ۲۰۲۱ به بعد، به درگاه شارژ تایپ سی مجهز شدند و این شرکت برخلاف سایر برندها، هنوز جک ۳.۵ میلی متری هدفون را در میان‌رده‌های جدید خود حذف نکرده است تا کاربرها به صورت همزمان در هنگام شارژ گوشی، از هندزفری استفاده کنند.

مقایسه گوشی‌های سری a سامسونگ از نظر امنیت و بیومتریک

یکی از سرویس‌های امنیتی سامسونگ، Knox نام دارد که به صورت پیش‌فرض برای تمامی گوشی‌های این شرکت قابل دسترس است. استفاده از این سرویس کاملا رایگان بوده و با خرید هر کدام از گوشی‌های سامسونگ در لحظه روشن کردن دستگاه، از اطلاعات شما محافظت می‌کند. همچنین در کنار آن، شاهد استفاده از سنسور اثر انگشت و فناوری تشخیص چهره در چهار گوشی ذکر شده هستیم که عملکرد بسیار بالایی در تشخیص هویت و حفظ حریم خصوصی دارند.

نکات مهم خرید گوشی سامسونگ سری A

در ابتدا هنگام خرید گوشی‌های سامسونگ سری A، به کیفیت صفحه نمایش دقت کنید؛ چرا که سامسونگ یکی از غول‌های تولید کننده نمایشگر در سراسر دنیا است و در گوشی‌های آن، شاهد پنل‌های با کیفیتی هستیم. البته اگر می‌خواهید تجربه بصری رضایت‌بخشی داشته باشید، پیشنهاد می‌شود گوشی‌هایی را انتخاب کنید که از پنل‌های امولد یا سوپرامولد استفاده می‌کنند و در صورت داشتن بودجه پایین برای خرید گوشی، به سراغ پنل‌های IPS بروید.

موارد بعدی شامل دوربین و باتری می‌شوند که در طول روزمره به آن‌ها نیاز خواهید داشت. همانطور که اشاره کردیم، اکثر گوشی‌های سامسونگ به باتری‌های ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی مجهز هستند که طول عمربالایی دارند و خیال شما را بابت کار با گوشی راحت می‌کند. از طرفی اگر به دنبال تجربه عکاسی لذت‌بخشی هستید، گوشی‌های A54 به بالا می‌توانند توقع شما را از عکاسی و فیلم‌برداری با موبایل برآورده کنند.

در آخر به بخش مهم هر گوشی در هنگام خرید یعنی، پردازنده می‌رسیم که بستگی به نوع کاربری شما باید گوشی مورد نظر را خریداری نمایید. سامسونگ معمولا در میان‌رده‌های خود از پردازنده‌های اگزینوس استفاده می‌کند که قدرت پردازشی مناسبی دارند؛ اما نسبت به پردازنده‌های کوالکام مقداری ضعیف‌تری هستند،‌ مگر در گوشی‌های پرچم‌‌دار که شاهد تراشه‌های ۵ و ۴ نانومتری قدرتمندی هستیم.

ویژگی‌های گوشی‌های سامسونگ سری A

همانطور که اشاره کردیم، گوشی‌های سری A سامسونگ، از پرفروش‌ترین محصولات این شرکت هستند و درصد زیادی از فروش سامسونگ را در اختیار دارند. طبق ادعاهای سامسونگ، این سری از گوشی‌ها با ترکیب فناوری جدید و قیمت مقرون به صرفه، تجربه استفاده لذت‌بخشی را برای کاربرها به ارمغان می‌آورند. اصلی‌ترین ویژگی گوشی‌های سری A سامسونگ را می‌توان در قیمت اقتصادی و سخت‌افزار به‌روز و قدرتمند آن‌ها مشاهده کرد. بسیاری از گوشی‌های این سری، به پردازنده‌های قدرتمند و حتی دوربین‌های با کیفیت مجهز شده‌اند که می‌توانند با پرچم‌دار سایر برندها رقابت کنند. از سوی دیگر، این گوشی‌ها با قیمت مناسبی به فروش می‌روند و با حداقل بودجه، می‌توان صاحب یکی از گوشی‌های میان‌رده سامسونگ شد.

ویژگی دیگر گوشی‌های سری A سامسونگ که شما را برای خرید آن‌ها ترغیب می‌کند، صفحه نمایش با کیفیت است. در لیست گوشی‌های ذکر شده، شاهد پنل‌های سوپرامولد با رزولوشن فول اچ دی پلاس و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز بودیم که این پنل‌ها را در پرچم‌دارهای سایر برندها می‌توان مشاهده کرد و از نظر کیفیت و ترکیب رنگ، حرفی برای گفتن دارند.

در آخر به تنوع بالای محصولات سامسونگ سری A می‌رسیم که در مدل‌های مختلف با سخت‌افزار و طراحی‌های متفاوت روانه بازار شده‌اند. گوشی‌های سری A در دسته‌بندی‌های متفاوتی قرار می‌گیرند که با حداقل بودجه امکان خرید مدل‌های اقتصادی را خواهید داشت. همچنین اگر بودجه بیشتری برای خرید گوشی داشته باشید، A54 سامسونگ، می‌تواند تا چند سال شما را از خرید گوشی جدید بی‌نیاز کنند.

مزایا و معایب گوشی‌های سری A سامسونگ

ابتدا نگاهی به مشکلات و نقاط ضعف گوشی‌های سری A سامسونگ می‌اندازیم که به صورت عمده توسط کاربرها گزارش شده‌اند. اولین مشکلی که بسیاری از کاربرهای گوشی‌های A10 و A12 گزارش کردند، مربوط به بخش اتصال داده است که هنگام استفاده از داده همراه یا Wi-Fi، با آن کلنجار می‌روند. سامسونگ بعد از دریافت این گزارش، در تولید گوشی های بعدی سری A این مشکل را برطرف کرد. مشکل قابل توجه دیگر که بیشتر در گوشی A10‌ نمایان بود، عملکرد نامناسب تاچ LCD است که در این گوشی گاها دچار کندی می‌شد و سامسونگ در سری‌های بعدی به صورت کامل این مشکل را رفع کرد. سایر مشکل‌های گوشی‌های سری A سامسونگ شامل موارد زیر هستند:‌

1. داغ کردن گوشی هنگام استفاده طولانی مدت؛

2. کندی سرعت در گوشی‌های پایین‌رده سری A؛

3. عدم داشتن آداپتور فست شارژ در تمامی گوشی‌های سری A.

از سوی دیگر نقاط قوت گوشی‌های سری A کم نیستند و به همین دلیل، به یکی از پرفروش‌ترین گوشی‌های بازار تبدیل شده‌اند. اصلی‌ترین مزایای گوشی‌های سری A سامسونگ، قیمت آن‌ها است که با بودجه اقتصادی و معمولی، می‌توان صاحب یکی از گوشی‌های هوشمند این سری شد. این گوشی‌ها از نمایشگرهای با کیفیت و سخت‌افزارهای به‌روز بهره می‌برند و سامسونگ برای میان‌رده‌های خود، از دوربین‌های مناسبی استفاده می‌کند که برای عکاسی و فیلم‌برداری، عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهند. همچنین در نسل جدید گوشی‌های سری A، شاهد استفاده از سنسورهای تله فوتو هستیم که در معدود گوشی‌های میان‌رده می‌توان این مورد را پیدا کرد.

قیمت گوشی سامسونگ سری a

همانطور که اشاره کردیم، گوشی‌های سری A سامسونگ، به ارزان بودن معروف هستند و اصلی‌ترین دلیل موفقیت این سری از گوشی‌های سامسونگ را می‌توان در قیمت آن‌ها مشاهده کرد. همچنین به دلیل تنوع بالای این گوشی‌‌ها، سری A سامسونگ قیمت، بسته به نوع کاربری شما و ویژگی‌های آن دارد که عموما هرچقدر بیشتر هزینه کنید، گوشی جدید با سخت‌افزار قدرتمند و مشخصات با کیفیت‌تری دریافت خواهید کرد. فروشگاه اینترنتی فرنا، خرید گوشی را با بهترین نحو ممکن برای شما انجام می‌دهد و با مراجعه به آن، می‌توانید از قیمت گوشی‌های سامسونگ مطلع شوید و محصول خود را با بهترین قیمت بازار خریداری نمایید.

سؤالات متداول

از بین گوشی‌های سری A و M سامسونگ، کدام یک ارزش خرید بیشتری دارند؟

گوشی‌های سری M، جزو محصولات ارزان قیمت سامسونگ هستند که عمدتا در لیست گوشی‌های اقتصادی قرار می‌گیرند و سخت‌افزار استفاده شده در آن‌‌ها، مقداری ضعیف‌تر از گوشی‌های سری A است.

بهترین گوشی‌ سامسونگ سری A کدام است؟

در حال حاضر گوشی‌های A73، A54 و A34، جزو بهترین گوشی‌های سری A هستند که از ویژگی‌ها و قابلیت‌های به‌روزی بهره می‌برند و در بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، می‌توانند عملکرد بسیار خوبی داشته باشند.

ادامه مطلب بستن